BORBE S TURCIMA U LICI    Sadržaj
Uvod
Događaji koji su bili prekretnice u borbi s Osmanlijama
Pojava Turaka u Europi
Pad Srbije i doseljevanje pravoslavnih Vlaha
Prve turske provale u Hrvatsku
Pad Bosne i uloga Bošnjaka u budućim ratovima
Događanja od 1463. do okupacije Like 1527.
Turska okupacija Like 1527. - do oslobođenja 1689.
Konačno oslobođenje Like od Turaka 1689.
Događaji nakon oslobođenja Like 1689.
    Nekoliko velikih bitaka protiv Turaka
Velika pobjeda 1491. na prijevoju Vrpila kod Korenice
Veličanstvena pobjeda nad Turcima 1663. kod Jurjevih stijena
Obrana i pad Gvozdanskog
Krbavska bitka

Izvori

Uvod
    Zamisao ovog teksta je pokušati na jednom mjestu ukratko napisati što više o borbi s Osmanlijama u Lici. Od strane Turskog carstva (tada vodeće svjetske vojne sile) iz Bosne bili smo stoljećima izloženi pljački, ubijanju, odvođenju stanovnika u ropstvo, etničkom čiščenju, razaranju gradova, dovođenju stranog stanovništva i oduzimanju hrvatskog teritorija. Bila je to boraba za goli život Hrvata, opstojnost nacije i države i trajala je oko 300 god. Turci su zauvijek promijenili budućnost Hrvatske što možemo oprostiti, ali nikada zaboraviti.
    Nije cilj teksta opisati cijelu borbu Hrvata protiv Turaka, niti spomenuti sve bitke, političke događaje ili sve slavne ratnike u toj borbi. Naveli smo neke povjesne stavove koji objašnjavaju tijek tog dijela povijesti. Kronološki su posloženi događaji u Lici. Spomenuli samo i neke druge važne događaje koji su usmjerili ukupni tijek povijesti.
    Na kraju su detaljnije opisane nedovoljno pozanate slavne pobjede protiv Turaka u Lici kao bitka kod Jurjevih stijena i kod Vrpila. U široj javnosti je poznat veliki poraz od Turaka, Krbavska bitka, pobjeda kod Siska i kod Sinja (Sinjska alka). Ostale slavne bitke su manje poznate kao obrana Gvozdenskog.
    Spomenimo još da su Srbija a posebno Bosna nakon turske okupacije sudjelovale u turskim ratovima protiv krščanskih država pa i protiv Hrvatske. Svi bogumili u Bosni su prešli na islam. Posljedice turskih osvajanja su što danas imamo muslimane u Bosni i pravoslavne Vlahe (danas Srbi) zapadno od Drine.
    Od početka najezde bosanske turske vojske na hrvatski prostor pa do zaustavljanja pljački i ubijanja, Hrvatska je gospodarski, politički i demografski propala, izgubivši više od 60% svoga stanovništva. Za to vrijeme bilo je uništeno i razoreno oko 3.000 gradova, sela i naselja i 500 crkava i samostana. U tom sklopu bile su također uništene Makarska, Skradinska, Kninska, Krbavska, Bosansko-đakovačka i Srijemska biskupija, a u sastavu Zagrebačke biskupije propali su Požeški i Čazmanski kaptol. Propale su i sve crkvene župe i sva kulturna dobra stvarana stoljećima. Netragom su nestali pisani spomenici, rukopisne i tiskane knjige i duhovne vrijednosti, kao i sama žarišta pismenosti i kulturnog djelovanja. U najvećoj mjeri bio je uništen i obrazovani sloj hrvatskog naroda, a nekad moćni rodovi pali su na prosjački štap. Zauvijek je Hrvatska izgubila i dio svoga etničkog i državnog prostora između rijeke Vrbasa i Une. Bijeda i siromaštvo životna su stvarnost Hrvatske, a njezino povijesno i političko biće pretvoreno je u krhotine. Takav stupanj razaranja i uništenja materijalnih i duhovnih dobara i stanovništva nije zabilježen nigdje na europskom prostoru, niti je ijedan stari europski narod doživio približno istu katastrofu. [181]
    Na početak
Događaji koji su bili prekretnice u borbi s Osmanlijama
Nabrojati ćemo bitne događaje kao prekretnice u borbi s Turcima:
1354. god. - God. 1354. osvojili su Turci Ankaru i Galipolje, prvo osmansko uporište u Europi koje je poslužilo za daljnja osvajanja.
1389. god. - Bitka na Kosovu polju je definitivno riješila sudbinu Srbije, jer nakon nje u zemlji više nije bilo sile koja bi se mogla suprostaviti Turcima. Turcima je bio otvoren put potpunog osvajanja Srbije.
1391. god. - Turci su po prvi put nekažnjeno provalili u Srijem, odnosno Hrvatsku. Idućih stoljeća turske provale u Hrvatsku i današnju Sloveniju su bosanski Turcu normalno primjenjivali. [026vojkrajina]
25.09.1396. god. - Bitka kod Nikopolja 1396. godine smatra se jednim od posljednjih pokušaja katoličke vojske u srednjem vijeku koji je imao namjeru zaustaviti napredovanje Osmanlijskog carstva prema Europi. Poraz kršćanske vojske bio je sudbonosan za srednju Europu i cijelo kršćanstvo.
10.11.1444. god. - Započeo je u prijepodnevnim satima odlučan boj kod Varne (istočna Bugarska). Pobjedom kod Vame raspršili su Turci snove o njihovom protjerivanju iz Europe i osigurali svoju prevlast na Balkanskom poluotoku za nekoliko stoljeća.
18-20.10.1448. god. - Ponovila se povijest na Kosovu polju gdje se ponovo sukobila kršćanska i turska vojska. Ovoga puta su kršćansku vojsku uglavnom sačinjavali Hrvati. Turci su pobijedili i od ove bitke rat Ugarske i Hrvatske protiv Turaka pretvara se u obrambeni.
20.06.1459. god. - Turci su nastavili svoja osvajanja Srbije sve dok nisu uspjeli zauzeti cijeli teritorij. Turskim osvajanjem Smedereva, 20.06.1459. god. ukinuta je despotija i Srbija je došla pod Tursku vlast koja je trajala do početka 20. st. Uključivanjem Srbije u sastav osmanske države opasnost od turske najezde za Ugarsku, Hrvatsku i Bosnu postaje sve izrazitija i zlokobnija.
1463. god. - Tragičan pad Bosne koju je 1463. osvojio sultan Mehmed II. Padom Bosne Turcima se otvorio put za osvajanje Hrvatske.
1469. god. - Osnovana je Senjska kapetanija s ciljem obrane od Turaka. Osnivač je bio kralj Matija Korvin. To su prvi koraci izgradnje Vojne granice.
1482. god. - Hercegovina je pala u turske ruke 1482.
09.09.1493. god. - Odigrala se Krbavska bitka na Krbavskom polju (ispod Udbine) u kojoj su Turci strahovito potukli hrvatsku vojsku. Pobjedom je otvoren put Turcima u unutrašnjost Hrvatske. Zgažena je krv hrvatskog plemstva i više se nikad nije obnovila.
1521. god. - Nakon pada Beograda 1521. godine počeo se raspadati i obrambeni sustav u Lici. Beograd se smatrao ključem obrane Ugarske i Hrvatske. [158]
29.08.1526. god. - Opasnost od Turaka je kulminirala nakon groznog poraza od Turaka 29. ko­lovoza 1526. na Mohačkom polju, gdje pogibe kralj Ludovik a ugarska vojska bude uništena. Kraljevina Ugarska i Hrvatska ostaše bez obrambene snage pram silnim Turcima. [381-L]
1527. god. - Nakon Mohačke bitke 1526. god. Liku i Krbavu su gotovo bez otpora osvojili Turci. Udbina je pala u turske ruke godine 1527. i to između 4. travnja i 27. svibnja. Padom Udbine završena je turska okupacija Like i Krbave.
1527. god. - Okupacijonm Like nastala je obrambena crta (Senj, Otočac, Prozor i Brinje). Daljni prodor zapriječile su Turcima tvrđave Otočac i Prozor na Gackom polju, zatim Vrhovine i spomenuti Prozor u blizini Korenice. Zbog tih utvrda ostala je tursko-hrvatska granica nepromijenjena sve do izgona Turaka iz Like.
1527. god. - Hrvati su raskinuli ugovor s Ugarskom i priklonili se Austriji 1527. a sve zbog pomoći obrane Hrvatske.
1527. god. - Pri izboru za hrvatskoga kralja 1527. godine austrijski nadvojvoda Ferdinand Habsburški obvezao se Saboru da će na granici za obranu Kraljevine držati 200 konjanika i 200 pješaka, te da će plaćati još 800 konjanika koji će biti pod zapovjedništvom hrvatskih velikaša. Time počinje stvaranje Vojne krajine - Hrvatske, od mora do Save, i Slavonske, od Save do Drave i Dunava, podijeljene na više kapetanija.
1528. god. - Prva kolonizacija osmanskih Vlaha u Liku pada u 1528. godinu i zbiva se u dramatičnome trenutku kada im je nakon Mohačke bitke ukinut poseban status vlaške beraje te su izjednačeni s običnom rajom. [271-L]
1529. god. - Neuspješna osmanska opsada Beča 1529. godine pod vodstvom Sulejmana II označila je početak kraja njihovog carstva. Također je i zaustavila proboj Islama u središnju i zapadnu Europu te osigurala budućnost kršćanstvu u regiji. Nakon bitke kod Beča, zapadne zemlje više nisu smatrale Turke i janjičare nepobjedivom vojnom silom. No, kraj bio je jako daleko i proliveno je još puno krvi i vođeno nebrojeno bitaka.
Pročitajte više na: https://vojnapovijest.vecernji.hr/vojna-povijest/kako-su-austrijanci-i-njihovi-saveznici-odbacili-osmansko-carstvo-1115664 - vojnapovijest.vecernji.hr
1550. god. - Veliki doprinos podizanju kvalitete obrane od Turaka dao je kapetan Ivan Lenković koji je već godine 1550. sastavio prvi detaljniji izvještaj o građevnom stanju utvrda, prvom od uvjeta potrebne obrambene spremnosti svake utvrde. Utvrde su obnovljene ili porušene carskom odlukom iz 1561. god.
oko 1560. god. - Ne smijemo zaboraviti zajedničko podrijetlo Hrvata i Bošnjaka. Povezanost Muslimana, današnjih Bošnjaka s hrvatskim korijenima opisao je turski povjesničar Tarihi Aali (1542. - 1599.) rodom iz Galipolja koji je trideset godina živio u Bosni. Muslimane naziva Hrvatima. Elvija Čelebija, poznati turski putopisac koji je putovao Bosnom 1660. godine muslimane u Bosni također naziva Hrvatima. Isto čini Šejh Jujo, poznat kao Hadži Juja efendija, zatim turski povjesničar Ibrahim efendija Pečevija (Alajbegović), pisac iz XVII. stoljeća. [045vojkrajina]
oko 1578. god. - Problem obrane od Turaka riješen je tek 1578. dogovorom staleža Habsburške državne zajednice na saboru u Brucku. Privolom nehrvatskih činilaca izrađena je prva obrambena konstrukcija kršćanskog svijeta koja je bila sposobna da se suprotstavi Islamu. Godine 1578. Hrvatska iz isključivo nacionalne prerasta u evropsku ratnu provinciju. Dogovorena su ogromna financijska sredstva za obranu u Hrvatskoj koja će osiguravati Austrija, a hrvatski staleži svoje kmetove za izgradnju i popravak utvrda. Ovo je prekretnica u obrani Hrvatske.
22. lipnja 1593. god. - Grandiozna Hrvatska pobjeda nad Turcima u bitci kod Siska. Turci su ipak Sisak osvojili 28. kolovoza. Napustil su ga iduće godine. Ova bitka i još neke su prekretnica jer je zaustavljeno tursko napredovanje prema Hrvatskoj. Ostaci ostataka Hrvatske bili su obranjeni, a dalje širenje osmanske vlasti na njezinu prostoru bilo je zaustavljeno. Poslije cijelog stoljeća krvavih bitaka i teških gubitaka, od poraza na Krbavskom polju 1493., bile su, napokon, slomljene osvajačke snage osmanske vojske i poturica iz Bosne. Ujedno je obranjena i srednja Europa.
20.09.1596. god. - Sjajnom obranom Petrinje 20. rujna 1596. bila je konačno zaustavljena i slomljena osmanska najezda na Hrvatsku. Opstanak Hrvatske nije od tog vremena doista više bio upitan, bez obzira što je ona u stoljetnom ratovanju s Osmanskim Carstvom bila svedena na ostatke ostataka. Turskih provala je bilo puno manje ali su zato Hrvatii upadalia na tursko područje.

Krajem 16. vijeka je moć Osmanlijskog carstva počela polako slabiti, ekonomski i tehnološki napredak Evrope je bio sve veći, a turska država je sve više zaostajala.

01.01.1607. god. - Sultan Ahmed I. bio je prisiljen okončati iscrpljujuće ratovanje s carem i kraljem Rudolfom II., odnosno protiv Hrvatske i Ugarske. Tim je mirom konačno bila uspostavljena ravnoteža sila i Osmansko Carstvo, razdirano iznutra, nije više imalo snage zaustaviti budući razvoj događaja i usmjeriti ga u svoju korist.
1630. god. - Kraljevim dekretom iz 1630. godine izdvaja se područje Vojne krajine iz hrvatskoga državnog područja i stavlja pod neposrednu upravu Beča, a zatim slijedi niz preustrojstava.
1642. god. - Kod Otočca su teško poraženi Turci. Hrvate su predvodili Petar Keglević, Juraj Frankopan Slunjski, Stjepan Blagojski i Nikola Frankopan Tržački. To je jedna od presudnih bitaka na području Gacke koja je zaustavila Turke.
1663. god. - Pokrenut je prvi veliki protuturski rat. Petar Zrinski s 1.500 ratnika je provalio u Bosnu do Bihaća i porušio turske utvrde i domogao se bogatog plijena.
16.10.1663. god. - Kod Jurjevih stijena, između Otočca i Vrhovina, odigrala se 16.10.1663. jedna od najslavnijih bitaka u borbi protiv Turaka u kojoj su Hrvati odnijeli veličanstvenu pobijedu. Tom veličanstvenom pobjedom Petar Zrinski i hrvatski krajišnici zauvijek su spriječili prodor Osmanlija u Gacku. Veliki značaj pobjede je u tome što je razbijena cjelokupna vojska Bosanskog pašaluka. Turci iz Bosne su oslabljeni i više nikada nisu ozbiljno pokušali napasti Hrvatsku, a vladavina Turaka u Europi približila se svome kraju. Ova pobjeda je prva velika pobjeda isključivo hrvatske vojske poslije velikog poraza na Krbavskom polju 1493. Slavljena je ne samo u domovini već i po Europi.
1683. god. - Osmanlije su posljednji put 1683. skupile golemu vojsku i opkolile Beč, ali su ga ovaj put spasili Poljaci. Turska vojska se povlačila u neredu, a za njom su nastupili Austrijanci, Mađari, Hrvati i drugi. Počeo je veliki rat za oslobođenje u kojem je sudjelovao čitav hrvatski narod, pa je u idućih 15 godina oslobođena čitava Slavonija, Banovina, Lika, Gacka i Krbava.
1684. god. - Sklopljen je savez nazvan Sveta liga za rat protiv Turaka između cara Leopolda I, poljskog kralja , Venecije a sve uz blagoslov pape.
1685. god. - Vodio je karlovački general grof Herberstein dvaputa krajišku vojsku na ličke Turke. Cilj krajiške vojske nije bio oslobođenje Like, već samo stvaranje preduvjeta za takve akcije.
1689. god. - Turcima u Lici uslijed napada sa svih strana nije bilo više obstanka u Lici i Krbavi. Došao je kraj sto i šestdesetgodišnjoj turskoj vlasti u Lici. Lika je odlobođena od Turaka.
11.09.1697. god. - Princ Eugen Savojski se 11 rujna 1697. približio pontonskom mostu kod Sente, preko kojeg je osmanska vojska prelazila Tisu i porazio Turke. Pobjeda je označila kraj jedne i početak nove epohe u europskoj povijesti. Osmansko Carstvo više nema snage vratiti izgubljeni prostor između Save, Dunava i Drave, a još manje pokrenuti kotač povijesti unatrag. Bitkom kod Sente bilo je završeno tri stoljeća dugo ratovanje Hrvata s Osmanskim Carstvom.
1729. god. - Gospić postaje sjedište Ličke i Otočke pukovnije, ali i Štabsko mjesto.
1788. god. - Nakon oslobođenja Like od Turaka 1689. i dalje je bilo u Lici ratnih okršaja s Turcima. Počeo je 1788. austrijsko-turski rata koji je trajao do 1791. god. Lika je bila poprište ratovanja pa je zapuštena proizvodnja hrane. Oslobođeno je Ličko Pounje.
04.08.1791. god. - Sklopljen je pravi mir u Svištovu na Dunavu s Turcima. Mirom u Svištovu godine 1791 dobila je lička pukovnija od turske Bosne 7 četvornih milja zemljišta na rijeci Uni. Mirom je definirana današnja granica između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Ova granica postala je trajna razdjelnica svjetova i kultura.
Mirom u Svištovu konačno i stvarno je završeno četiri stoljeća dugo ratovanje Hrvata s Osmanskim Carstvom. Pljačkaški upadi preko granice i okršaji na tom prostoru koju godinu kasnije i početkom 19. stoljeća, bili su tek posljednji trzaji umirućeg Carstva, koje više ni samo nije imalo nadzora nad svojom vrlo udaljenom pokrajinom.
15.07.1881. god. - Dana 15. srpnja 1881. Hrvatski sabor je donio odluku o ponovnom sjedinjenju Vojne Krajine s maticom Hrvatskom. To se dogodilo nakon opetovanih zahtjeva za ujedinjenjem tog vjekovnog starog hrvatskog teritorija sa maticom zemljom.
U jesen 1918. Osmansko Carstvo doživjelo je konačni slom da bi 1922. iz njega iznikla Republika Turska i niz država sjeveroistočne Europe i Bliskog istoka.
    Na početak
Pojava Turaka u Europi
    Prethodnici Turaka potječu od nomadskoga naroda Oguza, koji su se u XI. st. naselili u Perziji, Khorasanu i Maloj Aziji te utemeljili državu - Seldžuka. Jedan od emirata koji je nastao tijekom postupnoga raspada seldžučke države bio je osmanski emirat. Naziv Osmanlije potekao je od imena Ertogrulova sina, osnivača države i dinastije, Osmana (oko 1301. – oko 1326). Budući da je osmansko područje graničilo s oslabljenim Bizantskim Carstvom, već je za Osmana započela teritorijalna ekspanzija vođena kao sveti rat (džihad). Drugi nazivi za isto carstvo su Otomansko i Tursko Carstvo. (Hrvatska enciklopedija)

    Otomansko je Carstvo, dok nije počelo zaostajati i propadati što bijaše proces koji je počeo sredinom 16. stoljeća, bilo je u svojoj biti vojna organizacija. Težilo je za pljaćkom i ubiranjem danka, a upravni je sustav imao za cilj osigurati dvije stvari: ljudstvo kojim će voditi ratove, i novac kojim će plačati te ljude. [057-1vojkrajina]

    Oružane snage dijelile su se na dvije osnovne kategorije. Postojala je regularna vojska koju je direktno plaćala otomanska država, a sastojala se od janjičara (regularne pješadije) i stalno plaćene konjice poznate pod nazivom "spahije Porte". ("Porta" bijaše tradicionalno ime carske vlade u Istambulu.) S druge strane, postojala je i feudalna konjica: vojnici na konjima koji su obavljali svoju vojnu obvezu radi posjeda što su ih dobili od države. Te dvije kategorije vojnika zajedno tvorile su goleme armije koje su vodile pojedine ratove od ranog proljeća do kasne jeseni.

    Ali, bilo je i raznih pomoćnih snaga koje su igrale važniju ulogu u pograničnim oblastima kao što je Bosna, gdje je bila potrebna vojna aktivnost tokom cijele godine. To su bili takozvani azapi, neka vrsta gradske policije koja je sačinjavali posade tvrđava i djelovala kao pogranična pješadija. Delije ili akinđije su neka vrsta neregularne lake konjice koja je upadala na katoličke teritorije radi pljačke. Svi su ti vojnici bili muslimani: pripadnici pokorenih naroda i uglavnom nisu smjeli nositi oružje. Međutim, za neke posebne namjene, napose u pograničnim područjima u Bosni, koristile su se i lokalne krščanske snage: kao čuvari cesta i prevoja, dobavljači konja i nadasve kao neka vrsta opasnog teritorijalnog pljačkaskog pješaka poznatog pod nazivom "vojnuk" ili "martoloz". [057-1vojkrajina]

    Pravoslavni Vlasi su potpuno odgovarali ciljevima otomanske vlasti, ne samo zato što su bili pokretni kao stočari, nego i zato što su imali izrazitu vojničku tradiciju. Odobrene su im posebne povlastice kako bi ih naveli da se nasele uz otomansko-habsburšku granicu. Umjesto plaće, dopušteno im je pljačkanje neprijateljskog teritorija. Poznati pod nazivom "martolozi" ili "vojnuci", postali su najopasniji element u otomanskoj vojnoj mašineriji. [057-2vojkrajina]

1354. god. - God. 1354. osvojili su Turci Ankaru i Galipolje, prvo osmansko uporište u Europi koje je poslužilo za daljnja osvajanja.
čakavsko narječj prije turaka-karta
Čakavsko narječje prije migracija stanovništva uslijed turskih provala
    Na početak
Pad Srbije i doseljavanje pravoslavnih Vlaha
1389. god. - Hrvatska borba protiv Turaka zapravo počima još 1389. godine kad hrvatski križari, zajedno s Hrvatima­ dobrovoljcima iz Bosne, postižu najdublji prodor i najveći uspjeh na krščanskoj strani u bitci na Kosovu polju. Jedan odred Hrvata predvodio je ban Ivan od Paližne. [024vojkrajina] Osmanlijska pobjeda na Kosovu 1389. godine je praktično označila kraj Srpskog carstva i otvoren put Turcima u Europu.
    Sudbonosni boj između osmanlijske i kršćanske vojske odigrao se 1389. godine na Kosovu polju. Srpskom kralju Lazaru priključio se kralj Tvrtko s 20.000 vojnika, ban Ivan od Paližne i nekadašnji hrvatski ban Ivan Horvat sa svojim četama (nitko od ugarskih i hrvatskih velikaša pristalica kralja Žigmunda nije se priključio kršćanskoj vojni). Povijest govori da su hrvatske čete kralja Tvrtka i Ivana od Paližne porazile Turke na svojem krilu bojišta i ne sumnjajući u ukupnu kršćansku pobjedu slavodobitno se vratile kući. [028vojkrajina]
    Porazom na Kosovu polju Srbija je izgubila samostalnost i postala turska vazalska država. Stjepan Lazarević je 1390. god. sultanu Bajazitu obećao da će mu kao srpski despot plaćati danak i pomagati Turcima u ratu. [288]
    Bitka na Kosovu polju je definitivno riješila sudbinu Srbije, jer nakon nje u zemlji više nije bilo sile koja bi se mogla suprostaviti Turcima.
    Već 10.10.1394. u bici "na Rovinah" (Rumunjska) bio je potučen sultan Bajazit a na turskoj strani bio je srpski despot Stjepan Lazarević. U toj bici poginuo je sin bivšeg kralja Vukašina zvani "kraljević Marko" koji se borio na turskoj strani. [288]
1394. god. - Vlaška u Rumunjskoj je postala osmanska vazalna država. [023vojkrajina] Vlaška je povjesna pokrajina u Rumunjskoj (Oltenija, Muntenija i Dobrudža), između Karpata i Dunava. Dio je starovjekovne Dacije. Neovisnost je stekla u 14. st. a poslije priznaje turski suverenitet.
25.09.1396. god. - Bitka kod Nikopolja 1396. godine smatra se jednim od posljednjih pokušaja katoličke vojsake u srednjem vijeku koji je imao namjeru zaustaviti napredovanje Osmanlijskog carstva prema Europi. Poraz kršćanske vojske bio je sudbonosan za srednju Europu i cijelo kršćanstvo.
[023vojkrajina]. Katolici iz cijele Europe skupili su oko 100.000 vojnika, većinom konjanika, ali su doživjeli strahoviti poraz. Tursku pobjedu odlučio je srpski despot Stjepan Lazarević. [288]
    Turci su nastavili svoja osvajanja Srbije sve dok nisu uspjeli zauzeti cijeli teritorij. Turskim osvajanjem Smedereva, 20.06.1459. god. ukinuta je despotija i Srbija je došla pod Tursku vlast koja je trajala do početka 20. st.
    Posve neometan, u proljeće 1459. stigao je sultan Mehmed s vojskom do Smedereva, koje mu se 20. lipnja preda bez borbe. Padom Smedereva prestala je postojati srpska Despotovina i pretvara se u pograničnu oblast Osmanskog Carstva. Njezinim uključivanjem u sastav osmanske države opasnost od turske najezde za Ugarsku, Hrvatsku i Bosnu postaje sve izrazitija i zlokobnija, a obrambeni rat pretvara se u opću značajku ratovanja s Turcima. Premda je u vojnim pohodima 1458. i 1459. stradalo mnoštvo stanovništva u Srbiji, koje su Turci odveli u zarobljeništvo i raselili, znatan dio tog stanovništva uvrstili su oni i u pomoćne vojne redove i koristili ga u borbi protiv Ugarske, i osobito protiv Hrvatske.[181]
    Stalna vojnička naselja neslavenskih Vlaha stvarala su se po Srbiji, kako su Turci osvajali srpske zemlje, počevši od bitke na Marici 1371. Kada je padom srpske despotije, 1459, i slijedećih stoljeća, znatan dio srpskih seljaka iselio u južnu Ugarsku, Turci su počeli naseljavati planinske nomadske Vlahe i kao zemljoradnike s kmetskim odnosima. Turci su im priznavali po­sebna prava i vlašku samoupravu. [027vojkrajina]
    Turska osvajanja uzrokovala su velike migracije naroda a među prvima sa područja današnje južne Srbije i Makedonije kreću prema zapadu pravoslavni Vlasi koji će u hrvatskoj povijesti ostaviti krvavi trag kojeg smo bili svjedoci i u Domovinskom ratu.
    Preko Drine u Bosnu doseljavali su samo Vlasi pravoslavne vjere i uključivali se u vojničku službu Turske države u Bosni.
    Zapadno od Drine danas nema ni 10% Srba, koji stvarno potječu od pravih etničkih Srba. [027vojkrajina]
Vlah čoban
Vlah čoban [016vlasi]
Vlah ratnik
Vlah ratnik, 14.-15. st. [016vlasi]

    Na početak

Prve turske provale u Hrvatsku
    Turci su od pobjede na Kosovu polju 1389. do Krbavske bitke 1493. godišnje poduzimali dva do deset pohoda na neosvojena područja u kojima su primjenjivali taktiku pustošenja. Spalili bi sve objekte u naselju, sve stanovništvo koje nije bilo ekonomski isplativo, stare i nemoćne bi poubijali, a sve drugo bi odveli u roblje Sva materijalna dobra koja se mogli ponijeti bi odnijeli sa sobom. (Wikipedija)

1391. god. - Turci su po prvi put nekažnjeno provalili u Srijem. [026vojkrajina]
1396. god. - Samo tri dana nakon pobjede kod Nikopolja, sultan šalje svoje čete koje preko Srbije dođoše u Srijem i poharaše Zemun i Mitrovicu. Kako nisu nailazili na otpor kroz cijelu Slavoniju, prodrli su sve do Štajerske gdje su zapalili grad Ptuj i vratili se s ogromnim plijenom. [033vojkrajina], [288]
Boj Hrvata i Turaka, drvorez Hansa Burgkmaira
Boj s Turcima u Hrvatskoj (prema drvorezu Hansa Burgkmaira) [051vojkrajina]

    Sustavno šireći vlast osmanske države u Makedoniji, Turci su stvarali sjedište u Skopju odakle su započinjali turski prodori prema zapadu. Ubrzo je stanovništvo istočne Slavonije i Srijema osjetilo što su turske akindžije i koji su načini i ciljevi njihove borbe. Negdje sredinom 1391. godine, poput jahača Apokalipse, prešli su jači akindžijskih odreda Savu i nasrnuli na istočnu Slavoniju i Srijem. Svuda gdje su prolazili, mahnito su rušili i palili sela i naselja, pljačkali i ubijali njihovo stanovništvo i odvodili ga u roblje. Obaviješten o toj provali, žestoko se suprotstavio Turcima Ivan Morović i razbio ih kod Manđelosa u Srijemu. Srijem povijesno pripada Hrvatskoj. Opisujući zasluge Ivana Morovića u jednoj ispravi iz 1405. kaže se da je bio prvi od velikaša koji se borio protiv Turaka, ne štedeći pritom ni sebe ni svoje službenike i ratnike. Zapravo, bio je to početak neviđene tragedije hrvatskog naroda i tri stoljeća duge borbe Hrvata protiv turske države. [181]
1396. god. - Turska provala u Hrvatsku i Štajersku. [016vojkrajina], [381-L]
    Do 15. stoljeća Turci su bili uglavnom naoružani hladnim oružjem, a zatim sve ubijitijem vatrenim oružjem. Isticalo se posebno snažno topništvo. [006]
1400. god. - Da vrati kralju Sigismundu milo za drago, na poziv Sigismunda Našičkog poslao je 1400. godine vojvoda Hrvoje svoju vojsku i odrede turskih akindžija preko Save. U toj provali teško su stradali posjedi kraljevih pristaša u okolici Požege, Našica, Gorjana i Levanjske Varoši, a nije bila pošteđena ni okolica Đakova. Dio te vojske prešao je također i preko Une i napao cistercitsku (rimkatolički crkveni red došao u Hrvatsku 1208.) opatiju Topusko i Zrin. O žestini otpora na koji su tada Turci nailazili govori molba učenika novaka Pečuške biskupije, Nikole iz Nevne (Levanjske Varoši), upućena papi Bonifaciju IX. da ga oslobodi svih crkvenih kazni, jer je u obrani domovine i kršćanstva okupio manji broj kršćana i ratnika (bellatores) s kojima je zarobio i ubio nekolicinu Turaka i Srba (Turcos et Rascianos) koji su spalili crkve, kuće, sela i posjede. [181]
1406. god. - Već je bila povelika turska opasnost za Hrvatsku da je slavonski ban Matko Talovac dogovarao obranu Hrvatske od Turaka. [381-L]
1409. god. 23. svibnja god. 1409., pozajmljuje knez Nikola od svoga daljega rođaka, kneza Pavla Zrinskoga, 1800 dukata, pak mu u to ime zalaže grad Slunj. U isti čas traži Frankapan zajam u Mletcima od 10.000 dukata, jer se nalazi u velikoj nuždi i radi mnogih provala turskih i radi drugih ratova koje je morao voditi. [115]
1414. god. - Puno je knezu Nikoli IV Frankopanu ( ? - 26.06.1432.), u to vrijeme zadavao brige pokret hercega Hrvoja, kojega bijaše kralj Sigismund lišio god. 1413. Spljeta (stariji naziv Splita) i sviju posjedovanja, te ga proglasio nevjernim. Hrvoje naime ne samo da je bjesnio protiv kralja, nego je također dozivao Turke u pomoć protiv svojih neprijatelja. I tako se zgodilo, da su Turci godine 1414. i 1415. provaljivali u hrvatske zemlje, sve u oblasti i župe kneza Nikole. [115]
    Za vrijeme svog života Nikola IV objedinio je sve porodične posjede i doveo moć Frankopana do vrhunca. Bio je krčki i modruški knez.
1414. god. - Godine 1414. turska je vojska upala u Bosnu, a jedan je odred čak prodro u okolicu Zagreba, što je­ nakon one 1396. bila jedna od prvih provala u Hrvatsku. Sada se u Hrvatskoj pojavio "turski strah" koji će ostati nekoliko stoljeća. [016vojkrajina]
1415. god. - Naročito nakon strašnoga poraza Sigismundovih četa u Bosni kod Doboja u prvoj polovici kolovoza 1415., provališe Turci u Hrvatsku, poharaše okolicu Blinja (danas dio Petrinje) i Zrina (južno od Siska), a onda se robeći i paleći mjesta kneza Nikole zaletiše sve do Celja u Štajerskoj. Onda se vratiše natrag u Bosnu, vodeći sa sobom do 30.000 sužnjeva. Kneza Nikole kosnula se nemilo ta prva turska provala u zapadne dijelove Hrvatske. [115], [288]
10.08.1415. god. - Odigrala se bitka kraj Lašve 10. kolovoza. Vojska Hrvoja Vukčića-Hrvatinića uz pomoć Turaka pobijedila je ugarsko-hrvatsku vojsku. (Wikipedija)
1415. god. - Bosanci su Turcima plaćali danak da ih poštede od pljački i provala. Zato su Turci 1414.-1416. preko Bosne provaljivali u Hrvatsku. [288]
1418. god. - U listopadu dopre Ahmed beg sa 20.000 vojnika čak u Štajersku, ali ga kod Radgone porazi vojska u kojoj je bio i knez Nikola Frankopan. [288]
1435. god. - U periodu 1435. - 1445. bile u velike turske provale u Hrvatsku i Ugarsku.
12.03.1435. god. - Kralj Sigismund je izdao posebnu naredbu sa svrhom oragniziranja obrane od Turaka. Hrvatska vojna sila podjeljena je u tri dijela: južni ili hrvatski, srednji ili slavonski i istočni ili usorski. [288]
10.11.1444. god. - Započeo je u prijepodnevnim satima odlučan boj kod Varne (istočna Bugarska), u kojem je kralj Vladislav izgubio život, a njegova vojska pretrpjela težak poraz. Pobjedom kod Vame raspršili su Turci snove o njihovom protjerivanju iz Europe i osigurali svoju prevlast na Balkanskom poluotoku za nekoliko stoljeća. Turske akindžije i razne druge razbojničke družine krstare Bosnom i sve češće upadaju u Hrvatsku. [181]

Senj 1660.
Senj, 1660. god.

1445. god. U proljeće 1445. opustošile su akindžije okolicu Otočca i razorile benediktinski samostan sv. Nikole. [181]
18-20.10.1448. god. - Na dan svetog Luke 1448. godine ponovila se povijest na Kosovu polju gdje se ponovo sukobila kršćanska i turska vojska. Ovoga puta su kršćansku vojsku uglavnom sačinjavali Hrvati koje je predvodio ugarski namjesnik i vojskovođa proslavljeni Janoš Hunjadija (ili Sibinjanin Janko, 1407 – Zemun, 11. VIII. 1456), zatim Ugri, nešto Vlaha i Čeha pa zato od ove bitke nitko nije načinio svoj mit. Taj boj hrvatska historijografija jedva je zabilježila, a još manje srpska. Poginulo je 17.000 junaka među kojima i dva hrvatska bana, Ivan Sekelj i Franko Talovac. Knez Martin Frankopan se spasio. Bitka je trajala tri dana, od 18.-20.10.1448. [028vojkrajina]
    Turaka je bilo 120.000 a kraljeve vojske 34.000 pod vodstvom gubernatora Ivana (Janoš) Hunjada. Poginulo je 17.000 krščana. [288]

Od ove bitke rat Ugarske i Hrvatske protiv Turaka pretvara se u obrambeni, u kojem Turci stalnim napadima iscrpljuju branitelje i zadobivaju sve izrazitiju vojnu nadmoć. [181]

29.05.1453. god. - Turci su osvojili Carigrad, ključnu točku južne Europe i nakon toga munjevito kreću prema srednjoj Europi. Ujedno je to kraj postojanja Bizantskog carstva. [021vojkrajina]
1459. god. - Padom Srbije došla je na red Bosna u koju su Turci provalili početkom godine, palili kuće, uništavali sve pred sobom i odvodili ljude u ropstvo. [288]
1463. god. - Pod zidinama Senja Osmanlije su prvi puta 1463. kada pustoše i pljačkaju okolicu. Obrana grada i stanovništva primarna je dužnost vojne, civilne i crkvene vlasti, pa se počinju graditi obrambene tvrđave koje se opremaju topovima većih kalibara i daljeg dometa.

Karta Hrvatske 1358
Karta Hrvatske prije turakih osvajanja, 1358. god.
    Na početak

Pad Bosne i uloga bosanskih muslimana u budućim ratovima
1463. god. - Tragičan pad Bosne koju je 1463. osvojio sultan Mehmed II. Osvajač je pogubio posljednjeg kralja Stjepana Tomaševića. Taj pad Bosne objašnjen je samo jednom rečenicom “Bosna šaptom pade”. Treba dodati da su Turci u Bosnu došli s vojskom od 150.000 konjanika i pitanje je tko ju je mogao zaustaviti. Ugroženoj Bosni nitko nije pomogao. Hercegovina je pala u turske ruke 1482.
    Današnji zapadnobosanski krajevi između rijeka Une i Vrbasa bili su u ono doba dijelovi Kraljevine Hrvatske.
Padom Bosne Turcima se otvorio put za osvajanje Hrvatske.
    Zbog stalnih unutarnjih ratova u Bosni, neki od feudalaca traže pomoć od sultana da uvede red. Bogumilstvo kao vjeru nije priznavala ni zapadna ni istočna crkva pa je kršćanska Evropa stotinama godina slala križare i inkviziciju na Bosnu da ruše, pale, pljačkaju i ubijaju. Mnogi Bosanci su nalazili spas upravo kod Turaka. Kada je Mehmed el-Fatih 1463. godine krenuo na Bosnu. teren za osvajanje je već bio pripremljen. Narod nije ustao u odbranu svoje zemlje i sultan je dobio Bosnu bez borbe. Ti događaji su trajno odredili sudbinu Bosne i Bošnjaka. [017vojkrajina]
    Dok je sultan s vojskom boravio pod Jajcem (kraljeva prijestolnica), neočekivano za njega, došla mu je na poklonstvo masa naroda predvođena vjerskim i svjetovnim starješinama. Tu izjave da ga primaju za svoga novog gospodara i da svojom voljom žele postati muslimani. Prešlo je na islam 36.000 bogumilskih porodica kako je to zapisano u starom Jenjičarskom kanunu. Zauzvrat im je na licu mjesta dao niz povlastica koje su Bosnu i Bošnjake trajno vezale uz Tursku (bosansko plemstvo je zadržalo zemlju a djecu su mogli besplatno školovati u Carigradu). Kasnije su posljedice bile katastrofalne jer su Bošnjaci podnijeli ogoman teret ratovanja za tursko carstvo uz ogromne žrtve. [017vojkrajina]
    Prije turske okupacije u Bosni nije bilo ni traga islamu.
    Na prostorima današnje Bosne i Hercegovine - bosanskog kraljevstva i „turske Hrvatske“ u predtursko doba nije postojala niti jedna pravoslavna crkva niti manastir. [045vojkrajina]
    Prema vjerodostojnim zapisima na području srednjovjekovne Bosne živjelo je oko 850.000 – 900.000 žitelja, od čega 750.000 Hrvata katolika ili 85,12%, Hrvata krstjana 80.000 ili 9,09 % i pravoslavaca 50.000 ili 5,68 %. [045vojkrajina]
    Tu osvojenu hrvatsku pokrajinu Turci pretvaraju u tamni vilajet i uporište za svoje buduće osvajačke pohode na Europu. Većina kršćanskog stanovništva u vilajetu s vremenom podliježe muslimanskoj prisili i biva prisiljeno prihvatiti islam.
    Duboko odani islamu, za Bošnjake je ratovanje i prolijevanje krvi za osmansku državu bilo isto što i borba za islam, slijedeći islamsko načelo da je država vjerska ustanova. Živeći stoljećima s Turcima i dijeleći zajedničku im sudbinu, smatrali su se jednim narodom, svjesni da su njihovim posredstvom i postali muslimani. Boreći se i ginući za Carstvo, Carigrad ih je cijenio. Nakon austrijske aneksije Bosne 1878. mnogi se Bošnjaci nisu mogli pomiriti s nastalim promjenama i izlaz su našli u iseljavanju u Tursku, smatrajući je i dalje svojom domovinom. Iselilo se Bošnjaka u Tursku više od 150.000 stanovnika. [017vojkrajina]
    Dodajmo da je Bosna pod Turcima, od 1463. pa do 1878. bila islamska država.
    Popis (defter] bosanskoga sandžaka iz 1604. godine popisao je ukupno 65.931 domaćinstvo, od kojih 47.802 muslimanske te 18.129 nemuslimanskih kuća ili svega 27, 5%, što potvrđuje snagu ratnih migracija i veliku depopulaciju u Bosni. [033vojkrajina]
    Kada su Turci zauzeli Bosnu, Hercegovinu, primorske i sjeverne krajeve, mnogi su Hrvati potpali pod njihovu vlast. Mnogi su od njih prihvatili vjeru osvajača, islam. U Bosni je islamizacija zahvatila cijelo stanovništvo, a ponajviše katolike (osobito gradove s katoličkom većinom) i među njima nedavno pokatoličene krščane. Prihvaćanje islama donosilo je olakšice u plaćanju poreza, veću sigurnost u državi, uspon u službi i stjecanje časti. U početka su se ugledniji i bogatiji kršćani mogli visoko popeti u službi, ali je s vremenom rastao jaz između muslimana i kršćana. [016vojkrajina]
    Nakon osvajanja Bosne slijedila su stoljeće koja je obilježilo stradanje i raseljavanje domaćeg hrvatsko-katoličkog stanovništva i plemstva, kao i islamizacija koja je uhvatila korijen uslijed više čimbenika. Najvažniji su vjerski progon i nasilje. prisilno odvođenja krščanske djece u janjičare i odgoja u islamskom duhu.
    U periodu 1463.-1600. u Bosni i Hercegovini prešlo je na islam oko 300.000 katolika. [019vojkrajina]
    Iz toga doba bilježimo da je ikavski govor zajednički bosanskim muslimana i katolicima što je krunski dokaz njihovog zajedničkog etničkog porijekla prije dobrovoljne islamizacije.[033vojkrajina]
    U predosmansko doba u Bosanskoj Krajini nije bilo pravoslavnih vjernika, jer da ih je bilo, spominjala bi se koja njihova crkva ili manastir. Povjesničar dr. Ćiro Truhelka piše da i u prvim decenijama osmanlijske vlasti u Bosni nema ni traga bilo kojoj crkvi istočnog obreda između Drine, Neretve i Save, niti se u ispravama spominje koji kaluđer, pop ili vladika. [033vojkrajina]
    Mnogi od poznatih turskih vezira i paša u znak sjećanja na hrvatske korijene davali su iza svojeg imena riječ Hrvat. Mahmut-paša Hrvat je postao turski vezir nakon osvajanja Carigrada, Memipaša Hrvat iz Gradačca, Rustempaša Hrvat iz Sarajeva, Sijavupaša Hrvat, veliki vezir sultana Selima II. Tahvil paša Kulenović Hrvat, a bezbroj je i onih poznatih vezira, paša i begova s hrvatskim korijenima bez dodatka riječi Hrvat. Jasno se može dokazati da su najpoznatije obitelji, begovi i bošnjački plemići hrvatskoga roda: Kulenovići (bili su poznati i kao hrvatski plemići, najpoznatiji Kulin ban), Kapetanovići, Evlijići, Filipovići, Mutvelići, Kopčići, Kulovići, Gradaščevići, Korići, Dugalići, Starčevići, Čengići, Križevci, Đikići, Svrze i mnogi drugi (Mato Marčinko: http://shp.bizhat.com/M.Marcinko.html). [028vojkrajina]
    Dr. Mandić u svojoj «Etničkoj povijesti BiH» na str. 335. daje popis 24 velika vezira koji su se na Visokoj Porti (turska vlada) s ponosom izjašnjavali kao Bosanski Hrvati, dakle kao Hirvat-milleti. [033vojkrajina]
    Kada su Turci 1463. godine osvojili Bosnu, pod njihovu vlast nije pala čitava zemlja u njezinim današnjim granicama, već u ondašnjim granicama. Naime, današnji bosanski krajevi između rijeke Une i Vrbasa bili su u ono doba dijelovi hrvat­ske države. [121]

Karta Hrvatske 1463
Karta Hrvatske 1463. god. nakon pada Bosne

    Na početak

Događanja od 1463. do okupacije Like 1527.
    Turska je bila najveće zlo za hrvatski narod, plemstvo i državu. Oni su iz korijena iščupali hrvatsko nacionalno biće, rascjepkali zemlju i naselili strance na nju. Turci su zlo koje se ne zaboravlja. Herojski protuturski ratovi su premalo poznati hrvatskoj javnosti i trebalo bi o njima češće pričati. Turska vojska (ustvari bosanski muslimani i pravoslavni Vlasi) nas je ubijala stotinama godina, ukrala nam zemlju i uništila budućnost.

U drugoj polovici 15. stoljeća nastavljaju se stalni napadi Osmanlija iz okupirane Bosne prema Hrvatskoj. Njih, zapravo, vode pretežito domaći, islamizirani begovi od kojih su mnogi donedavno bili katolici. [043vojkrajina]

1463. god. - Bile su nebrojene turske navale na hrvatske zemlje počev od 1463. do sedmo­godišnjega primirja, utanačenog 20. kolovoza 1503. Za to čitavo vrijeme ipak nisu Turci osvojili nijedan hrvatski grad ili područje, već su njihove pro­vale bile ograničene naprosto na pljačkanje otvorenih prostora i hvatanje robija. [176]
1463. god. - Dok je Sultan Muhamed II osvajao Bosnu, početkom lipnja 1463. provali druga turska vojska iz Bosne u južnu Hrvatsku. Uhvatili su bana Pavla Špirančića, pustošili i palili po Krbavi i došli do Senja. [288]
1464. god. - U lipnju 1464. dođe sultan u Bosnu sa 40.000 vojnika. Turci su iz Bosne provalili u Hrvatsku i opustošili posjede Stjepana Frankopana oko Modruša i rastjerali stanovništvo.
    Na izmaku zime okupio je 1464. sultan Mehmed novu vojsku da bi vratio izgubljeno i zadobio nove prostore u Bosni. Isto kao prošle godine poslao je u prethodnicu velikog vezira Mahmud-pašu, čija pojava je u Bosni izazvala silan metež i bježanje stanovništva prema Dubrovniku i uopće jadranskoj obali. Turske akindžije upale su u zaleđe Splita, Šibenika i Zadra, a preko Krbave i Like doprle do posjeda bana Sljepana Frankapana i počinile mnoge štete. [181]
1464. god. - Na Jajce udari god. 1464. sultan Muhamed. Potkraj lipnja stigao je u Bosnu i sultan Mehmed i 12. srpnja 1464. započeo s opsadom Jajca. Punih četrdeset dana tukao je grad topovima, slao vojsku na juriše i na kraju doživio poraz. Izvještaji da opsjednutom gradu hita u pomoć vojska kralja Matije smanjivali su izglede za uspjeh opsade, pa je Mehmed osobno poticao vojsku na juriše. Posada Jajca hrabro je odbijala napade i nanosila sve veće gubitke turskoj vojsci. Pod vodstvom Emerika Zapolje bila je kraljeva vojska doista blizu Jajca i sultanu Mehmedu nije preostalo drugo nego da prekine opsadu. [181]
1465. god. - Osnivanjem Jajačke i Srebreničke banovine 1465. zaštitio je kralj Matija od većih turskih napada i provala sjeverni dio Hrvatske i južnu Ugarsku. Nasuprot tome, lijevo krilo osmanske vojske imalo je slobodan prostor djelovanja prema jadranskoj obali, odnosno Hercegovini, dolini Neretve i uopće jugu Hrvatske. [181]
1467. god. - Turci su upali na Krbavu i došli do Otočca te rastjerali stanovništvo ali su zaustavljeni od Ličana na rijeci Gackoj. Otočac je dugo vremena ostao pust. Martolozi su pljačkom i paležom prouzročili veliku štetu. [111], [060vojkrajina]
Boj s Turcima
Boj s Turcima

veljača 1468. god. - Godine 1468. udarili su na Krbavu i Liku Turci te prodrli do Senja, opljačkali okolicu Senja i provalili sve do senjske luke. Zatim su opustošili Modrušku županiju negdje u veljači, a u ožujku iste godine paša Ezebeg s vojskom od 20.000 ljudi opet preko Krbave i Like dopire do Senja i ponovo udara na Modruš. [219-L]
svibanj 1468. god. - Opće stanje pogoršao je novi upad Isa-bega početkom svibnja, koji je preko Krbave i Like stigao do Senja koji im je smetao za pljačkaške pohode na zapad. Turci su stigli do senjeske luke. General Ivan Lenković dao je porušiti u okolici Senja franjevački samostan Sv. Petra i benediktantski samostan da ne bi bili Turcima kao uporište za osvajanje Senja. Od materijala tih crkvi sagrađena je kula Nehaj.
    Od Senja su Turci produžili do Modruša i opustošili njegovu okolicu, prešli zatim Kupu i preko Metike stigli i do Ljubljane. Četrnaest dana trajalo je njihovo divljanje Kranjskom, uništavanje i pljačkanje dobara, pustošenje i paljenje crkava, hvatanje žena, djece i muškaraca. Kad su saznali da će im Hrvati zapriječiti povratak, pretovareni plijenom i mnoštvom zarobljenika stanu se odmah vraćati. Zbog visokg vodostaja sve opljačkano i sve zarobljenike nisu mogli preko Kupe prevesti, već su manje vrijedne stvari pobacali u vodu, a dio zarobljenika sasjekli. [181]
Stjepan II Frankopan Modruški (1416. - 1481)
Stjepan II Frankopan Modruški
(1416. - 1481) [441-L]

lipanj 1468. god. - Jedva da je prošla jedna opasnost, uslijedila je nova turska provala potkraj lipnja i početkom srpnja, u kojoj su akindžije iz Bosne pohvatale nekoliko tisuća ljudi na jugu Hrvatske i opustošile imanja kneza Stjepana Frankapana. [181]
Knez Stjepan II Frankopan Modruški (1416. - 1481.) bio je hrvatski ban u nekoliko navrata. God. 1434. došao je u posjed Senja, Modruša i Bihaća.
1468. god. - Od 1468. do 1483. svake su godine Turci provaljivali i pustošili, plijenili i odvodili pučanstvo. Provaljivali su i do sjeverne Istre, a osobito preko Like, Krbave i Modruša. [016vojkrajina]
1468. god. - Potkraj zime 1468. upale su Isa-begove akindžije njima dobro znanim putovima do Modruša, uništile više stotina seoskih domaćinstava i opasno ugrozile Senj.
1469. god. - Opet su Turci pod vodstvom Isa-bega (Ezebeg) provalili s više od 20.000 vojnika početkom svibnja u Hrvatsku, zatim u Kranjsku i došli čak do Ljubljane. U Kranjskoj su opustošili mnoge crkve, popalili brojna sela, poubijali puno ljudi i vratili se sa 60.000 zarobljenika. [288]
Iz Like došli su do Senja. Teško su opustošili Modrušku županiju i prodrli su u gradsko naselje. Knez Bernardin je tražio pomoć od Mletaka.
    Bernardin Frankopan (lat. Bernardinus de Frangepanibus, 1453. - 1529.), bio je hrvatski velikaš, vojskovođa, diplomat i mecena, pripadnik roda knezova Frankopana. Kao moćan i ugledan aristokrat, bio je nositelj borbe za opstanak hrvatskog naroda na prostorima ugroženima od turske invazije.
    Na pohodu u Hrvatsku i Kranjsku 1469. Turci su opustošili Modruše i odasvud odveli oko 10-15.000 sužnjeva. Iz Modruše su otišli u Kranjsku i poharali Metliku, Kostanjevicu, Ljubljanu, Loze i Turjak. [016vojkrajina]
01.07.1469. god. - Turskim napadima posebno je stradao Stjepan Frankopan. Mletci su na to 14. srpnja odlučili poslati 100 svojih pješaka „na razpolaganje velemoznosti njegove" (Frankapana) a za obranu Modruša. Osim toga obečaše poslati svoje čete i u neka svoja mjesta u susjedstvu kneževih, da mu budu pri ruci u svakoj potrebi. [115]
1469. god. - Osnovana je Senjska kapetanija s ciljem obrane od Turaka. Osnivač je bio kralj Matija Korvin. To su prvi koraci izgradnje Vojne granice. [191] Područje Senjske kapetanije obuhvaćalo je Gacku, Brinje s okolicom i Primorje od Senja do Rijeke.
    Prvi po imenu poznati kapetan senjski bio je god. 1473. Bolffgangus Frodnar. Poslije njega spominje se god. 1477—1482 Dubrovčanin Maroje Žunjević kao ka­petan. [178]
    Senj je neko vrijeme bio posve napušten jer je stanovništvo saznavši o približavanju Turaka pobjeglo iz grada, pa je vojska Republike ušla u Senj da ga ne bi ugrabili Turci, i tako sačuvala za knezove Frankapane. Kraće vrijeme zatim nahrupio je sredinom studenoga 1469. Blaž Mađar s vojskom u Senj, zaposjeo ga u kraljevo ime i pretvorio u sjedište kapetanije. [181]
1469. god. - Već godine 1469. knez Stjepan Frankapan upućuje poslanike u Veneciju kako bi im Republika poslala vojnu pomoć za obranu frankapanskih posjeda, napose grada Modruša. [430-L]
Ličanin pod oružjem
Naoružani Ličanin (Gabrjel Jurkić)[219-L]

1470. god. - U okolicu Modruša upala je velika turska vojska od oko 20.000 ljudi i poharala modruško i susjedna vlastelinstva. Stanovništvo se razbježalo. [430-L]
1471. god. - Izabeg je u lipnju preko Hrvatske ušao u Kranjsku i haraoa sve do Ljubljane i Kranja. Odveli su oko 30.000 ljudi u Bosnu. [016vojkrajina]
U kolovozu su palili i pljačkali u okolici Zagreba.
    Sultan Muhamed dao je 1471. god. izgraditi na desnoj obali Save ispod Mitrovice tvrđju Šabac da bi mogli prelaziti Savu i pustošiti po Slavoniji. [288]
1472. god. - Gorskim i planinskim stazama Dinare, Grmeča, Plješevice i Kapele, upadaju akindžije Isa-bega 1472. u Hrvatsku i preko Ćićarije u Istri stižu do Kopra. [181]
1472. god. - U svibnju provale Turci preko Hrvatske u Kranjsku i Štajersku. Poharali su okolinu Ptuja i Maribora a na povratku su opustošili imanja knezova Frankopanskih. [288]
    U rujnu je 12.000 konjanika turskih preko Hrvatske i Kranjske došlo čak u Furlansku.
    U studenom su Turci preko Hrvatske došli do Istre i Gorice. [288]
1474. god. - Pustošeći 1474. vlastelinstva u Zagorju, Turopolju i okolici Križevaca odveli su u ropstvo oko 14.000 ljudi i puno stoke. Gotovo polovica seljačkih posjeda bila je uništena. Isti krajevi su nastradali ponovo na jesen. [016vojkrajina]
1476. god. Za razliku od sjevernog dijela, jug je Hrvatske ostao i dalje nezaštićen od provala i napada bosanskih i hercegovačkih sandžak-begova i njihovih krajiških vojskovođa, o čemu govori pustošenje i pljačkanje Dalmacije i Hrvatske sredinom 1476. godine. [181]
1477. god. - Učestali su upadi akinđija iz Bosne i pustošenja Like.
1477. god. - O pripremanju nove provale akindžija iz Bosne, znalo se već prvih dana proljeća 1477. i da im je cilj upasti preko Hrvatske i austrijskih pokrajina u Furlaniju. Očekivana provala oko 32.000 bosanskih Turak doista je uslijedila sredinom 1477., u kojoj su bile opustošene Kranjska, Štajerska, Koruška i Furlanija, a ništa manje i zapadna Slavonija. Pustošili su oko mjesec dana. [181]
20.01.1478. god. - Sabor u Zdencima, gdje se točno ustanovilo, kako će Hrvatska suzbijati Turke. Hrvatski plemići su prvi puta potukli Turke na povratku iz pljački. Uspjeh je polučen ljeti, kad su hrvatske i mletačke snage predvođene Petrom Zrinskim pobijediše 20.000 tur. konjanika, a ostatak je dokrajčio kapetan grada Jajca. [016vojkrajina]
    Privučeni pljačkom, u dva navrata upali su Turci u Hrvatsku, Kranjsku i Furlaniju i 1478., ali su ih hrvatski velikaši, dobivši pomoć u novcu i oružju od Venecije, na povratku sačekali i na posjedu Petra Zrinskog negdje na Uni razbili. [181]
Petar II. Keglević (1478-1554)
Petar II. Keglević (1478-1554)

    Petar Keglević poznat kao Petar Keglević od Bužima (1478. - 1554.), hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban. Potječe iz staroga hrvatskog plemićkog roda Prklja, koji se 1322. godine spominju u dolini Zrmanje blizu Ervenika. Bio je hrvatski ban od (1537.-1542.). (Wikipedija)
1479. god. - Početkom kolovoza 1479. izvršili su Turci najveću do tada provalu u Hrvatskoj i upali prvi put u jugozapadnu Ugarsku. Koristeći sušno doba i nizak vodostaj, pregazili su "trkači i palikuće" (akindžije) rijeku Unu, Savu i Dravu i stigli u Međimurje, opustošili okolicu Nedelišća i Čakovca, produžili odatle u Štajersku oko Ptuja i Ljutomera i u manjim četama rasuli se do rijeke Raabe i okolice Vasvara. [181]
1479. god. - Kralj Matija se zamjerio Frankopanima kada im je 1469. oteo Senj. Posebno su na kralja ljuti knez Brinjski i knez Krčki. Da ih umiri poslao je kralj na njih vojsku. Brinjski knez Ivan Frankopan izgubio je Otočac, Sokol, Brinje i čitavu svoju očevinu. Pobjegao je Mlečanima. [288]
1480. god. - Početkom kolovoza 1480. poveo je Daud-paša vojsku i preko Hrvatske upao u Kranjsku, Korušku i Štajersku. Doline rijeka Krke, Drave i Mure, Turci su pretvorili u pravu pustoš, spalili sve kuće, crkve i neutvrđena mjesta, zarobili i pohvatali mnoštvo ljudi, među kojima veći broj svećenika. [181]
Turska zlodjela
Turska zlodjela [006]

1482. god. Hercegovina je pala u turske ruke 1482. g.[104]
1483. god. - Turci kasno ljeto 1483. pod vodstvom Harsi paše prelaze Unu i u tri velike skupine ulaze u Hrvatsku. Jedna skupina od 8.000 konjanika provaljuje čak u Korušku te ju u cijelosti pljačka. Združena s ostatkom vojske, u povratku pljačka po Hrvatskoj. Na Uni ih dočekuje hrvatska vojska i u cijelosti poražava, a roblje oslobađa. Bili su to ban Vladislav Egrvar i uz njega Vuk Despot, Ivan Cetinski i Mihajlo Slunjski, knezovi Frankopanski i ostali. Imali su oko 12.000 vojnika. Turci su htjeli pregovarati ali naši nisu pristali na turske prevare pa su potukli oko 15.000 turske vojske i oslobodili oko 25.000 našeg naroda što su ih Turci vodili u ropstvo. [212]
    Hrvatski ban Matija Gereb bio je obaviješten o upadu akindžija, ali nije imao dovoljno vojske da se suprotstavi Turcima. Ne gubeći na vremenu izvijestio je ban krajiške zapovjednike i pozvao okolne velikaše da mu priskoče u pomoć, šaljući istodobno dio svog konjaništva neka na određenoj udaljenosti prati Turke u stopu. Pozivu bana Gereba odazvali su se despot Vuk Grgurević, knezovi Frankapani, Zrinski i Blagajski i drugi velikaši, koji su dočekali Turke kod "broda Zrinskog" (Novigrad, Novi) i u dvodnevnom boju 29. i 30. listopada potukli akindžije do nogu i oslobodili sve zarobljenike. S vojnog gledišta bila je to sjajna pobjeda, u kojoj se hrabrošću i baratanjem oružjem osobito istakao knez Bernardin Frankapan. Više od tisuću Turaka palo je na bojnom polju, a još više bilo je zarobljeno. [181]
    Zato Turci sa Korvinom sklapaju petogodišnje primirje, a zatim ponovno počinju upadati u Hrvatsku, paliti i odvoditi pučanstvo u roblje. Mnogi zarobljeni Hrvati kasnije će se istaknuti kao turski vojskovođe, veliki veziri, paše i beglerbezi. [021vojkrajina]
1484. god. 1484. upalo je u Kranjsku 17.000 Turaka, opljačkalo više mjesta i tisuće ljudi odvelo u zarobljeništvo, ali ih je kod povlačenja potukao Bernard Frankopan. [84]
1486. god. Urbar modruški kneza Bernardina Frankapana Modruškog (1453. - 1529.), pisan 1486. godine, svjedoči da je već u to vrijeme izbjeglička groznica zahvatila i njegovu knežiju. Naime, od 704 selišta, naseljena su samo njih 270, dakle, do te je godine gotovo dvije trećine napušteno. [062vojkrajina]
1488. god. - Najvažnija novoizgrađena zrinska tvrđava u Pounju svakako je bila i ostala Gvozdansko, koja je ujedno bila i najčvršća i najvažnija točka hrvatske obrane. Smještena petnaestak kilometara sjeverozapadno, na glavnoj cesti između Dvora i Gline, na brdu iznad utoka potoka Gvozdne u potok Žirovac. Prvi se put spominje 1488., a posebno često od 1524. Utvrda je ustvari građena da bi sačuvala obližnje rudnike željeza, bakra, olova i srebra. Prvi je dokument koji se odnosi na rudnike u blizini Gvozdanskog povelja Matije Korvina datirana 3. ožujka 1463. S njom Petar Zrinski (1435.-1493.), sin pokojnog Petra, i njegovi potomci i nasljednici, smiju na svim svojim posjedima otvarati rudnike zlata, srebra, bakra i drugih ruda. [050vojkrajina]
1489. god. - God. 1489. spadaju na Senjsku kapitaniju gradovi: Senj, Otočac, Starigrad na moru, i No­vigrad. Čitavom kapitanijom upravlja kapitán i njegov zamjenik, vicekapitan; u pojedinim gradovima stoluju kaštelani (castellani) ili porkulabi (Burggrafen). [176]
06.04.1490. god. - Smrt kralja Matije 6. travnja 1490. označila je prekretnicu u odnosu snaga i početak neprestanog ratovanja s Osmanskim Carstvom tijekom jednog stoljeća, u kojem će ono doseći svoj vrhunac, a Hrvatska biti razuđena, zaustavljena u svome razvoju, opustošena i svedena na "ostatke ostataka" (reliquiae reliquiarum). [181]
Mogu se pronaći različiti podaci o pečetku i završetku 100-godišnjeg rata kao i trajanje, 100 ili 150 god.
1491. god. - Godine 1491. hrvatska je vojska potukla Turke na gornjoj Kupi i kod Udbine.
listopad 1491. god. - Bitka na Vrpilama između Hrvatskog Kraljevsta i Osmanskog carstva odigrala se listopada 1491. godine i jedna je od slavnih hrvatskih pobjeda. Mjesto bitke je bio klanac Vrpile, nedaleko od Korenice. Hrvati su do nogu porazili tursku vojsku i oteli im golem plijen koji su napljačkali po hrvatskim i slovenskim zemljama. Hrvatska vojska je brojila ukupno oko 10.000 pješaka i konjanika kao i turska vojska. Ova velika pobjeda Hrvatske vojske na Osmanlijama na prijevoju Vrpile, ostala je na marginama historiografije i publicistike.
Stari gradovi i utvrde u Lici - karta
Stari gradovi i utvrde u Lici - karta

1492. god. - Slijedeće god. 1492. provalio je Ali paša iz Bosne preko Hrvatske u Kranjsku. Ovdje su Turci od Metlike do Ljubljane počinili grozna nasilja, te onda preko Trbiža provalili u Korušku. Turke je kod Celovca potukla vojska kralja Maksimilijana, kojoj se pridružiše koruška vlastela. Sam Ali paša pogibe u krvavoj bici, u kojoj pade 7.000 kršćana i 10.000 Turaka. [185]
1493. god. - Bosanski Turci su s velikom vojskom 1493. pljačkali duž rijeke Une, ali su ban Derenčin, Karlo Krbavski i knez Bernard Frankopan s ostalom hrvatskom gospodom odvažiili da ih napadnu i pobijedili ih. [84]
1493. god. - Krajem kolovoza ili prvih dana rujna 1493. godine, Modruš doživljava najteže dane u svojoj povjesti. Modruški purgari i malobrojni feudalni vojnici nisu se uspjeli oduprijeti ogromnoj turskoj vojsci pod vodstvom Jakub (Hadum)-paše koja se vraćala iz pljačkaškog pohoda po Kranjskoj i Štajerskoj oko Celja i Ptuja. Turci su osvojili, opljačkali, popalili i porušili Modruš a tvrdi Tržan nisu ni pokušavali zauzeti jer su se čuvali za bitku s hrvatskom vojskom koja se okupljala na Krbavskom polju. Većina stanovništva bježi ili ih odvode u ropstvo. Turaka je bilo oko 8.000. Građani se postupno iseljavaju u Novi Vinodolski. Prije ove katastrofe u sigurniji grad Novi Vinodolski utekli su krbavski biskup Kristofor i članovi Kaptola. Vjerovatno je tada napušten stari grad Plaški koji su izgradili Frankopani. Bila je to propast Modruša.
09.09.1493. god. - Dogodila se Krbavska bitka na Krbavskom polju (ispod Udbine) u kojoj su Turci strahovito potukli hrvatsku vojsku. Hrvatske vojske je bilo oko 15.000 a poginulo je oko 10.000. Bitka se odigrala ispod grada Udbine uz rijeku Krbavu. Pobjedom je otvoren put Turcima u unutrašnjost Hrvatske. Zgažena je krv hrvatskog plemstva i više se nikad nije oporavila. Hrvatska vojska dočekala je kod Udbine Turke pod vodstvom Jakub-paše koji su opustošili Štajersku, Kranjsku i Hrvatsko Zagorje. U sastavu turskih snaga bile su čete iz Srbije pod kruševačkim sandžak-begom Ismailom i iz Južne Rumelije (turski naziv za njihov zapadni dio Balkana) pod skopskim namjesnikom Karleli Mehmed-begom. [219-L] Izginulo je oko 13.000 ljudi. Unatoč teškim gubicima Hrvatska nije izgubila svoj teritorij i nije nestala kao država, pa od tada započinje 200 – godišnji boj protiv Turaka do njihovog istjerivanja.
spomenik krbavskoj bitci-prikaz na kenotafu cara Maksimilijana
Spomenik krbavskoj bitci-prikaz na kenotafu cara Maksimilijana

1493. god. - Poraženo i bez materijalnih sredstava, hrvatsko se plemstvo sa sabora u Bihaću obraća za pomoć papi, Veneciji i Habsburgovcima. Međutim, od toga je bilo slabe koristi. Između 1493. i 1593. pomoć austrijskih staleža hrvatskoj protuturskoj fronti bila je veoma skromna. [016vojkrajina]
1493. god. - Jakub paša je udario na Jajce. [381-L]

Za početak Stogodišnjeg hrvatsko-turskog rata se po jednim kriterijima uzima katastrofalni poraz u Krbavskoj bitci 1493., a završna točka Sisačka bitka iz 1593. godine. Kroz tih 100 (odnosno 150 godina, ovisno o povijesnim kriterijima) rat se na prostoru Hrvatskog Kraljevstva vodio u obliku niza manjih sukoba, pri čemu se nisu uvijek sukobljavale vojske, nego se radilo u neprestanim osmanskim (uglavnom vlaškim) pljačkaško-paliteljskim upadima kojima je bio cilj zastrašivanje i demoraliziranje civilnog stanovništva, gospodarsko iscrpljivanje i onemogućavanje normalnog gospodarskog života na pograničnim područjima.

kolovoz 1494. god. - Turci su mjeseca kolovoza god. 1494. kod Mitrovice prešli Savu i pustošili Slavoniju. Iz požeške županije, Zagorja i okolice samoborske odvedoše Turci do 7000 zarobljenih ljudi. Koncem rujna g. 1494. pređe preko Une bosanski paša Jakub sa 20.000 vojnika. Ostavljeni bez ikakve pomoći, pokore se Turcima neki velikaši i plemići hrvatski. Paša je dvaput uzalud pozivao Bernardina Frankopana, neka se i on pogodi sa sultanom. Da ne gubi vrijeme, provali Jakub paša preko Hrvatske na sjever do Save, a zatim preko Kostanjevice u Kranjsku, pa odavle u južnu Štajersku. Nigdje mu se nije nitko opirao, te su Turci bez zapreke robili i palili. [185]
rujan 1494. god. - Uslijedila je provala iz Bosne pod vodstvom Hadum Jakub-paše. Idući preko Krbave i Like stigao je on do Modruša, u kojem se nalazio knez Bernardin Frankapan. Turci nisu napadali grad nego su pucnjevima iz pušaka samo plašili okolno stanovništvo. Knezu Bernardinu poslao je Jakub-paša svoje glasnike tražeći od njega da prisegne vjernost i plaća danak sultanu, kao što su to učinili knezovi Blagajski. Bernardin nije to učinio. [181]
10.04.1494. god. - Hrvatsko plemstvo, iako desetkovano u krbavskom boju, okupljeno na Saboru u Bihaću, obraća se njemačkom kralju Maksimilijanu i njemačkim državnim staležima za pomoć u ratu koji ih očekuje. Bitno je u tome pismu, napisanom u Bihaću oko 10. travnja 1494. godine, to što u njemu prvi put hrvatsko plemstvo samo ističe povijesnu ulogu Hrvatske u obrani kršćanstva cijele Europe i doslovce piše: "Mi se turskoj sili već 70 godina, gubeći naša tijela, živote i dobra suprotstavljamo i poput jake kule i predutvrde kršćanstva dnevno branimo kršćanske zemlje" [R015]
27.03.1495. god. - Kralj Vladislav uvidio je, da Turcima ne može odolijevati i zato sklopi s njima 27. ožujka 1495. u Pečuhu primirje na 3 godine. Sada tek pustiše Turci na slobodu nesretne sužnje, koje su god. 1493. zarobili u bici na Krbavskome polju. [185]
1503. god. - Do 1503. godine doprli su Turci do crte Kamengrad – Ključ - Glamoč. [261-L]
1499. god. - Prema venecijanskom izvoru, bosanski su Turci 1499. pohvatali i odveli iz Krbave gotovo 3.000 ljudi, a u okolici Zadra 674 odrasla muškarca i 314 žena i djece te otjerali čak 37.987 komada sitne i krupne stoke. Broj otjerane stoke svakako je pretjeran. [181]
kraj 15. st. - Na rijeci Plivi, pak na izvoru Une najprije su bosanski Turci u Hrvatsku prodrli, a već pod konac petnaestoga vijeka ukloniše se iz tih područja mnoge hrvatske obitelji: Hlapčići (Alapići), Kolunići, Lenkovići u austrijske pokrajine njemačkih cesara Friderika i Maksimilijana, koji su za obranu od Turčina više marili, nego li slabi hrvatski kralj Vladislav. [148]
    Poslije raspada rodovskog plemstva pred najezdom Turaka koncem 15. st. plemići Boričevići su dobili leno Rakovac kod Karlovca, gdje je živjelo nekoliko generacija. Karlovačkim mirom 1699.g. po povlačenju Turaka iz Srijema Boričevići prelaze u Vukovar, gdje preuzimaju nasljednu funkciju u Vukovarskoj župi.
Turska osvajanja i pljačke
Turska osvajanja i pljačke [006]

1500. god. - Da bi zaustavio napredovanje Turaka knez Bernardin Frankopan donosi odluku o gradnji nove suvremene tvrđave. Bio je to Ogulin. [006]
1500. god. - Na glagoljskom dvoatomnom brevijaru iz 1379. zabilježen je 1500. godine podatak kako su ovaj brevijar 1487. godine Turci odnijeli. Plemeniti ljudi sela Tribihovo i Okrugli (nedaleko od Dabra) su otkupili brevijar od Turaka. Kao da su svi seljani sudjelovali u toj inače velikoj otkupnoj cijeni. Zapis je pisao Vid, đak svećenika Benka, župnika u Tribihovićima. Ovo je jedan od dirljivih slučajeva iz hrvatskoga srednjega vijeka kada hrvatski puk skuplja i daje svoja dobra da bi mu se vratila njegova knjiga. [25]
1500. god. - Uporedo s modernizacijom oružja morao je krenuti proces profesionalizacije institucija, najprije vojske. Pod carom Maksimilijanom I. počeo je proces zamjenjivanja viteških vojski, koje su služile na osnovi vazalskih obveza, plaćenicima. Od vojne reforme cara Maksimilijana I. (1500. godine) staleži su izborili pravo osnivati svoje vojske i u početku su posezali za svojim podanicima. Staleškoj vojsci bila je namijenjena obrana zemlje. [016vojkrajinavojkrajina]
1500. god. - 1500. g. hrvatski ban s vojskom porazio je Osmansku vojsku kod potoka Korenica. [01mrsinj]
Ban Ivan Karlović (1485-1531)
Ban Ivan Karlović (1485-1531) [219-L]

1503. god. - Na snazi je bilo ratno primirje s Turcima 1503. - 1510. god.
1508. god. - Kranjsku su Turci do 1508. opljačkali čak 27 puta. Prema izvještajima pokrajinskih staleža Koruške, Kranjske i Štajerske Turci su do 1508. odveli iz slovenskih ze­malja (tada u vlasništvu Austrije) u roblje, ili pobili navodno 200.000 Slovenaca. [178]
1509. god. - Knez Ivan Karlović (1485.- Medvedgrad 09.08.1531.) 1509. g. posjeduje u Krbavi još samo 3 »grada« (t. j. utvrđena dvorca), poimence Komić, Udbinu i Podlapčac. Ove mu gradove u travnju g. 1527. oteše Turci. [400-L]
1510. god. - Odvedeno je iz kraja Bijele Stijene i Senčes, Keglevićevih imanja par tisuća kmetova u roblje.
22.08.1511. god. - Nema više kastruma Modruš, a Tržan se pretvara u fortifikacijsku utvrdu. Sve je uništilo oko 2.000 Turaka. Još su Turci opustošili Ribnik, Ozalj i Dubovac.
    Potkraj vladavine sultana Bajazida II. akindžije su žestoko nasrtale na granična područja, ili su duboko upadale na područje juga Hrvatske. Između ostalog, 22. kolovoza 1511. stigli su "trkači i palikuće" do Modruša, Ozlja i Dubovca, gdje su spalili cijela sela, crkve, žito i sijeno na poljima. U nekoj spilji kod Ozlja, kamo se narod sklanjao, uhvatili su 300 ljudi i odveli ih u roblje. [181]
1512. god. - God. 1512. osvoje Turci Blagaj na Sani, zavičaj starinskih knezova Babonića, zvanih i Blagajski. [371-L]
1513. god. - Velik poticaj iseljavanju iz Jesenica bila je provala Turaka u susjedni Modruš 1513. godine, koji je u to vrijeme bio važno crkveno sjedište. Tada je iz upravne oblasti Modruške županije u ropstvo odvedeno 2.000 ljudi s njihovim blagom, hranom i pokućstvom. [02jesenice]
1513. god. - -Novi ban, Trogiranin, Petar Berislavić (Trogir, 1475. - Vražja gora kraj Korenice, 20. svibnja 1520.), kraljev kancelar i vesprimski biskup, pobijedio je 1513. Turke kod Dubice na Uni. Potukao ih je zajedno sa knezom Mihaljem Frankopanom-Slunjskim gdje je po­ginulo 7.000 Turaka. Ban spada u istaknute borce protiv Turaka. Potukao je Turke kod Jajca 1518. [016vojkrajina]
    Govor bana Petra Berislavića prije bitke kog Dubice:"Plemeniti ljudi, neka vas nimalo ne plaši brojnost ili ime Turaka, jer oni su lopovi i razbojnici, dolaze u velikom broju i izjeda ih pohlepa, ne da se bore za čast, već da dopune svoj jad, otmu ponešto i pobjegnu. Mi se borimo kao plemeniti i slobodni ljudi za domovinu, za čast i za spasenje svih vas. Naš je dakle cilj viši od njihovog."
Ban Petra Berislavić 1475.-1520.
Ban Petar Berislavić 1475.-1520.

1514. god. - Upad martoloških četa na čelu s Muratbegom Tordićem, na područje Like i Krbave. Njegovi Vlasi u rujnu teško su poharali Liku i poslije toga su iz nje odveli oko 3.000 zarobljenika, zaplijenili oko 12.000 krupne i oko 8.000 sitne stoke. Zbog toga je iste godine, ujesen, iz Krbave, Hotuče i Odorja iselilo u sigurnije krajeve nekoliko stotina hrvatskih porodica. Teško su stradali plemići stare hrvatske župe Like. [261-L]
    Da osveti pljačku svojih krajeva, provaljuje Ivan Karlović u Bosnu do Prusca s oko 250 konjanika. Tu je počinio prava čudesa, no bosanski paša mu se zbog tog osvetio i odmah odjurio u njegove krajeve s 300 konjanika počinivši mnogo zla. Ujesen te godine s Krbave je pobjeglo mnogo stanovništva, neki čak i na tursku stranu, samo da spase živu glavu. [219-L]
1515. god. - Turske martološke čete ponovno napadaju Liku. Preko Bužana i Velebita prelaze i na senjsko područje i odasvud u Bosnu odvode brojno hrvatsko roblje. U narednih nekoliko godina takvi upadi u Liku postadoše sve češći. [018vojkrajina]
1515. god. - Da bi zastrašio Turke ban Berislavić u svibnju 1515. god. napadne Turke koji su ga strahovito porazili. Ban se jedva spasio s 25 konjanika. [288]
1516. god. Južno od Modruša u Maloj Kapeli nalazio se samostan pavlina sv. Nikole, koji je osnovao knez Bernardin Frankapan. Samostan je stradao u turskim provalama godine 1516. [430-L]
1517. god. Bosanski je paša udario na Klis i Skradin a puno je stradala i Krbava. [288]
1519. god. - Hrvatska je nakon pobjede nad Turcima kod Jajca dobila i službeni svjetski naziv Antemurale Christianitatis, odnosno Predziđe kršćanstva. Učinio je to papa Lav X. U isto vrijeme Srbi su se pred tim istim Turcima skrivali kao miševi u rupama. Za vrijeme više od stotinu godina hrvatskog vojevanja protiv Turaka, verbalni “atentatori” Srbi nisu podigli niti jednu bunu, ustanak ili poveli najmanju borbu protiv Turaka. Zato su kao njihove vjerne sluge i turski janjičari revnosno sudjelovali u nizu bitaka koje je Turska vodila protiv krščanskih zemalja. [030vojkrajina]
1519. god. - Za Ivanje 1519. provale Turci u Krbavu. Bosanski namjesnik je poručio Ivanu Karloviću da će mu dolaziti u pohode svakih 14 dana.
1520. god. - Najteže doba za Ugarsku i Hrvatsku nastupilo je od 1520. g. kada je sultanom postao Sulejman Veličanstveni. Već iduće godine Turci su osvojili Beograd, pa im je bio otvoren put prema Slavoniji i Ugarskoj. Turske snage iz Bosne zauzimaju porječje Krke i redom osvajaju bivšu hrvatsku prijestolnicu, Knin (Tnin), zatim Skradin, Ostrovicu... [224-L]
10.05.1520. god. - Turci su provalili u Gacko polje ali ih je kod Otočca porazio ban Petar Berislavić.
    Ban Petar Berislavić pokušao je zapriječiti takve upade na teritorij Like. 1520. martološke čete vraćale sa pljačkaškog pohoda po Lici i Kranjskoj, zajedno s kršćanskim robljem. Ta vojska kretala se od Brinja prema Bosni. Dočekala ih je hrvatska vojska na Planini Plješivici (kod Vražjeg vrtala, Škipine) ali u boju nije imala sreće. Ban Berislavić je poginuo. [018vojkrajina]
    Područje kojega je Petar Berislavić branio od Turaka obuhvaćalo je Srijem, Bosnu i Dalmaciju. Za takav golemi prostor bila je potrebna brojna vojska koju je trebalo smjestiti, hraniti i redovito opskrbljivati. Da bi prikupio tolika sredstva, Berislavić je rasprodao vlastita imanja, posjed vranskog priorata i zemlje svojih rođaka, te uveo izvanredne namete i poreze. Sve su te žrtve i ulaganja urodila plodom, jer je Berislaviću omogućeno da se usprotivi turskoj sili. Osobito je važna bila njegova pobjeda 1513. kod Dubice, te obrana Knina, Skradina, Ostrovice i Jajca.
20.05.1520. god. - Ban Petar Berislavić, koga su nazivali ocem i braniteljem domovine, poginuo je u turskoj zasjedi na Vražjoj gori (Plješivici), između Korenice i Bihača na Uni. Turci mu odrubiše glavu, koja je poslije nađena kod bihačkoga građanina Pavla Medosića, i zajedno s tijelom u Bihać donešena. Njegova odrubljena glava i tijelo prebačeno je u grobnicu u mađarski grad Vesprim. Nakon njegove pogiblje turski pritisak na Hrvatsko Kraljevstvo postaje sve jačim,
Podlapac moguci izgled kule
Podlapac, mogući izgled kule [219-L]

    Na planini Plješevici, negdje između Korenice i Bihaća na Uni, ban je sa svojih 300 ratnika razbio i natjerao 800 turskih vojnika u bijeg. Prigodom potjere ban je zaostao zajedno sa svojom dvojicom mladih pomoćnika zbog nezgode s konjem. Baš kad su riješili problem s konjem, na njih je iznenada navalilo oko 60 Turaka. Ban Petar Berislavić naredio je svojim pomoćnicima da bježe, te je, ubivši nekoliko turskih vojnika, s mačem u ruci junački poginuo. Bilo je to 20. svibnja 1520. a opća žalost za banom kojeg su Hrvati voljeli kao oca zavladala je u Hrvatskoj, te širom Europe. Nekoliko sati nakon banove pogibije, papa Lav X. imenovao je hrabrog Petra Berislavića kardinalom, ne znajući da je on mrtav.
1521. god. - Nakon pada Beograda 1521. godine počeo se raspadati i obrambeni sustav u Lici. Beograd se smatrao ključem obrane Ugarske i Hrvatske. [158]
1521. god. - Godine 1521. osvojili su Turci grad Ostrovicu, koja je tada pripadala Lici, a vjerojatno ju je sagradio nekadašnji kralj Bela IV. bježeći pred Tatarima. [84]
1521. god. - Početkom studenoga, hrvatski ban postao je Ivan Karlović, zadnji muški potomak slavnih krbavskih knezova Kurjakovića. Posjedovao je čitavu Liku i Krbavu kao i dio na jugu Velebita. [288]
1522. god. - Martolozi su osvojili Ostrovicu i Borićevac. Turci su preko Like otišli pljačkati Kranjsku. Samo 70-tak godina od svoje izgradnje velebno i čudotvorno svetište Blažene Djevice Marije u Oštarijama Ogulinskim, doživjelo je sličnu sudbinu 1521. i 1531. godine. Tih godina turske su čete zapalile i porobile cijelo selo. Zapalile su crkvu od koje su ostali samo vanjski zidovi. Kad je Oštarijska crkva 1521. spaljena, kip Majke Božje je prenesen u Trošmariju, mjesto 13 km udaljeno od Ogulina, kod Gojaka, kano Turci nisu provaljivali. Od tada se Majka Božja štuje i u Trošmariji. Iako je Marijin kip kasnije bio vraćen u Oštarije, štovanje Majke Božje nije prestalo ni u Trošmariji. Tako porušena oštarijska crkva stajala je oko 180. godina do kraja 17. stoljeća, kako je to očigledno iz izvješća ing. Pieronija iz 1639. godine o gradovima na granici prema Turcima.

Turci su po Hrvatskoj palili, pljačkali i odvodili narod u ropstvo. Rijetko su kada opsjedali neki grad. Zato seljaci sele u sigurnije krajeve pa je na hrvatsko-turskoj granici bilo dosta gradova ali bez sela. [288]

1522. god. - Nekoliko dana poslije četovanja mostarskoga paše po Lici, u kojem su stradali osobito krajevi oko Ribnika, Perušića i Kosinja, provalila je jedna martološka četa od Unca daleko preko Like u Primorje oko Senja. Međutim ban Karlović je saznao za tu četu i u njenu povratku sačekao ju kod Vrhovina, potukao martoloze i oslobodio je svetojursko roblje.
1522. god. - Hrvatsko žiteljstvo Like bilo je u to doba u velikoj neizvjesnosti - da li pred Turcima bježati ili se prepusti svojoj sudbini. Velika većina naroda odlučila se za uzmicanje. Glavni rasap ličkih Hrvata odigrao se između 1522. i 1524. godine. [018vojkrajina]
1522. god. Bosanski muslimani i pravoslvani Vlasi u službi Turskog carstva osvojili su Medak 1522. god, koji je bio bez stanovnika do 1577. god.
1522. god. - Bernardin Frankopan je pred staležima Svetog Rimskog Carstva-Njemačke narodnosti u Nurnbergu 1522 god. rekao: "...Hrvati ne žele prositi poput mnogih velikih i poglavitih muževa Grka, Bulgara, Srblja i Albanaca te kao prognanici u siromaštvu i umrijeti".
    Pričao je Bernardin o zvjerstvima turske vojske (martolozi): " Plačući izvještavamo o svim nebrojenim zvjerstvima (koja sam svojim očima vidio), sve one strašne pokolje koja je (Turčin) nad našima počinio: djeci pred očima roditelja, a muževima pred pogledom njihovih žena je odrubio glave ili odveo, a žene pred očima jadnih supruga obeščastio i silovao; dvogodišnju je i trogodišnju djecu koju nije želio odvesti pred majkama razderao; svećenike je i stare vukao po zemlji dok ne bi izdahnuli; pogođenima je navalio na ramena teške terete; dao je da se dječaci odvedu i nametnuo im takve teške radove da su dušu ispustili: koristio je dakle sve vrste okrutnosti." Ta okrutna zvjersta izvodili su neredovite turske postrojbe specijalizirane za takvu vrstu okrutnog ratovanja, Martolozi ili Akinđije. Akinđije su bili većinom balkanski Vlasi pravoslavne vjere. [006]
1522. god. - Bosanski Turci su 1522. god. prvi puta opustošili Vinodol, dio Gorskog Kotara te zaprijetili prodorom u Istru i Kranjsku. Otada Senj, Otočac, Brinje i Ledeneice predstavljaju liniju obrane napredovanja Turaka. [391-L]
    Za vrijeme kneza Đure Frankopana zaprijeti Ledenicama pogibao od Turaka, koji su 12. i 13. travnja 1522. četovali po Primorju sve do Grobničkoga polja i oko Brinja. Pazinski, se kapetan Dur i riječki kapetan Ivan Abfalter dadoše u potjeru za njima, pa su 19. travnja s 1.000 momaka prolazili kroz Ĺedenice prema Brinju, no Turke nijesu stigli, jer su umaknuli preko "modruške šume" (Kapele). [01ledenice]
1522. god. - Nakon turskih provala područje Brloga kraj Otočca je raseljeno. [01brlog]
1522. god. - God. 1522. Ivan Karlović, ličko-krbavski knez, imenovan je za hrvatskog bana. Umro je god. 1531. [84]
15.03.1522. god. - Pišući nadvojvodi Ferdinandu iz Udbine 15. ožujka 1522., javio je Ivan Karlović kako Turci svakodnevno pljačkaju i pustoše na granici, a bosanski sandžak-beg će navodno napasti Krupu i Bihać. [181]
27.03.1522. god. - U pismu od 27. ožujka iz Mutnice (Mutnika) Karlović je obavijestio nadvojvodu da su Turci upali u Hrvatsku i zbog toga strahuje da bi mogli napasti njegove posjede u Primorju. Prema dobivenoj obavijesti, bosanski sandžak-beg se sprema upasti u Liku i osvojiti njegove gradove. Umjesto očekivanog napada akindžije su, međutim, upale u Kranjsku, opustošile okolicu Grobnika, Ledenika, Brinja i Modruša. [121]
1522. god. - U srednje Gradišće stiže prvi val hrvatskih iseljenika iz Like i Krbave između 1522- 1527. godine. Taj dio hrvatskih bjegunaca naselio se poglavito u Šopronjskoj županiji. [178]
1522. god. - Između 1522. i 1526. godine počela se uređivati Vojna krajina. Tvrđave u Otočcu i Prozoru držali su u to doba Frankopani. Kada je Ferdinand izabran za hrvatskoga kralja, preuzeo je on obranu Otočca, Prozora i Senja. Kasnije je Ferdinand prepustio Otočac i Prozor upravi Primorske krajine sa središtem u Senju. Te dvije tvrđave ostadoše u sastavu senjske kapetanije sve do konca 17. stoljeća. [121]
1522. god. - Godine 1522. izvršeno je oko gornje Une veće raseljavanje u kojem su učestvovali vlaški Ćići koji su ranije živjeli kao nomadski pastiri po planinskim krajevima Like, Krbave, Odorja i Unca sve do Knina. Veći broj tih Čića stupio je spomenute godine u tursku vojnu službu, dok se manji dio njih odselio preko Modruša i Pivke u sjevernu Istru. [121]
Turska zlodjela
Turska zlodjela

1523. god. Akindžije su početkom studenog prešle Unu i od Martinja (2. studenog) osam puta pustošile okolicu Modruša i Ozlja. [181]
1524. god.- Udbina je ostala bez ijednog ranijeg stanovnika koji su pobjegli pred Turcima. Lovinac su zauzeli Turci. Nakon što su Turci poharali i popalili Liku i Krbavu, knezovi Perušići sele se u Slovačku.
    Lika je postala pusta zemlja. Nekoliko desetaka hrvatskih porodica ostalo je samo oko Perušića. Isto je tako opustjela i Krbava. U njoj je preostalo malo starosjedilačkog stanovništva, u Podlapači i u nekim brdskim zabitima. Udbina je do 1524. godine ostala bez ijednog ranijeg stanovnika.[018vojkrajina]
1524. god.- Hrvatski plemić Ivan Kobasić iz Brekovice javlja 5. kolovoza 1524. Bemardinu Ričanu, vrhovnom kapetanu austrijskoga nadvojvode Ferdinanda, da krbavski knez Ivan Karlović nema nikakovih koristi od svoga imanja u Krbavi, gdje je ostao bez kmetova, koji su mu prije obrađivali polja). Naprotiv mora Karlović trošiti novce za uzdržavanje posade u tvrđi Udbini. Zato Kobasić moli Ričana, neka sklone nadvojvodu Ferdinanda, da on pošalje pomoć (u novcu) za obranu Udbine; ova naime zaštićuje i njegove zemlje (osobito Kranjsku, Korušku i Štajersku), u koje će Turci provaljivati ako u njihove ruke padne Udbina. [02udbina]
    Između 1524. i 1526. godine, bez starosjedilačkog stanovništva ostali su također Dabarsko polje i Glibodol. Za vrijeme turske vlasti nije bilo stanovnika u Ličkom Lešću. Sklonili su se u otočku i prozorsku tvrđavi i sudjelovali u obrani.
1524. god. - Turci god. 1524. uz strašni pokolj ubogih kršćana, a još k tomu porobe krajeve drežničke, županiju modrušku i Brinje. [381-L]
1524. god. - Dobar dio stanovništva kako je pisano i Modruškom urbaru, ipak je napustio Jesenicu i više se nikada nije vratio. Pretpostavlja se da su se pridružili tzv. zapadnom selidbenom pravcu te da su naselili unutrašnje krajeve Istre (Salopek, 1999.) U tom slučaju nastanili su predio između Učke i Čepić polja, a osobito selo Jesenovik koje ima i srodan naziv Jesenici i koje izgledom podsjeća na Jesenicu. U prilog takvom tumačenju idu i prezimena. U Jesenici je nekada bilo učestalo prezime Jakovčić, a sada se to prezime susrećei u Istri. [02jesenice]
    Neki autori (Fras, 1835., Pavičić, 1962.) smatraju da nije iseljeno ukupno stanovništvo, nego da je ostalo nešto stanovništva koje ili nije imalo volje seliti se sa svojih ognjišta. ili to nije moglo zbog nama nepoznatih razloga. U prilog takvom tumačenju ide i činjenica što se Jesenica spominje kao utvrđeni grad između 1524. i 1536. godine, a kako bi bila grad kad nebi bil stanovništva (Pavičić, 1962.) [02jesenice]
1524. god. - Ivan Karlović odriče se banske časti 1524. Videći da neće moći obraniti svoje posjede, šalje u Mletke glasnika da oni preuzmu u svoje ruke njegove gradove samo da ne padnu Turcima u ruke. No Mlečani ponudu glatko odbijaju bojeći se osvete moćnog i osvajački nastrojenog sultana Sulejmana II. Za Karlovića je Budim, barem što se tiče pomoći, bio mrtav i sve čvršće se povezuje s Habsburgovcima. [219-L]
1524. god. - Već na izmaku života, pod teretom godina i surove stvarnosti, morao je knez Bernardin napustiti napola razrušeni Modruš i preseliti u netom dograđeni Ogulin, odakle je 23. srpnja poslao Bernhardu Ritschanu obavijest o pripremanju bosanskog sandžakbega za novu vojnu. [181]
1524. god. - Vlasi paše Livanjskoga i Hercegovačkoga god. 1524. iznenada na sam mesopust noću bili navalili na Karlobag, bogatu tada varoš, u kojoj je mitnica na godinu četrdeset tisuća dukata davala, i gizdavu palaču knezova Kurjakovića poharali i popalili te odveli u sužanjstvo cijelo stanovništvo osim nekolicine, koja se spase bijegom na obližnja otoke. [148]
1525. god. - Tada se već u stranom svijetu mislilo, da je čitava Hrvatska podlegla premoći turskoj. [381-L]
27.02.1525. god. - Posve neočekivano napali su 27. veljače 1525. Turci iz Skradina grad Bag (Karlobag), strahovito ga opljačkali, porušili i sve kuće spalili. Građane koji se nisu spasili bijegom na Pag odveli u roblje. Vjeruje se da je stradalo više od 400 ljudi. Među zarobljenicima bili su također knezovi Perušići, Ivan Posedarski i Grgur Banić. Stradanje Karlobaga izazvalo je opći metež i raseljavanje stanovništva ne samo na prostoru od Obrovca do Senja, već i na otocima Pagu, Rabu i Krku. Cijelo je primorje uz Velebitski kanal opustjelo. [181], [01karlobag]
travanj 1525. god. - Upali su Turci sve do Bakra i zapalili grad Modruš na povratku. Zarobili su puno ljudi. [121]
    Kada su Turci ponovo provalili u Modruš 1525. godine, iz Modruške županije u Pulju, Marku i Abruce, u ltaliji, iselilo se 500 porodica. [02jesenice]
Udbina prije Turaka
Udbina prije Turaka [219-L]

1525. god. - Do 1525. godine iz Bočaća su odselili svi njegovi starosjedioci. Opustio je i čitav kosinjski kraj, zatim okolica Krasna i Kutereva. Najviše ovdašnjega naroda prešlo je u susjedno Primorje te na područje Gacke. Tu se hrvatsko stanovništvo osla­njalo na jake tvrđave u Otočcu i Prozoru. Slično je bilo i sa stanovništvom oko brinjskoga grada Sokolca. [121]
1525. god. - Valentić navodi podatke prema kojima je hrvatsko plemstvo za pokriće ratnih troškova pojedinih kapetanija 1525. tražilo 10.000 forinti. [015vojnakrajina]
29.08.1526. god. - Opasnost od Turaka je kulminirala nakon groznog poraza od Turaka 29. ko­lovoza 1526. na Mohačkom polju, gdje pogibe kralj Ludovik a ugarska vojska bude uništena. Kraljevina Ugarska i Hrvatska ostaše bez obrambene snage pram silnim Turcima. [381-L]
1526. god. - Pismo Ivana Karlovića upućeno nadvojvodi Ferdinandu 1526. puno govori o stanju u Hrvatskoj i o njemu samom. Tu se vidi da i on sam već gubi iluzije o obrani velikog dijela Hrvatske. Svoje posjede na Krbavi i Lici nije mogao nadzirati a imao je još vojnu posadu na Udbini i u Komiću koje su Turci iduće godine osvojili. [219-L]
1526. god. - Turske su provale puno promijenile oblik hrvatskih zemalja. Hrvatska je izgubila puno zemljišta. Godine 1526. spala je na 50.000 km², u sredini 16. st. na 20 000 km², a od toga će još izgubiti približno 3.000 km². Osim toga izgubila je veoma puno stanovnika pa je to bila i jedna od najvećih bioloških katastrofa u hrvatskoj povijesti. [016vojkrajina]


Pravci migracije Hrvata u 15. i 16. st.: južni u pravcu Apenin­skoga poluotoka, zapadni u pravcu Istre, Gorice i Kranjske i sjeverni, koji je bio najmasovniji. Mnoštvo beskućnika i drugih emigranata iz Hrvatske selili su u čitavom 16. st. iz Hrvatske, zapadne Bosne, Like i Krbave u sjeverozapadnom pravcu. Najveći broj emigranata ipak je došao iz krajeva oko donjega toka rijeka Kupe i Une, a osobito ih je puno odselilo iz zapadne Slavonije. [178]

Seoba stanovništva
Bježanje stanovništva pred Turcima [006]

    Na početak
Turska okupacija Like 1527. - do oslobođenja 1689.
Turci su po Hrvatskoj palili, pljačkali i odvodili narod u ropstvo. Rijetko su kada opsjedali neki grad. Zato seljaci sele u sigurnije krajeve pa je na hrvatsko-turskoj granici bilo dosta gradova ali bez sela. [288]
Prije turske okupacije u Lici su živjeli samo rimokatolici. Nije bilo pravoslavnih Vlaha a od muslimana ni traga. Na polju donedavno cvatuće vjere i kulture zavladala je pustoš.

    Turcima se otvorio put osvajanja Hrvatske pa tako i Like nakon Krbavske bitka 9. rujna 1493. Tada je hrvatsko plemstvo izgubilo veliku bitku protiv turaka na Krbavskom polju, od koje se nikada nije oporavilo. Turci su lički prostor konačno zaposjeli 1527. godine, iskoristivši nejedinstvo hrvatskog plemstva koje se na Saboru u Centingradu, nakon Mohačke bitke 1526. godine, podijelilo, tako da su jedni priznali kralja Ferdinanda Habsburškog, a drugi velikaša Ivana Zapolju. [022vojkrajina]
Karta Hrvatske 1527-28 i 1592
Karta Like nakon turskih osvajanja 1527-28. i ostaci Hrvatske nakon pada Bihaća 1592.

1526. i 1527. god. - Početkom upada Turaka u Krbavu i Liku 1526.-1527. Bilaj napušta većina stanovništva i odlazi na sjeverozapadne prostore današnje Hrvatske, a nešto kasnije i ostali. Već u jesen 1527. turska vojska zaposjeda utvrdu, ali je preko zime povremeno napušta. U proljeće 1528. u bilajski varoš doseljavaju porodice turskih stražara većinom između gornje Une i Sane. Nakon Mohačke bitke 1526. god. Lika i Krbava su gotovo bez otpora pale u Turske ruke.
1527. god. - Početkom 1527. god. harali su Turci po Lici, Krbavi, susjednoj Hrvatskoj sve do Istre i Kranjske. [210-L]
1527. god. - Kada su Turci godine 1527. osvojili Liku, pripade im također Novigrad (južno od Gospića). U njihovoj vlasti ostade Novigrad do godine 1689. Osvojili su i Smiljan. [400-L]
Novi kraj Gospića-tlocrt

    Turci su osvojili i Kosinj koji su držali do 1689. god. kada se doseljavaju pravoslavni Vlasi. Isto su tako osvojili grad Jurja Orlovčića Beč (stari grad između Perušića i Sinca) i strašno opljačkali njegovu okolicu. [84]
1527. god. - Turci su osvojili Mrsinj-grad, stari hrvatski biskupski grad kao i cijelo područje Krbave. Tada su ga opustošili i uništili, a ruševine se zadnji put spominju 1773. godine pod nazivom Mersin.
    Kameni ostatci utvrde na brdu Mrsinj u Korenici dokazuju da se tu nalazila prostrana građevina nepoznatog podrijetla. U toj građevini navodno su boravili krbavski biskupi. Vjerujemo li pričama, ovaj su grad sagradili Grci. [111]
1527. god. Hrvatski plemić Ivan Kobasić 4. travnja 1527. javlja iz Brekovice: "Gospodin ban (Ivan Karlović) pobio je pod Udbinom neke Turke." [02udbina]
29.05.1527. god. U pismu Krste Frankapana od 29. svibnja senjskom biskupu Franji Jožefiću, u kojem, između ostalog, kaže da nema dana od kako su Turci osvojili Udbinu da ne pljačkaju i pustoše dobra u Hrvatskoj. Frankopan još dodaje, da bosanski paša "sada tvrdi Udvinu, Mersin i Komić". Prema tomu je Udbina u turske ruke pala na proljeće godine 1527.. i to između 4. travnja i 27. svibnja.[181], [02udbina]
1527. god. - Turci zauzimaju Obrovac, Gračac, Počitelj, Lapac i Udbinu koja se do kraja 15. st. nazivala Krbava. Turci su nakon zauzimanja Udbine (Krbave) između 04.04 i 27.04.1527. god., ponovo utvrdili grad. Turci su zauzeli Korenicu a svo stanovništvo koje je bilo katoličko je pobjeglo. Udbinu i Podlapac zazeo je Muradbeg Turdić. Kasnije su Turci u Korenicu naselili Vlahe. Padom Udbine završava se okupacija Like.
Krsto I Frankopan Brinjski (1482. -1527.)
Krsto I Frankopan Brinjski (1482. -1527.)

1527. god. - Između 1527. i 1530. godine Turci su stalno pokušavali pomaknuti granicu okupirane Like prema sjeveru, ali u tom nastojanju nisu više uspijevali. Stali su na crti povučenoj od Krasna na izvor Gacke, zatim na Turjanski i utvrdu Prozor koja se nalazila sjevernije od Korenice. Utvrda Stari Perušić kod Vrhovina im je bila krajnja točka. Na toj crti (Senj, Otočac, Prozor i Brinje) daljni prodor zapriječile su im tvrđave Otočac i Prozor na Gackom polju, zatim Vrhovine i spomenuti Prozor u blizini Korenice. Zbog tih utvrda ostala je tursko-hrvatska granica nepromijenjena sve do izgona Turaka iz Like. Otočac i Gacka su brana zapada od Turaka koji ovaj dio Like nisu nikada osvojili tako da se na ovim prostorima zadržalo i dosta autohtonog stanovništva. Otočku i brinjsku tvrđavu nitko nije nikada osvojio. [018vojkrajina]
1527. god. - Osman aga Glumac (vjerojatno je bio janjičar) turski zapovjednik Udbine u jednom od svojih pohoda izgubio je bitku od Ličana kod Dabra vjerojatno na Osmaginom polju, a možda i na Milanovici gdje i danas postoje tzv. „zinjini šanci“. Po predaji aga je ranjen umro u šupljem drvetu gdje se sakrio dok je konj skončao na brdu koje se otad zove Konjski, Konjska glava, Sedlo.


01.01.1527. god. - U Cetingradu hrvatsko je plemstvo 1. siječnja 1527. izabralo Ferdinanda Habsburškog za kralja Hrvatske, a slavonsko 6. siječnja u Dubravi kod Čazme priznalo je Zapolju. Ove povijesne promjene dogodile su se jer od Ugarske nije bilo nikakve pomoći u obrani od Turaka. Austrija se obvezala pomoći Hrvatskoj u obarni od Turaka sa 1.000 konjanika i 200 pješaka. Od tih obećanja nije bilo previše koristi. [016vojkrajina]
    U kraljevo ime povjerenici su pismeno zajamčili da će kralj u Hrvatskoj držati i plaćati tisuću konjanika i dvije stotine pješaka, kao i osam stotina konjanika koji će biti dodijeljeni velikašima i plemićima ovisno o njihovoj časti i položaju. Osim toga, kralj će Ferdinand na granici Hrvatske i Kranjske držati primjeren broj vojnika, dati pregledati sve gradove i tvrđave u Hrvatskoj i opskrbiti ih vojnim i drugim potrepštinama, i nadasve poštivati sve povlastice, prava, slobode i zakone Kraljevine Hrvatske, te je uvijek braniti i štititi njezine staleže i stanovnike.[181]
Cetinski sabor 1527
Cetinski sabor 1527. (Dragutin Weingartner

    Pri izboru za hrvatskoga kralja 1527. godine austrijski nadvojvoda Ferdinand Habsburški obvezao se Saboru da će na granici za obranu Kraljevine držati 200 konjanika i 200 pješaka, te da će plaćati još 800 konjanika koji će biti pod zapovjedništvom hrvatskih velikaša. Time počinje stvaranje Vojne krajine - Hrvatske, od mora do Save, i Slavonske, od Save do Drave i Dunava, podijeljene na više kapetanija. [039vojkrajina]
06.01.1527. god. - Kao odgovor na Sabor u Cetinu, sazvao je 6. siječnja 1527. knez Krsto Frankapan Sabor u Dubravi kod Čazme, na kojem su prisutni izabrali Ivana Zapolju za kralja. Na taj način sjever i jug Hrvatske podijelio se u dva suprotna tabora. Sukob oko izbora kralja i pripreme za rat protivničkih strana, pozorno je pratila osmanska diplomacija. [181]
    Turci su po Hrvatskoj palili, pljačkali i odvodili narod u ropstvo. Rijetko su kada opsjedali neki grad. Zato seljaci sele u sigurnije krajeve pa je na hrvatsko-turskoj granici bilo dosta gradova ali bez sela. [288]

    Turci su po Hrvatskoj palili, pljačkali i odvodili narod u ropstvo. Rijetko su kada opsjedali neki grad. Zato seljaci sele u sigurnije krajeve pa je na hrvatsko-turskoj granici bilo dosta gradova ali bez sela. [288]

Hrvati su raskinuli ugovor s Ugrima i priklonili se Austriji iz jedinog razloga što su vjerovali da će Austrija više učestvovati u obrani Hrvatske od Turaka.

veljača 1527. god. - Naređeno je bosanskom sandžakbegu Husrevu da zbog podjele u Hrvatskoj uznemirava gradove uz granicu i provaljuje na posjede Ivana Karlovića i Bernardina Frankapana. Početkom veljače 1527. poslao je on svoje akindžije u dolinu Gacke, odakle su plijenili i pustošili okolicu Brinja i Modruša sve do Kastva i Metlike. [181]
    Nedugo nakon toga provali namjesnik Usrefbeg u Liku i Krbavu. Nisu došli u pomoć ni kralj Ferdinand, ni ban Franjo Baćan. Turci redom osvojiše Udbinu, Komić i Mrsinj a narod odvedoše u ropstvo. [288]
1527. god. Prema sadržaju pisma vlastelina Ivana Kobasića od 4. travnja kapetanu Johannu Helfenbergeru, tih se dana u blizini Udbine nalazio navodno ban Franjo Batthyany, gdje je razbio neku tursku četu i od zarobljenih Turaka saznao da će Turci provaliti preko Kupe ili upasti do Krasa. Okršaj s Turcima kod Udbine nije obeshrabrio Murad-bega, nego je požurio do Obrovca a do sredine travnja osvojio Udbinu i kaštele Komić i Mrsinj. [181]
Hrvatski grb na cetinskoj ispravi
Hrvatski grb na cetinskoj ispravi [036]

1527. god. - Krsto Frankopan javlja 29. svibnja 1527. senjskomu biskupu Franji Jožefiću, da bosanski paša »sada tvrdi (utvrđuje) Udbinu, Mrsinj i Komić«. [400-L]
1527. god. - U svibnju 1527. provališe tri sandžaka u ozaljske, dobranske (novigradske na Dobri) i viničke strane (kod Belaja blizu Karlovca), poplieniše sve širom i zarobiše silu božju ljudstva; a mjeseca kolovoza iste godine popališe turski zulumčari sve ladanje do Bakra, Trsata, Eieke i Grobnika, Klane i Kastva u Istri. [381-L]
    Turci su konačno zauzeli Krbavu 1527. Te iste godine ušli su i u Podlapčec ne zatekavši u njemu ni žive duše.

1528. god. - Prema turskim službenim podatcima 1528./29. u danasnjoj BiH bilo je:
Muslimana...cca 220.000 ili oko 34%
Katolika......cca 360.000 ili oko 57%
Pravoslavnih cca 55.000 ili oko 9%.
Godine 1624. bilo je
Muslimana .....cca 300.000 ili 67%
Katolika..........cca 100.000 ili 22%
Pravoslavnih....cca 50.000 ili 11%.
    Pravoslavci nisu bili opasnost za carstvo pa ih turska vlast nije dirala. Katolici su bili trajno sumnjivi jer je stalno bio neki rat između Osmanlija i krščanskih država. [019vojkrajina]

Junak iz Like - slika
Junak iz Like

1528. god. - Zlokobna je bila osobito god. 1528. Turci prodriješe te godine četiri puta preko Hrvatske u obližnju Kranjsku, počinivši na ljudstvu i zemlji grozne strahote divljega barbarstva. Udarajući Turci po treći put te godine, nakanili su bili provaliti preko Otočca na Metliku s 5.000 vojnika. To je dojavio kranjskoj gospodi kapetan senjski i kliški Petar Kružić, na što Hrvati i Kranjci dočekaše Turke na 5. listopada izpod grada Belaja na rieci Mrežnici. Turci vođeni pašom bosanskim potučeni su nakon kreševa od dva sata, te su imali 700 mrtvih. Hrvate je predvodio ban Ivan Karlović, a uz njega Vuk i Krsto Frankopani, knezovi brinjski. U boju dopanuo je ban Karlović više rana od nje­mačkih vojnika, koji ga držaše valjda po hrvatskoj njegovoj odjeći Turčinom. [381-L]
    Godinu 1528. obilježile su inače uzajamne pljačkaške provale: osmanske su čete u dva navrata provaljivale preko Hrvatske u Kranjsku plijeneći okolicu Otočca i posjede kneza Bernardina Frankopana u Modrušu, dok je ban Ivan Karlović dva puta u kolovozu i rujnu mjesecu provaljivao do Udbine te je „tri dana i tri noći“ čekao u zasjedi osmanske čete koje su se vraćale iz Kranjske. Suprotno očekivanome, akindžije se nisu vraćale putovima kojima su obično prolazili nego su krenuli „stazom uz more“, to jest vraćali se u Obrovac podgorskom stranom Velebita zaobilazeći Liku, koja očito još nije bila u čvrstome osmanskom posjedu.
    Zapravo, prve obavijesti koje nedvojbeno govore o Lici pod osmanskom vlašću potječu iz 1528.-1530. godine kada je to područje uvršteno u osmanski porezni popis. [271-L]
1528. god. - Ivan Karlović je poslije Cetinskog sabora nastavio nesmiljenu borbu protiv zatornika svoje moći. Godine 1528. dva puta je prodro do Udbine sa svojim konjanicima. [216-L]
20.08.1528. god. - Pismom od 20. kolovoza 1528. obavijestio je ban Ivan Karlović iz Medvedgrada bana Batthyanyja da je od zarobljenih Turaka kod Udbine saznao o skoroj turskoj provali u Kranjsku. [181]
20.09.1528. god. - Karlović je kod Udbine potukao mostarskog pašu. [210-L]
05.10.1528. god. - Provalio je bosanski paša s 5.000 vojnika preko Otočca u Hrvatsku a cilj im je bila Kranjska. Petar Kružić je saznao za tu namjeru pa su sa kranjskom gospodom i banom Karlovićem dočekali 05.10.1528. Turke ispod grada Belaja na rijeci Mrežnici. Karlović zadobije 18 rana.[210-L]
    U toj bitci Huserfbegu nanešen je osjetan poraz – imao je 700 mrtvih i ranjenih vojnika. [216-L]
    Početkom listopada javio je Petar Kružić iz Senja riječkom potkapetanu Ivanu Rezanu da je velika turska vojska stigla do Otočca, pa ga moli neka o tome hitno javi ostalim vojnim zapovjednicima. Krajiška vojska sastavljena od Kranjaca, Korutanaca i Hrvata, pod zapovjedništvom Bernardina Ritschana i bana Ivana Karlovića, spremno je dočekala Husrev-bega. Pošto su Turci tri dana pljačkali i pustošili oko gornjeg toka Kupe, 5. listopada 1528. obje vojske našle su se oči u oči ispred grada Belaja nedaleko od Duge Rese. U poslijepodnevnim satima počela je žestoka bitka u kojoj su Turci bili poraženi i natjerani u bijeg, a najveći dio onoga što su napljačkali morali su ostaviti pobjedničkoj vojsci. Dosta mrtvih i ranjenih bilo je na obje strane. Loše je prošao i ban Ivan zadobivši navodno osamnaest rana koje su mu zadali Ritschanovi vojnici misleći da je turski vojvoda. [181]
1528. god. - Prva kolonizacija osmanskih Vlaha u Liku pada u 1528. godinu i zbiva se u dramatičnome trenutku kada im je nakon Mohačke bitke ukinut poseban status vlaške beraje te su izjednačeni s običnom rajom. [271-L]
1528. ogd, - Turci su zauzeli Perušić. Grad je u tursku tvrđavu pretvorio Malkoč-beg 1553. [192]
30.04.1529. god. - Ivan Karlović 30. travnja 1529. godine očajnički javlja kapetanu konjanika Gašparu Karšanu da je osmanska konjica preplavila Krbavu i Liku. Vrlo je brzo Lika postala jedno od mjesta okupljanja osmanske vojske za daljnje prodore u Hrvatsku i Kranjsku. [158]

Uskoci, Valvasor 1689
Uskoci, Valvasor 1689.

1530. god. - Varoš Brinje je 1530. zapaljena i opljačkana. Izgorjela je crkva i samostan, ali se tvrđava uspjela obraniti i nikada Osmanlije nisu osvojili Brinje iako je stanovništvo iz okolice Brinja napuštalo svoj rodni kraj i sklanjalo se na sigurnija mjesta. Redovnici su napustili Brinje jer je sve oko tvrđave bilo spaljeno.
16.02.1530. god. - Kralju Ferdinandu potužio se i Krsto Frankapan Tržački da su 16. veljače Turci opljačkali cijelu gospoštiju tržačku i doprli do zidova grada Tržana, odakle su odveli više od tisuću osoba obaju spolova, oko četiri stotine konja i mnoštvo sitne i krupne stoke. [181]
1530. god. - Prvo organizirano doseljavanja uskoka Vlaha iz Bosne na Žumberak bilo je u jesen 1530. godine. Ovi Vlasi su iz okolice Glamoča a bilo je oko 50 porodica. [270-L]
Vuk II Krsto Frankopan Tržački
Vuk II Krsto Frankopan Tržački (1578. - 1652.)

    Turci prodirući iz Pounja dopriješe do Karlobaga i Podgorjem dođoše do Krasna, otuda iznad Kosinja, Janjča, Ramljana i iznad Trujanskog na Plitvice i odatle na Slunj. Stanovništvo je potpuno izbezumljeno i pobjeglo je na sjever.
    Osim redovne vojske i akindžija, u borbi protiv Hrvata Turci tada sve više koriste poseban vojni red tzv. martoloze. To je paravojska u Osmanskom Carstvu sastavljena u prvo vrijeme od lokalnog kršćanskog stanovništva, koja je egzistirala od 15. do 18. vijeka. Načinom borbe oni se nisu razlikovali od akindžija, obavljajući na granici najprljavije vojne poslove i ne prezajući ni od kakva zločina [181]
05.06.1530. god. - Kninski biskup Andrija Tuškanić piše Ivanu Katzianeru 5. lipnja 1530. kako Ibrahim vojvoda u Udbini gradi svoje dvore, gdje se kani i nastaniti, a stari Mrsinjski grad, kao i neke druge utvrde obnavlja i utvrđuje. [191]
1530. god. - Senjska kapetanija je krajem lipnja 1530. godine izvršila prepad na Obrovac spalivši podgrađe i sve tamošnje brodice (fuste). [271-L]
1531. god. - Izvršena je nova razorna provala Senjske kapetanije koja je opustošila Novi i Bilaj u Lici što je dodatno destabiliziralo Turke. [271-L]
svibanj 1531. god. - Okupljanje turske vojske u Lici početkom svibnja, uznemirilo je posadu i vojne zapovjednike u Bihaću, pretpostavljajući da se ona sprema na neku provalu ili će napasti neki od gradova na granici. Samo koji dan kasnije ta je vojska upala do Brinja, a 18. svibnja javili su Petar Čolnić i Grgur Gojmerčić iz Modruša Hansu Katzianeru da su razbili tursku četu pod vodstvom Deli Radića i oslobodili zarobljene Brinjane. [181]

Otete djevojke i mlade zene kao seksualno roblje i sluge sultanovom haremu
Otete djevojke i mlade žene kao seksualno roblje i sluge u sultanovom haremu

09.08.1531. god. - Živeći stalno na oprezu i čekajući dalji razvoj događaja, umoran od brojnih bitaka s Turcima i nevolja koje su ga pratile u životu, umro je 9. kolovoza 1531. u Medvedgradu neustrašivi ratnik i potomak prastarog hrvatskoga plemstva strasno vezan uz rodnu grudu, ban Ivan Karlović. Odlaskom bana Ivana u vječnost nestala je s vojne i političke pozornice Hrvatske jedna od najmarkantnijih ličnosti toga doba, prema kojoj su iskazivali poštovanje prijatelji i protivnici, posebno turske vojskovođe i ratnici. [181]
1531. god. - Iz Modruša se javljaju kapetani Petar Čovnić i Grgur Gojmerić s viješću kako su razbili neku tursku četu i oslobodili zarobljene Brinjane.
1531. god. - Drži se, da su Lovinac u srednjem vijeku posjedovali plemići Lovinčići. Ovi se kasnije od straha pred Turcima preseliše u okolicu Bosiljeva. Tamo je Martin Lovinčić godine 1531. od kneza Vuka Frankopana dobio posjed u Radovcu na rijeci Kupi. [400-L]
1531. god. - Javlja general Katzianer cesaru, da je iz Bosne opet prešlo 700 "Turaka" sa ženama i djecom i cijelim imanjem i da su sa sobom dotjerali 15.000 komada stoke. [71]
1533. god. - Po venecijanskom patriciju Sanudu, piscu "Diarija", Turci su iz hrvatskih zemalja do te godine odveli u ropstvo 600.000 ljudi. [019vojkrajina]
20.02.1533. god. - Barunstvo Svetog Rimskog Carstva dodjeljeno je poznatom junaku Nikoli Jurišiću iz Senja. [003]
1533. god. - Dubica i Kostajnica su pali u turske ruke. [388-L]
1533. god. - Godine 1533., dvadesetak godina prije naseljavanja udbinskog područja, u Bunić je naseljeno nešto muslimanskog stanovništva i tu se počelo razvijati jako trgovište. [219-L]
1533. god. - Sklopio je 1533. kralj Ferdinand sa sultanom Sulejmanom primirje. [181]
svibanj 1534. god. - Sredinom svibnja 1534. upali su martolozi preko Hrvatske u Kranjsku do Kostela i Osilnice, odakle su odveli 17 ljudi i oteli 30 konja. [181]
svibanj 1534. god. - Druga jedna turska četa došla je pod Ripač, kojoj su Keglevićevi vojnici zašli iza leda i neočekivano ih napali. Iznenađeni Turci bili su strahovito potučeni, tako da se samo nekolicina uspjela spasiti bijegom. [181]
31.05.1534. god. - Isto tako nahrupili su 31. svibnja Turci u Bosiljevo, posjed kneza Vuka Frankapana, gdje su pohvatali i poveli sa sobom oko 250 žena, djece i muškaraca. Uz pomoć kneževih službenika diglo se protiv Turaka cjelokupno stanovništvo, napali ih sa svih strana, oslobodilili sve zarobljene i natjerali turske pljačkaše u bijeg. [181]
1535. god. - Crkvu sv. Marije Magdalene u Smiljanu zapalili su Turci 1535. U crkvi su bile nadgrobne ploče s glagoljskim i latinskim natpisima iz 12., 13. i 14. stoljeća. Te su ploče i ostalo klesano kamenje pri gradnji crkve BD Marije Karmelske upotrijebili novonaseljeni Hrvati Bunjeevci poslije oslobađanja Like od Turaka. [01baske_ostarije]
Petar Kružić u borbi s Turcima
Petar Kružić u borbi s Turcima (1491. - 1537.)

1536. god. - Bez ikakava povoda provali smederevski paša Mahmud Jahiogi sredinom kolovoza u Slavoniju i zauzme Brod na Savi. Turci su oko Požege osvojili i popalili 39 sela i u ropstvo odveli 60.000 Hrvata. [210-L]
1536. god. - Turci su početkom 1536. počeli uznemirivati okolicu Klisa i provaljivati do Senja i Modruša. [181]
12.03.1537. god. - Turci su opsjedali Klis a kapetan Patar Kružić je došao sa 700 Talijana i 2000 Njemaca da otjera Turke. Tada je Turcima, 12.03.1537. god došao u pomoć bosanski beg Amurat a Kružićeva vojska je pobjegla na svoje lađe. U tom povlačenju je izgubio život Petar Kružić a predala se kliška posada pod uvjetom da smije slobodno otići u Senj. [210-L]
    S odrubljenom glavom kapetana Kružića došao je Murad-beg pred Klis i pozvao posadu i građane na predaju, a za uzvrat ponudio im je slobodan izlazak iz grada. Nemajući više nikakva izgleda za opstanak, pogotovo što su Turci zauzeli i jedini izvor koji je opskrbljivao posadu i građane vodom, predao se Klis 12. ožujka 1537. Turcima. Najveći dio posade i građana povukao se tada u Senj, gdje će pod imenom senjskih uskoka ili samo uskoka, ubrzo nastaviti borbu protiv Turaka i na kopnu i na moru, a potom i protiv Republike Venecije. [181]
    Petar Kružić (16. listopada 1491. - okolica Klisa, 12. ožujka 1537.), bio je hrvatski vojskovođa i kapetan Klisa. Oko 1513. godine službovao u Klisu i postao kapetan 1520. godine, a od 1522. godine kapetan Senja. Pobijedio je Turke 1524. godine kraj Klisa i opet 1525. godine kraj Senja, a 1532. godine oslobodio je Solin od turske vlasti. Jedan od najvažnijih hrvatskih ratnika u protuturskim ratovima. Poginuo je prigodom turskog osvajanja Klisa.
    Bio je rodom iz mjesta Krug u Nebljuhu, kotaru Lapačke županije u Lici. No, kasniji su ga kroničari i povjesničari, najčešće iz lokalpatriotskih razloga, pokušavali prisvojiti i predstaviti kao jednoga od svojih zemljaka jer je uživao nevjerojatnu popularnost kao protuosmanski borac, osobito u predjelima iz kojih su potekli branitelji Klisa.
1537. god. - Samo Brinje Turci nisu 1530. osvojili ali su okolicu razorili i spalili. Vuk Frankopan nije mogao više obnoviti grad i obranu pa je tvrđavu predao krajiškom kapetanu. Brinje je ponovo naseljeno i oživjelo. [148]
1537. god. - Brlog nad Gackom spominje se kao krajiška utvrda. [01brlog]
20.04.1538. god. - Turci su zauzeli Dubicu. [210-L]
18.10.1538. god. - 18. listopada iz Ljubljane kralju Ferdinandu piše kapetan Ivan Lenković, ističući da je Otočac zapušten i u ruševnom stanju, moleći ujedno hitnu pomoć Senju u hrani i opskrbi. [181]

Ivan Lenković
Ivan Lenković (? - 1569.)

    Ivan Lenković bio je vrhovni kapetan Hrvatske i Slavonske krajine (? – Otočec kraj Novoga Mesta, 22. VI. 1569). Član obiteljske grane Lenkovića, koja se potkraj XV. ili na poč. XVI. st. pred naletima Osmanlija iselila iz Like u Kranjsku. Ondje su stekli i držali velike posjede između Kupe i Krke (Otočec, Mehovo, Črnomelj, Poganci, Podbrežje) te neke gospoštije Brixenske biskupije. Veliki borac protiv Turaka. Kraj Senja je podignuo tvrđavu Nehaj čija je gradnja završila 1558. (Hrvatska enciklopedija)
1538. god. - Bečki je dvor nastojao da brinjska utvrda dođe u ruke države kako bi cijeli tvrđavni vijenac južno od planinskog lanca Male i Velike Kapele prema turskoj granici bio pod jednim vojnim zapovjedništvom. To je car Ferdinand 1538. naposljetku i postigao. Da bi se brinjska tvrđa lakše branila od novih turskih napada, predade je tadašnji vlasnik Vuk Frankopan krajiškoj vojsci, jer više nije bio u stanju osiguravati dostatna financijska sredstva za njezino održavanje. [35]
1539. god. - Početkom mjeseca svibnja 1539. kraljica Ana traži od knezova Frankopana Slunjskih i Brinjskih, te od Stjepana Blagajskog, da se pobrinu za potrebnu radnu snagu, prikupe što više ljudi sa svojih posjeda i pošalju ih na gradilište u Otočac. Ako bi pao Otočac, otvoren je put u Senj. [191]
1538. god. - Tako evo i knez Đuro Frankopan Slunjski moli g. 1538. kralja Ferdinanda I. da mu dade praha i pušaka za obranu gradova Slunja, Ledenica i Cetina. Prema prilikama držimo, da je Frankopan dobio tu pomoć. [01ledenice]
29.01.1540. god. Knezevi Zrinsli su 29. siječnja napali i otjerali Turke iz Dubice. [181]
02.05.1540. god. - Zauzimajući se u isto vrijeme za obranu Hrvatske, naredila je 2. svibnja kraljica Ana knezovima Frankapanima da se sami pobrinu oko utvrđivanja Otočca i da se ne oslanjaju na to da će taj posao obaviti podložnici iz Kranjske, koji zbog udaljenosti i opasnosti na putu nikako ne mogu doći. [181]
07.05.1540. god. - Glad i brojne druge životne nedaće upravo su satirale stanovništvo i vojnu posadu u Senju, odakle je 7. svibnja kapetan Ivan Lenković zatražio od zemaljskog kapetana Kranjske isplatu zaostalih plaća i hitno slanje pomoći u hrani, barutu i drugim potrepštinama. [181]
22.07.1540. god. - Na dan sv. Magdalene (22. srpnja) nahrupe Turci sa 10 000 konjanika i 5 000 pješaka na Hrvatsku, po­haraju pod Murat begom svu okolicu sv. Jakova na Gazi (Mekušje), Kečicu, Svarču, Trebinju, Dubovac, posjeku mnoge popove po župama i fratre po manastirima, zarobe 3 000 kršćanskih duša, te se vrate zdravo kući. [381-L]
1540. god. - U turskim popisima iz 1540. i 1550. godine za Bosanski i Kliški sandžak velike površine zemljišta na području Like, Krbave, Bukovice i Ravnih kotara upisane su kao puste (hali) jer ih nije imao tko obrađivati. [271-L]
1540. god. - Tvrđava u Prozoru stajala je na humu usred Gackoga polja, koji je nadvisivao spomenuto polje za kojih 200 metara. To je u ono doba bila najisturenija krajiška utvrda prema turskoj granici. Unutar prozorske tvrđave bilo je desetak kuća u kojima su živjeli hrvatski haramije sa svojim obiteljima. Prema popisu iz 1540. to su bili: Bihćanini, Brdnarići, Markovići, Rušemići i Sokoli. [261-L]
1540. god. - Uz dosta širok pojas "ničije zemlje", granica Hrvatske prema Osmanskom Carstvu na kraju 1540. vodila je od velebitskog sedla iznad napuštenoga i razrušenog grada Baga na obali Jadranskog mora, odakle se spuštala preko obronaka Velebita do Ličkog polja i približavala rijeci Gackoj. Dalje preko Male Kapele od Drežnika i obroncima Plješevice do rijeke Une ispod Ripača, zatim Unom do njezina utoka u Savu kod Jasenovca. [181]
13.01.1541. god. - Ferdinand je odobrio 13. siječnja, na molbu kapetana Ivana Lenkovića, isplatu novčane pomoći i nabavu hrane Senju, Otočcu i drugim mjestima na granici. [181]
09.05.1541. god. - O žalosnim prilikama i nedovoljnoj pomoći, pisala je 9. svibnja kralju i senjska općina, tražeći pomoć u opskrbi i plaće za vojsku, jer će se inače stanovništvo raseliti. [181]
1541. god. Godine 1541. držao je turski sultan na hrvatskoj krajini 1000 martoloza pod plaćom, puštajući ih na četovanja do Varaždina i po Štajerskoj. [029vojkrajina]
kolovoz 1543. god. - Sredinom kolovoza 1543. god. provale Turci u Hrvatsku. Porobili su Bosiljevo i Novigrad na Dobri. Popalili su Ribnik na rijeci Kupi. Prodrli su preko Kupe u Kranjsku gdje su poharali Metliku, Krupu i Semić. Na povratku su ih dočekali Hrvati 24.08.1543. god. [210-L]
24.08.1543. god. - Turci su vukli sa sobom silno roblje iz pljačke. Ban Petar Keglević, Juraj Frankopan-Slunjski, Stjepan Blagajski i Nikola Frankopan-Tržački zajedno s braniteljima Otočca u bitci nedaleko od Otočca potukli su 24.08.1543. tursku vojsku pod vodstvom sultana Selima II. [210-L]
    Petar Keglević poznat je kao i Petar Keglević od Bužima (1478. - 1554.), hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban. Potječe iz staroga hrvatskog plemićkog roda Prklja, koji se 1322. godine spominju u dolini Zrmanje blizu Ervenika. Po Keglenu, jednom članu roda, početkom 15. stoljeća, obitelj je dobila prezime Keglević.
    Juraj Frankopan-Slunjski (? - 1553.), je pretposljednji izdanak loze Frankopana Slunjskih, jer je njegov jedini sin Franjo (1536. - 1572.), hrvatski ban 1567-1572., umro mlad, bez potomaka. Bio je oženjen Anom Babonić, kneginjom Blagajskom. Naslijedio je utvrđeni Cetingrad i još neke posjede cetinske loze Frankopana.
    Stjepan IX Blagajski ( - 1547.). Blagajski knezovi su odvjetak hrvatske velikaške obitelji Babonića, nastao u 14. stoljeću. Pridjevak "Blagajski" (de Blagay) dobili su prema novom sjedištu, gradu Blagaju na Sani (danas Blagaj Japra).
    Nikola VIII Frankopan-Tržački (? - 1577.) Nikola je imao obvezu da sa 60 konjanika osigurava Tržac i putove prema Drežniku i Bihaću. Borio se s Osmanlijama 1543. kraj Otočca i 1560. na Petrovoj gori. Postupno je izgubio imanja uz Koranu. (Hrvatska enciklopedija)
Juraj III Frankopan Slunjski (? - 1553.),
Juraj III Frankopan Slunjski (? - 1553.)

Petar Keglević (1478. - 1554.)
Petar Keglević (1478. - 1554.)
1544. god. - Krajiška vojska pokušala je ljeti 1544. godine u silovitom napadu zauzeti tursku Udbinu, ali glavnu udbinsku kulu nisu osvojili. Tom prilikom dio turske Udbine bio je spaljen, a poginulo je i nekoliko stotina balkanskih Vlaha koji su branili ovo tursko uporište. Turci su zaključili da moraju naseliti Liku a novi doseljenici bili su samo pravoslavno Vlasi. [018vojkrajina]
    Na jugu Hrvatske kapetan Vuk Auersperg provalio je do Udbine, spalio njezino predgrađe, ali utvrdu nije mogao osvojiti, zarobio je 50 osoba i oteo 100 goveda, o čemu je izvijestio 8. srpnja 1544. iz Senja. Znatno podrobniji izvještaj o toj provali poslao je 20. srpnja iz Senja kapetan Ivan Lenković namjesniku u Kranjskoj Christoph u Kreigu, u kojem kaže kako su senjski uskoci, ostavljeni od banske vojske u Lici, opustošili i popalili Vranu i uništili mnogo svijeta, opljačkali Ostrovicu i svu okolicu do Obrovca, utjeravši Turcima silan strah u kosti. [181]
08.08.1544. god. - Na temelju dobivenih izvještaja i pisama, javio je 8. kolovoza kapetan Lenković iz Senja kapetanu Jakovu Ravnikaru da je Veli-beg sa 3000 vojnika stigao u Udbinu i popravlja grad, a uskoro bi mu trebali doći u pomoć Ulama-paša i Murad-beg. [181]
1544. god. - U Ličkoj Jesenici podignuta je Frankopanska srednjevijekovna tvrđava četverokutnog oblika. U tvrđavi je 1806. rođen Mihajlo-Mićo Latas, kasnije poznatiji kao Omer-paša Latas (umro u Carigradu 1871.). [02jesenice]
24.03.1546. god. - Turci su 24. ožujka 1546. opljačkali okolicu Bloka i Nadliška i stigli četiri milje od Ljubljane. Valvasora dopunjuje izvještaj kočevskog upravitelja Hansa Enstallera da su Turci natovareni plijenom 24. ožujka prošli blizu Kočevja, opustošili i popalili cijelu okolicu, i zatim prenoćili u Kostelu na Kupi, gdje su se sastali sa pješacima, da se konjanici oslobode plijena i opet vrate u pljačku. [181]
17.04.1546. god. - Kao odgovor na turske provale i pljačke nisu mirovali ni Hrvati, pa u pismu od 17. travnja 1546. kapetan Vid Hallek kaže kako stalno četuju i provaljuju u Tursku. To osobito čini zagrebački župnik Matija zvani Delipop, koji je zajedno s Petrom II Erdodyjem (1504. - 1567.) provalio pokraj Kraljeve Velike preko Save pljačkajući sve do Banja Luke. [181]
    Petar II. Erdody (1504. - 1567.), barun i grof, hrvatski ban (1557. - 1567.) i vojskovođa iz velikaške obitelji Erdody. Obnašao je visoke dužnosti na kraljevskom dvoru, a istaknuo se i kao vojni zapovjednik u protuosmanskim ratovima.
19.06.1547. god. - Poslanici kralja Ferdinanda i cara Karla V. uspjeli 19. lipnja 1547. sklopiti sa sultanom Sulejmanom mir na pet godina uz godišnje plačanje trideset tisuća zlatnika. Objavljivanjem mira na pet godina prestali su okršaji i trvenja na granici i uz granicu. Svuda je odjednom, doista, zavladao mir kojeg su i Hrvati i Turci poštivali. [181]
1548. god. - Bosanski paša Malković-beg na Miholje god. 1548. pohara s 11.000 turske vojske opatiju Topusku, pavlinski manastir Zlat pod Petrovom gorom, gradove Frankopanske Krstinju i Kladušu, Blagajsku Bojnu, Tompićev Vranograc, Pernu grad ple­mića Subića Peranskih, i Nadažcliev Steničnjak. [381-L]
24.08.1549. god. - Hrvatska pobjeda nad Turcima kod Slunja.
1550. god. - Negdje oko 1550. Turci su iz dubine Carstva doveli mnogo tisuća pastirskog stanovništva te ga nastanili u Pounju, Krbavi, Bužanima u Lici. [219-L]
1550. god. - Veliki doprinos podizanju kvalitete obrane od Turaka dao je kapetan Ivan Lenković koji je već godine 1550. sastavio prvi detaljniji izvještaj o građevnom stanju utvrda, prvom od uvjeta potrebne obrambene spremnosti svake utvrde. Od sredine 16. stoljeća pod zapovjedništvom Senjske kapetanije spadale su ove utvrde u Lici: Otočac, Brinje, Brlog i Prozor, a u podvelebitskom Primorju Bag i Jablanac, te Ledenice zbog kojih je senjsko vojno zapovjedništvo imalo stalnih natezanja s Frankopanima. [191]
1550. god. - Uže ličko područje počeli su naseljavati Vlasi oko 1550. godine. Ovamo su doselile više tisuća vlaških porodica, koje su naselili po Bužanima i bližim krajevima prema krajiškoj granici. Prema izvještaju Ivana Lenkovića iz 1551. godine te Vlahe uspio je on potisnuti za dan hoda od tursko-hrvatske granice. Ti došljaci, kaže Lenković u svom izvještaju, imaju sa sobom preko sto tisuća grla stoke i svojim prisustvom blizu granice čine veliku opasnost za Krajinu. [121]
1550. god. - U Brinju je god. 1550. u posadi brinjskoj pod kapetanom Franjom Mudrovčićem služio Ivan Mesić, pradjed brinjskih i u opće krajiških Mesića. Ovoga su unuci bili Marko Mesić, zastavnik vojske brinjske i Blažko Mesić, takodjer častnik u toj vojsci. Mesići se raširiše i preko Kapele u Ogulin. [148]
1551. god. - U popisu žumberačkih uskoka iz 1551. godine ubilježeno je 311 novodoseljenih vlaških domaćinstava. [271-L]
Nikola Šubić Zrinski
Nikola Šubić Zrinski (Zrin, oko 1508. - Siget, 7. rujna 1566.), hrvatski ban, hrvatski državnik i vojskovođa, jedan od najslavnijih velikana hrvatske i mađarske povijesti

1552. god. - Unatoč obečanjima kralj Ferdinand je oklijevao s pomoći za obranu Hrvatske pa je ban Nikola Zrinski zamolio kralja da ga razriješi banske službe. [210-L]
07.11.1552. god. - Poslije gotovo punog desetljeća neprestanih borbi s Turcima i nebrojenih molbi za pomoć i praznih obećanja kralja Ferdinanda, dao je Nikola Zrinski 7. studenoga 1552. ostavku na bansko dostojanstvo. [181]
1552. god. - Dilaver-beg, rođeni Brinjanin koji se bio poturčio i postao odličnim vojnim zapovjednikom, u tom je svojstvu god. 1652. dao turske gradove u Krajini sve do Like urediti i učvrstiti. [148]
1553. god. - 1553. je Malkoč-paša Bosanski Perušić naselio Turcima. Još uvijek je vidljiva urušena turska utvrda (Kula) koju je taj Malkoč-beg obnovio 1555. godine. [111]
1553. god. - Nakon 1553. preuzela je utvrdu Tržan (u Modrušu) krajiška vojska jer je naselje već bilo potpuno opustjelo. Posada je imala stalno 15-20 momaka. [201-L]
1553. god. - Sve do 1553. godine Bunić i okolica bili su pusti, sve dok ga Malkoč-paša Bosanski nije naselio Turcima i dao obnoviti već postojeću utvrdu u Buniću. [111]
01.03.1553. god. - Naredio je kralj Ferdinand kapetanu Ivanu Lenkoviću da izradi opći pregled stanja i prijedlog organizacije obrane na granici. Uz pomoć krajiških zapovjednika do 1. ožujka 1553. Lenković je izradio takav prijedlog a staleži su ga u cijelosti prihvatili. Južno od Save sve do Senja bile su otprije uređene Senjska i Bihaćka kapetanija. Senjska je obuhvaćala Senj, Starigrad, Otočac, Brinje i Brlog, a Bihaćka gradove Bihać, Ripač, Golubić, Sokol, Brekovicu, Toplički Turanj i Izačić.
    Nagodio se kralj Ferdinand s Nikolom Zrinskim i nagovorio ga da ostane i dalje na banskom položaju. Isplatio mu je i sav dug, te odobrio držanje većeg broja vojnika koji će dobivati istu plaću kao i ostali vojnici na granici. [181]
    Na taj način, zaslugom Nikole Zrinskog, Hrvatska je dobila dosta jaku vojsku za suzbijanje turskih provala i napada. Golemu većinu vojske na granici činilo je domaće ljudstvo, ojačano sa četom od 150 njemačkih vojnika. Zajedno s banskim četama obrana granice u Hrvatskoj raspolagala je s približno 4.800 vojnika. [181]
1555. god. - Ratni porez pao je u Hrvatskoj primjerice sredinom XVI. stoljeća na svega 1.327 forinti, a troškovi izdržavanja samo Slavonske krajine izračunati su 1555. na više od 140.000 forinti, a za Hrvatsku krajinu na 65.000 forinti. Problem financiranja riješen je 1578. [178]
1555. god. - U Perušiću je utvrdu (Kula) Malkoč-beg obnovio 1555. godine. [111]
Turi odvoze odrezane glave
Turci odvoze krščanske odrezane glave [219-L]

23.07.1556. god. - Mehmed-paša i Malkoč-beg su udruženim snagama 16. srpnja 1556. napali Kostajnicu. Kostajnica je pala u turske ruke koju je predao podmićeni s 2000 dukata kaštelan Pankracije Lusthaler. Osvajanjem Kostajnice Turci su strahovito opustošili naselja između Une i Kupe. Padom Kostajnice Turci su probili obrambenu crtu Hrvatske na rijeci Uni i uzdrmali iz temelja njezinu obranu južno od Save [388-L i 210-L]
    Sada su Turci pustošili do tada pošteđeni prostor između Une i Kupe, današnja Banovina. Odveli su u roblje oko 46.000 djece, žena i omuškaraca. [210-L, 181] Nakon pada Novog na Uni i Kostajnice 1556. godine iz srednjeg Pounja je iselilo u Austriju više od 70.000 katolika, koji su tamo živjeli u veoma teškim prilikama pa su se još i 1580. godine nadali povratku u svoju domovinu. [033vojkrajina]
1556. god. - Ponovo su počele borbe s Turcima koji su opustošili imanja kneza Franje Frankopana Slunjskoga na Kupi. U ropstvo je odvedeno puno Hrvata. [210-L]
19.08.1557. god. - Sa 4000 Turaka krenuo je mladi Ferhad beg dolinom Lonje prema Zagorju. Kod Sv. Helene blizu Rakovca dočekao je Turke 19.08.1557. Ivan Lenković, junački vrhovni zapovjednik Krajine.. Pridružili su mu se Ivan Alapić i Lad Kerečenj. Bilo je oko 1000 pješaka i konjanika Hrvata koji su potukli Turke i oteli plijen. Pobjedom se proslavio Ivan Lenković. [210-L]
1557. god. - U jesen 1557. jaka turska vojska stigla je do Senja, koju su uskoci pod zapovjedništvom kapetana Herbarta Auersperga izlaskom iz grada razbili i natjerali u bijeg. [181]
1557. god. - Zagreb se počinje nazivati hrvatskom prijestolnicom.
1558. god. - Plaški je ostao bez stanovnika.
1558. god. - Godine 1558. odlukom Hrvatskog sabora čardaci su kao straže službeno uvedeni u sustav pogranične protuturske obrane na prostoru između Une i Kupe. [388-L]
1559. god. - Htjedoše Turci osvojiti Drežnik, ali ih krajiški podpukovnik Hervart Auersperg među Drežnikom i Bišćem hametom potuče. Sam grad s okolinom pripadao je tada još Nikoli Frankapanu, ali vojnička posada u njemu bijaše carska.
1559. god. - Malkoč-beg krajem siječnja 1559. preko Hrvatske upao je u Kranjsku i opustošio okolicu Kočevja, Ribnice, Pivke, Grobnika i bez uspjeha udario na Klanu. [181]
oko 1560. god. - Ne smijemo zaboraviti zajedničko podrijetlo Hrvata i Bošnjaka. Povezanost Muslimana, današnjih Bošnjaka s hrvatskim korijenima opisao je turski povjesničar Tarihi Aali (1542. - 1599.) rodom iz Galipolja koji je trideset godina živio u Bosni. Muslimane naziva Hrvatima. Elvija Čelebija, poznati turski putopisac koji je putovao Bosnom 1660. godine muslimane u Bosni također naziva Hrvatima. Isto čini Šejh Jujo, poznat kao Hadži Juja efendija, zatim turski povjesničar Ibrahim efendija Pečevija (Alajbegović), pisac iz XVII. stoljeća. [045vojkrajina]
1561. god. - Godine 1561. po naredbi kralja Ferdinanda sve su pogranične utvrde popisane, procijenjen je njihov strateški značaj i obrambena vrijednost te je iznesen prijedlog, bilo njihove obnove i obrane, ili pak napuštanja i rušenja. Carska komisija je u svojim izvještajima pridodala i sliku tlocrtnih situacija utvrda Senjske kapetanije, što su vjerojatno i prvi sačuvani nam tlocrti ovih utvrda iz krajiškog povijesnog razdoblja. [191]
1561. god. - Cijelu jesen 1560. i proljeće 1561. nisu Turci napadali, kad se prvih dana ljeta kliški sandžakbeg Mustafa-beg Sokolović, kao prethodnica Malkoč-begu, odlučio na provalu, krivudajući s vojskom pokraj Boričevca, Bunića, Cazina i Bužima do Sračice, gdje su ga sačekali general Lenković i kapetan Franjo Teuffenbach i razbili. [181]
1563. god. - Prema popisu Vojne krajine, od 1563. godine u Otočcu je bilo svega 60 vojnika, pa je zatraženo pojačanje za daljnjih 40 puškara. [018vojkrajina]
1565. god. - U zao čas pala je god. 1565. u turske šake Krupa, koju je uzalud proti sili turskoj (20.000 vojske) branio devetnaest dana junačina Pavao Bakić sa 23 Hrvata. [381-L]
1569. god. - Pljačkaški upadi nastavljeni su 1569. preko Like i Krbave u zaleđu Senja. Te su upade pratili senjski uskoci, prikrali se Perušiću i postavili Turcima zasjedu. Ne sluteći što ih očekuje, poput bijesnih vukova nasrnuše oko 270 uskoka na oko 2.700 akindžija, mnoge poubijali i zarobili. Među zarobljenima bili su martolozi, s kojima su uskoci svirepo obračunali nabijanjem živih na kolac, jer su oni hvatali djecu i prodavali ih Turcima. [181]
    Turaka je bilo oko 2.800 vojnika. Utvrdu uskoci nisu zauzeli.
    God. 1569. skupilo se više Senjana, uputili su se u Perušić, gdje su napali turski logor i potukli Turke. U okršaju kod Perušića od 1.700 Turaka poginulo njih više od 1.000. [111]
1574.-1576. god. - Turci su zauzeli područje južno od Slunja što je uzrokovalo veliko iseljavanje ondašnjeg stanovništva.
grb plemića Gusića
Grb plemića Gusića

1575. god. - Turci su zauzeli i spalili utvrdu Brlog i grad Gusića na brdu Šiminovcu u blizini Brloga, iznad Gusić polja. Iza toga su Gusići odselili u Senj, zatim u Ogulin i na sjver i u Sloveniju. Potomci Gusića i danas žive u Hrvatskoj i u 18 drugih zemalja. Danas potomci žive u Gradecu nedaleko Novog Mesta u Kranjskoj.
    Gusići su jedno od najstarijih hrvatskih plemićkih rodova. Gospodarili su Krbavom. Pravi položaj njihova grada nije poznat. Kasnije su se sklonili pred Turcima na područje Otočke pukovnije između Kompolja i Brloga (sada se to područje zove Gušića polje). Razrušeni grad su obnovili Turci. Istaknuli su se u borbi protiv Turaka. Dali su nekoliko senjskih kapetana i bili zapovjednici utvrda u Brinju i Otočcu. [040vojkrajina]
1576. god. - Turci su u međuvremenu i dalje naseljavali Liku svojim vlaškim privrženicima. Prema tadašnjim izvješćima oni su između 1576. i 1586. godine doveli na ličko područje daljnjih pet tisuća balkanskih Vlaha. Pravih osmanlijskih porodica u Lici bilo je u to doba svega nekoliko desetaka. Svi ostali lički muslimani bili su zapravo poturčeni doseljenici iz zapadne Bosne. [018vojkrajina]
1576. god. - Naseljivanjem pravoslavnih Vlaha u Lici i Krbavi upravljao je beg Livanjski, a taj obeća novim naseljenicima, da će se radi paše primaknuti k moru, zauzeti Karlobag, što je ipak spriječio kapetan Gašpar Rab, postavivši u nj prije toga vojnu posadu. U Karlobag smjerahu Turci premjestiti svoje brodovlje iz luke Obrovačke, da odavle pljačkaju Vinodol, Rijeku, Trst, Kras i Pivku. Naši upoznaše odmah pogibelj, koja je priejtila Senju i čitavu primorju turskim posjednućem Like, pa zato nastojahu iz petnih žila, da odanle odjeraju Turke i Vlahe. To im ipak uzprkos hrabrosti Senjske vojske ne podje za rukom. [148]
1576. god. - Slobodno krstareći u većim ili manjim skupinama vojske između Une i Kupe, negdje sredinom lipnja 1576. osvojili su Turci na prevaru Bužim, stari i tvrdi grad grofova Keglevića. [181]
1577. god. - Ulazeći u 1577. godinu, prva crta obrane od Turaka u Lici vodila je od Drežnika, Tržca, Strulića, Slunja, Plaškog, Modruša, Brinja i Otočca, do morske obale kod Senja. [181]
08.12.1577. god. - Iz Like provale Turci u jakim čoporima u Primorje, te 8. prosinca 1577. osvanu pod Ledenicama. Bilo ih je do pet stotina. Popale mjesto i odvedu 20 žena i djece u ropstvo. Ubrzo se okolni narod sakupi, pa Turke potjera kamenjem i tako bude spriječena još veća nesreća. [01ledenice]
1577. god. - Godine 1577. izvršeno je preuređenje Vojne krajine. U blizini ušća Korane u Kupu sagrađena je impozantna vojna utvrda, koja je po svom osnivaču, nadvojvodi Karlu, dobila ime Karlovac. [018vojkrajina]
    Iako je Kula i dalje ostala središnje naselje turske Like, prema broju žitelja vodeće mjesto imala je Udbina. Posada toga mjesta brojila je 1577. godine 300 konjanika i 500 pješaka. Kasnije se taj broj stalno povećavao. [018vojkrajina]
1577. god. - Na proljeće godine 1577. počmu Turci u Liku i Krbavu seliti »Vlahe« s Balkana. [10] Obaviješten o tome naredio je 7. lipnja kralj Rudolf nadvojvodi Ernestu da se Vlasi protjeraju ali bez uspjeha.
1577. god. - Ferhadpaša je u proljeće 1577. godine doveo u Liku posebnu vojnu jedinicu koja je obnovila dvadesetak ličkih utvrda. Nakon toga naseljeni su Podlapac, Lovinac, Vranik, Raduč, Medak, Ribnik, oba Novaka, obje Barlete, oba Vrepca, dva Mogorića, Počitelj, Smiljan, Široka Kula, Štitar i Perušić. [121]
1577. god. - Ferhadpaša je na jesen godine 1577. palio i robio hrvatska sela oko rijeke Korane, a nato je redomice zauzeo tvrđe: Ostrožac na Uni (13. studenoga 1577.), Zrinj (20. prosinca 1577.) i Gvozdansko (13. siječnja 1578.). Hrvati su brzo shvatili, kakva pogibelj prijeti Hrvatskomu Primorju (osobito Senju) od Turaka, koji definitivno zaposjedoše Liku i Krbavu. Krajiška je uprava odtada nastojala, da Turke i Vlahe otjera iz Like i Krbave. Tu je zadaću vršila senjska posada, koju su činili hrabri i spretni Uskoci. [10]
1577. god. - Prvi pisani spomen grada Raduča na brdu Gradina kraj Lovinca je isprava iz 1577. god. u kojoj su spomenuti i ostali gradovi koje te godine zaposjedaju Turci. [389-L]
1577. god. - Turski popis iz 1577. za Udbinu kaže da ima 300 konjanika i 500 pješaka, za Bunić 100 konjanika i 100 pješaka, Boričevac 70 konjanika i 100 pješaka, Ostrovica 100 konjanika i 150 pješaka. [225-L]
1577. god. - Prve vijesti o naseljavanju Podlapčeca (sada se spominje imenom Podlapac) potječu iz 1577. kad je Ferhadpaša Sokolović u proljeće najprije doveo jake čete, popravio u krbavskom kraju dvadesetak starih gradova te u njih uveo snažne posade. [219-L]
1577. god. - Na Udbini je 1577. godine turska posada brojila 300 konjanika i 500 pje­šaka. Taj broj se do 1620. godine znatno povećao. [121]
1578. god. - 9.000 naoružanih Hrvata iz Krajine je otišlo u obranu Bihaća jer je izostala obećana kraljeva pomoć. Potukli su nadmoćnije Turke i tako privremeno zaustavili njihovo napredovanje.
23.03.1578. god. - Na 28. ožujka 1578. bane znatna turska vojska pod Metliku, opkoli varoš i nadvlada ga nakon očajane viteške obrane građana. Turci pokolju u okolici Met­like do 2000 stanovnika. Istina da ih na povratku hrvatski i kranjski se­ljaci nametom pomlatiše, ali se ta goropad vrati na veliki petak iste godine opet ovamo pod Dubovac, gdje ih razbije tadašnji zapovjednik krajiški Ivan Fernberg. [381-L]
22.05.1578. god. - Vrhovni kapetan Hrvatske krajine Ivan Fernberger u bici kod Drežnika potukao je tursku vojsku (oko 2000 vojnika) koji su se vraćali s pljačkaškog pohoda u Kranjskoj.
Muslimanska naselja u turskoj Lici u 16. i 17. st.
Muslimanska naselja u turskoj Lici u 16. i 17. st.

1578. god. - Do 1578. iznos ratnih troškova je dosegnuo broj od 550.000 forinti. Stoga hrvatski plemići bivaju sve više primorani prepuštati upravu nad gradovima i utvrdama austrijskom vladaru te plemićima iz Kranjske, Štajerske i Koruške. [015vojnakrajina]
    Austrijanski državnici napokon uvidiše, đa osakačena i opustošena Hrvatska nije više kadra sa slabom krajiškom pomoćnom vojskom sama odoliejvati sili cijelokupnoga carstva osmanskoga, pa zato pomisliše bolje urediti obranbu krajišku većom nategom i većim troškom austrijanskih zemalja. [381-L]
1578. god. - Problem obrane riješen je tek 1578. dogovorom staleža Habsburške državne zajednice na saboru u Brucku. Privolom nehrvatskih činilaca izrađena je prva obrambena konstrukcija kršćanskog svijeta koja je bila sposobna da se suprotstavi Islamu. Godine 1578. Hrvatska iz isključivo nacionalne prerasta u evropsku ratnu provinciju. Staleži Koruške, Štajerske, Kranjske i Gorice daju, dogovorom u Brucku 1578, za obranu u Hrvatskoj financijska sredstva, a hrvatski staleži svoje kmetove za izgradnju i popravak utvrda. Riječ je, svakako, o golemim novčanim sredstvima. Od 1578. - 1594. dali su staleži slovenskih zemalja 12 milijuna forinti, ili godišnje u prosjeku 750.000 forinti. Krajiška obrana u Hrvatskoj postaje ko­načno spremna da zaustavi tursku ofenzivu i Sisačkom pobjedom 1593. bilježi golemu prekret­nicu u povijesti ratova protiv Turaka. [178]
    Za redovitu opskrbu hranom, tkaninama za odjeću i obuću, te potrebnim oružjem se obvezala Štajerska. Ona je preuzela financiranje ratnih potreba, uključujući i gradnju utvrda Slavonske krajine. Štajerska, Koruška i Kranjska platile su za Vojnu krajinu od 1578. do 1594. godine oko 12 milijuna forinta zlatne vrijednosti. Nije moguće zanemariti ni pomoć Njemačkog Carstva. Preko nadvojvode u Grazu platili su za Vojnu krajinu od 1576. do 1613. godine zajedno 2.250.000 forinti. [001vojkrajina]

U stoljetnom ratovanju protiv Osmanskog Carstva Hrvatska je izgubila tri četvrtine svojih područja i više od 60% stanovništva [181]

1578. god. - Uskoci su bilo vojna posada u Senju a trebao ih je plaćati kralj, a nakon 1578. štajerski nadvojvoda. Kako je plaća bila neredovita, morali su uskoci prehranjivati svoje obitelji pa su svake godine provaljivali u tursku Liku i uzimali stoku i žito. Zarobljene ljude su kasnije uz otkupninu puštali natrag. [288]
1579. god. - Karlobag je obnovio vojvoda Karlo. Godinu kasnije tadašnji Bag je dobio ime Karlobag. [107]
1579. god. - Krajem listopada zapovjednik hrvatske Krajine postao je barun Vajkard Auersperg. Senjskoj kapetaniji pripadale su utvrde: Senj, Karlobag, Ledenice, Trsat, Brlog, Otočac i Brinje sa 248 haramija . [288]
1580. god. - Lički Vlasi, kojih se veliki broj doselio u Liku i Krbavu za turskoga gospodstva, počeše god. 1580. navaljivati na krščansko zemljište na lijevoj obali rijeke Like i preko Velebita u Podgorje i Primorje, odkle su ih suzbijali po naredbi gradačke vojne oblasti velikom okrutnosti senjski uskoci, odrješiti katolici. [029vojkrajina]
29.09.1581. god. - Upad turskih martoloza na područje grada Senja zabilježen je na dan Sv. Mihovila (29.9.1580). [001vojkrajina]
1582. god. - Andrija Auersperg opkolio je 1582. Udbinu (tada glavnu tursku postaju) i uzalud ju pokušao zauzeti ali se dokopao bogatog plijena. [040vojkrajina]
Tursko regrutiranje krscanske djece-janjicari
Tursko regrutiranje krščanske djece u vojnike janjičare


    Nekada je sama križevačka županija brojila 12.000 "dimnjaka" ili "porta" a sada žalosni ostaci kraljevine Hrvatske jedva broje 3.000 dimnjaka. U pomoć gradnji i obnovi tvrđava dolazili su seljaci iz Kranjske i Štajerske. [288]

1583. god. - Turci su imali namjeru zauzeti Karlobag što je velika opasnost za Senj i Primorje. To je bio jedan od razloga turskog naseljavanja pravoslavnih Vlaha u Lici i Krbavi. Zato je Austrija poduzela mjere za protjerivanje Vlaha iz Like. Mjeseca srpnja 1583. naloženo je bilo kapetanu senjskomu Laabu, da četuje neprestance sa 200 šicara po Lici i tamani Vlahe, a koliko ih uhvati, da ih proda za roblje preko mora. [029vojkrajina]
    I zbilja su takovi robovi u Siciliju prodavani, a za čudo je, da je tada takova roba našla prodju medju krščanima. Takova trgovina s turskim robovima održala se dugo, a Turci, kako narodna pjesma kaže, najviše su zazirali od prodavanja robija turskoga preko mora u Krf (Corfu) ili na Maltu. [148]
1583. god. - Zabilješka o upadu Turaka kod Vinodola datirana je godine 1583, i to kao turska odmazda za sudjelovanje uskoka s područja Novog Vinodolskog u jednoj u nizu akcija ponovnog osvajanja tvrđave Klis kod Splita, koja je godine 1537. pala u turske ruke. [001vojkrajina]
1584. god. - Najveći su napad na tursku Liku izvele krajiške čete iz Karlovca i Senja u rujnu godine 1584. Tada su krajišnici zauzeli i razorili tvrđu Ribnik, koja je ličkomu begu služila kao sjedište. Razorena i popaljena je okolica Bilaja, Debele (Široke) Kule, Vrebca i Štitara popaljena i poharana, 314 ljudi je zarobljeno, stoke do 2000, a sitnog blaga oko 5000 komada zaplijenjeno. Uhvatili su kadiju Ribničkoga i hajduka Črmara, rođena krščanina, koji je Turcima bio prebjegao i do zla boga kršćanima dodijavao. Dali su ga nadvojvodi Karlu Štajerskom Gradcu na dar. [148]
07.02.1584. god. - U Hrvatskoj počeo se upotrebljavati novi Gregorijanski kalendar umjesto dosadašnjeg Julijanskog. [288]
20.10.1584. god. - U Srbiji i Bosni je strašna kuga odnijela oko 200.000 života. Svejedno je 20.10.1584.iz Bosne preko Hrvatske u Kranjsku provalilo 8.000 bosanskih Turaka, većinom konjanika. Cijelo ljeto okupljao je Ferhad-paša vojsku i spremao se na provalu. Pod njegovim okriljem našlo se nekoliko tisuća konjanika i manji broj pješaka. Oko 20. listopada započela je trka preko Hrvatske u Kranjsku. Osmanska je vojska opljačkala i opustošila okolicu Kostela, Poljana, Kočevja, Dolenje vasi, Rakitnice i Prigorice, a Poljane do temelja spalila. Kad je 26. listopada Ali-aga stigao s vojskom i plijenom u dolinu Močila kod Slunja, napali su ga ban Toma II Erdody (sin Petra II Erdodiya) i pukovnik Thurn sa 1.330 konjanika i 700 pješaka i jednostavno satrli. Ban Erdedi s karlovačkim pukovnikom Thurnom imao je 700 pješaka i 1330 konjanika. Poginulo je oko 2.000 Turaka a ostali su pobjegli. Plijen i zarobljenici su oslobođeni. [288], [181
    Toma II. Erdody (1558. - 1624.), grof, hrvatski velikaš i hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban podrijetlom je iz mađarske velikaške obitelji Erdődy. Uz prezimenički pridjevak Erdődy, u nekim povijesnim izvorima navodi se kao njegovo prezime i Bakač. Bio je ban 1584. - 1595. Istakao se u brojnim bitkama s Turcima a posedno 1593. u bitci za Sisak.
Nadgrobna ploča bana Tome II Erdodiya u zagrebačkoj katedrali
Nadgrobna ploča bana Tome II Erdodiya
u zagrebačkoj katedrali

24.09.1584. god. - Nezadovoljni Turci odvažili su se 24. rujna 1584. poći na Kranjsku, tamo su opljačkali nekoliko mjesta, ali ih je treći dan povratka kod Slunja napao Tomo II Erdödy i oduzeo im plijen. [84]
1586. god. - Godine 1586. Turci su opet došli do pred sam Senj. [001vojkrajina]
1586. god. - Senjski uskoci provalili su na područje Like, gdje su zarobili i ubili veći broj Turaka i otjerali oko 300 komada krupne stoke. [181]
1586. god. - Danomice je prijetila pogibao od Turaka Mnoge hrvatske utvrde po Krajini bile su slabo snabdjevene hranom. Hrvatski su i njemački vojnici u Senju gotovo g. 1586. gladovali. Bolje nije bilo ni u Brinju, Otočcu a ni u Ledenicama. [01ledenice]
20.04.1586. god. - Sastao se u Zagrebu hrvatski sabor. Raspravljalo se između ostalog o zločinima razbojnika Vlaha koji su kao maltrolozi krali djecu, djevojčice su prodavali u hareme a dječake kao janjičare. Šume i gore pružahu Vlasima priliku, da se iz dalekih krajeva došuljaju čak u Zagorje. Obično su to činili u ljetno doba i kad je narod radio u poljima, a djeca se bezbrižno igrahu pred kućama. Poput divlje zvjeradi napadali bi Vlasi nejaku djecu. Određeno je da će 100 haramija stražariti i hvatati vlaške razbojnike. Zatim ih trebaju saslušati i na kolac nabiti. [288]
1588. god. - Sabor je 2. svibnja 1588. donosio odluke o obnovi tvrđava, rasporedu haramija i sl. vezano za obranu. Sabor je također ponovio zaključak da haramije uhvaćene Vlahe moraju preslušati i zatim nabiti na kolac, dok će Hrvatska i dalje uzdržavati 200 pješaka na Kupi. [181]
17.06.1589. god. - U miru je protjecala i 1589. godina, osim što su Turci pokušali osvojiti Senj s dvije horde, ali su ih uskoci razbili i protjerali i pod vodstvom kapetana Furija Molze vrlo uspješno četovali u turskoj Lici. [181]
1589. god. - Koncem godine 1589. zarobiše Turci neke Otočane, koji im se poslije ljuto osvetiše.
1590. god. - Između 1590. i 1600. Brlog je zbog nesigurnosti bio napušten. U to doba na čitavom gackom području postojala su svega dva stalna naselja: Otočac i Prozor. [018vojkrajina]
01.05.1591. god. - Nakon što je jedna skupina turskih martologa provalila u utvrdu Modruš i zarobila sve stražare, te uništila sve što je bilo pogodno za stanovanje, utvrda je ostala potpuno zaboravljena i zapuštena. Više ni straže nisu bile važne. Nije se isplatilo obnavljati i održavati ruševine modruške tvrđave.
15.02.1592. god. - Opljačkali su martolozi 15. veljače 1592. utvrdu Plaški. [84]
1592. god. - Bihać je pao u turske ruke. [388-L]
Lopašić spominje da je poslije pada Bihaća 1592. godine bosanski musliman Hasan-paša Predojević dao otpremiti više hiljada zarobljenih Hrvata u Carigrad, gdje su bili poznati kao baštovani. [033vojkrajina]
    Po narodnoj predaji Hasan-paša Predojević potekao je od krščanske obitelji iz Lužaca kod Staroga majdana. [029vojkrajina]
1592. god. - Mlečani su razrušili Karlobag da bi spriječili pljačkanje mletačkih brodova od strane senjskih uskoka. [052vojkrajina]
22. lipnja 1593. god. - Grandiozna Hrvatska pobjeda nad Turcima u bitci kod Siska. Turci su ipak Sisak osvojili 28. kolovoza. Napustil su ga iduće godine. Ova bitka i još neke su prekretnica jer je zaustavljeno tursko napredovanje prema Hrvatskoj. Ostaci ostataka Hrvatske bili su obranjeni, a dalje širenje osmanske vlasti na njezinu prostoru bilo je zaustavljeno. Poslije cijelog stoljeća krvavih bitaka i teških gubitaka, od poraza na Krbavskom polju 1493., bile su, napokon, slomljene osvajačke snage osmanske vojske i poturica iz Bosne. Ujedno je obranjena i srednja Europa. [019vojkrajina]
    Ova pobjeda bila je ujedno znak Vlasima pod Turcima, koji su dotada masovno sudjelovali u njihovim pohodima, da napuste stranu koja je počela gubiti i počnu masovnije seliti na kršćansku, habsburšku stranu, na hrvatski povijesni prostor. [043vojkrajina]
Hrvatica iz Bosne
Hrvatica iz Bosne

1593. god. - Na jugu Hrvatske provalio je početkom kolovoza 1593. senjski kapetan Juraj Lenković u Liku, spalio turski Bunić i smaknuo veći broj Turaka, zarobio oko 200 ljudi i otjerao mnoštvo sitne i krupne stoke. Takvi i slični i sve češći napadi u Lici, kao i zaleđu primorskih gradova pod vlašću Venecije, slabili su osmansku vlast, koja će na tim prostorima zapasti u dugotrajnu krizu. [181]
08.10.1593. god. - Krajiški zapovjednik u Senju postao je Juraj Lenković a naslijedio je umrlog Auersperga. [288vojkrajina]
lipanj 1594. god. - Potkraj lipnja upali su senjski uskoci pod vodstvom kapetana Ivana Bemba u Liku i Krbavu, pljačkajući i paleći turske posjede. Međutim, na povratku s provale priskočilo je iako venecijansko konjaništvo iz Zadra u pomoć Turcima, poubijalo mnoge uskoke i njihova kapetana. [181]
1594. god. - U razdoblju između 1594. i 1617. godine austrijske zemlje troše gotovo cjelokupne godišnje proračune na ratne potrebe. Istina je da su austrijske zemlje poduzimale napore radi sebe i svoje sigurnosti, ali podjela rada nije bila takva da su se novcima iskupljivali, dok su drugi ginuli za njihovu sigurnost i spokoj. [001vojkrajina]
1595. god. - U Lici je poginuo senjski kapetan Petar Gusić. [003]
20.09.1596. god. - Sjajnom obranom Petrinje 20. rujna 1596. bila je konačno zaustavljena i slomljena osmanska najezda na Hrvatsku. Opstanak Hrvatske nije od tog vremena doista više bio upitan, bez obzira što je ona u stoljetnom ratovanju s Osmanskim Carstvom bila svedena na ostatke ostataka. Turskih provala je bilo puno manje ali su zato Hrvatii upadalia na tursko područje. [181]
1599. god. - Uskoci zajedno s Otočanima i Brinjanima godine 1599. u senjskim planinama su dočekali i potukli ratobornoga Malkočbega. [10]
1599. god. - Bolje ne prođoše ni oni Turci, s kojima su godine 1600. u južnu Hrvatsku provalili Memibegovići Ovima su naime Senjani, Otočani i Brinjani postavili zasjedu u nekom klancu, gdje pogibe do 400 Turaka. [10]
1599. god. - Vjerojatno po nalogu nadvojvode Ferdinanda, preveli su u proljeće 1599. ban Drašković i general Lenković preko granice 325 Vlaha iz Udbine i naselili ih u Gomirju i okolici. [181]
1599. god. - Uhvatili su uskoci 25 martologa koji su po Primorju otimali, robili i druga zla činili, pa ih nabili na kolce.

Karta Bosanski pašaluk 1600. g.
Karta Bosanski pašaluk 1600. g.


Krajem 16. vijeka je moć Osmanlijskog carstva počela polako slabiti, ekonomski i tehnološki napredak Evrope je bio sve veći, a turska država je sve više zaostajala.

1601. god. - Carski povjerenik Rabata iz Senja je protjerao oko 300 uskočkih obitelji u Otočac, Brinje, Prozor i Brlog. [288]
1602. god. - God, 1602. -1620., zapovjednik Brinja je Gašpar Starešinić. [35]
1602. god. - Strašne su posljedice turskih osvajanja. U svom izvješću biskup Markantun de Dominis 1602. ne spominje brinjsku i otočku župu. One se spominju tek 1615. kada biskup Vicenz Martena navodi da se senjska biskupija sastoji od tri župe: Senj, Brinje i Otočac. Na cijelom tom području živi samo 4.000 stanovnika. [117]
1604. god. - Iz Bosne je preko Like 5000 Turaka na Tijelovo godine 1604. provalilo u Hrvatsko Primorje, gdje su robili i palili sela u Vinodolu. Onamo pođe iz Karlovca 400 žumberačkih Uskoka. Ovi se slože s 500 senjskih Uskoka, pa postave Turcima zasjedu 3 milje povrh Senja. Uskoci su ondje većinu Turaka poklali i sav im plijen oteli. Na Rijeci prodadoše Uskoci 200 pohvatanih turskih konja. [10]
1606. god. - Mirovni ugovor između Turske i Austrije sklopljen je na Žitvi u Ugarskoj. [225-L]

Prvi put su kršćanske snage održale ravnotežu, izborile nekoliko pobjeda, a mirom 1606. Hrvatskoj su vraćeni Čazma, Petrinja i Moslavina.

01.01.1607. god. - Sultan Ahmed I. bio je prisiljen okončati iscrpljujuće ratovanje s carem i kraljem Rudolfom II., odnosno protiv Hrvatske i Ugarske. Poslije dugih pregovaranja, polazeći od načela tko što posjeduje neka i zadrži (uti possidetis) napokon je 02.11.1606. na utoku rijeke Zsitve u Dunav blizu Komarma bio sklopljen mir na dvadeset godina, koji će stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine.
    Tim je mirom konačno bila uspostavljena ravnoteža sila i Osmansko Carstvo, razdirano iznutra, nije više imalo snage zaustaviti budući razvoj događaja i usmjeriti ga u svoju korist. Granica između Hrvatske i Osmanskog Carstva sa širokim pojasom opustjelog prostora i ničije zemlje, nije se potom mijenjala do kraja osmanske vladavine. [181]
1606. god. -Barun Aichelburg sjedio je pune dvie godine dana kao kapetan otočki (1606.-1608.)
1609. god. - Godine 1609. pobune se lički Vlasi oko tvrđe Ribnika, s kojima je okrutno postupao novi beg. Pobunjeni Vlasi ubiju 5 begovih zulumčara, a samoga bega zatvore u tvrđi Ribniku, odakle je jedva živ utekao. Protjerani beg se žalio pa je paša Banjalučki htio kmetove kazniti i vojskom na njih se spremi. Oko 550 Vlaha je pobjeglo na hrvatsku stranu, u Brlog. Prelazak Vlaha na krajišku stranu često će se događati u idućem razdoblju. [10], [148]
01.05.1609. god. - Da bi u Krajini lakše izigrao Hrvate, Ferdinand je smatrao da će mu u tome pomoći Vlasi stvaranjem posebne države na teritoriju kraljevine Hrvatske. Zato je prihvatio iz turske Like, iz Ribnika 550 Vlaha koji se nastaniše u Gackoj i oko Brloga. Ovi Vlasi su u kolovozu primljeni u vojnu službu, a odselili su u Plaški pod Kapelom. Sve im je to odobrio nadvojvoda Ferninand. [288]
01.05.1609. god. - Godine 1609. u Ličkoj Jesenici tri vlaška kneza obraćaju se ratnom savjetu u Gracu s molbom da im se dozvoli naseljavanje u Plaškom, oko rijeka Dretulje i Ličkoj Jesenici oko rijeke Jesenice. U molbi navode kako su prebjegli s 532 duše i 190 vojnika. Mole još da im se u Plaškom sagradi kula, kako bi sa svojim vojnicima zatvorili Turcima prelaze između Karlovca i Senja, Slunja i Tounja. [01jesenice]
Karta Hrvatske 1463
Karta Hrvatske početkom 17. st. [006]


Ne mogu ne osvrnuti se na vrijeme u kojemu su se odvijali ovi krvavi događaji prepuni boli, stradanja i zebnje, obilježeni slavom i prkosnim otporom jednog malog naroda spremnog da brani svoje domove. Iza ove krvave pozornice živjela je renesansna Europa.
    U Italiji niču grandiozne palače i crkve koje svojim umjetninama ukrašavaju najveći majstori svog zanata. Dvije godine poslije pada Modruša Leonardo da Vinci slika Posljednju večeru pa glasovitu Mona Lisu. Godine 1536. Michelangelo oslikava Sikstinsku kapelu. Shakespeare piše Hamleta a za bogatu publiku muziku sklada Orlando di Laso.
    U francuskoj Louis XVII dograđuje svoj dvorac Louvre. U Španjolskoj nastaje glasoviti Escorial a dva tjedna nakon bitke na Krbavskom polju Kolumbo sa 17 brodova i brojnom posadom kreće na drugo putovanje u tek otkrivenu Ameriku. U Njemačkoj Albrecht Durer radi svoje glasovite bakroreze. Po cijelom prostoru današnje Njemačke, Austrije, Češke, Poljske i Mađarske u ono vrijeme niču prekrasna i prebogata zdanja.
    Bogata Europa zatvara oči pred patnjama i bijedom što su vladali u našim krajevima.
Zvonko Trdić, List Modruš, br. 1, 2004. god.

1611. god. - Godine 1611. kralj Matija traži od nadvojvode Ferdinanda da ne pomaže Vlahe u Lici, ali ako se presele na hrvatsku stranu, da ih primi i negdje smjesti. [225-L]
31.01.1611. god. - Senjski kapetan Sigismund Gusić javio je nadvojvodi Ferdinandu da mu je neki vlaški svećenik iz Like javio kako Vlasi namjeravaju porobiti i razvaliti tursku tvrđu Novi kod Gospića. Zatim bi se preselili na Gusićevo polje kod Otočca. [288]
25.03.1611. god. - Opet Senjski kapetan Sigismund Gusić javlja nadvojvodi Ferdinandu da se u Hrvatsku žele preseliti Vlasi iz čeiri sela u turskoj Bosni. Budući da je u Otočac već stiglo 12 vlaških obitelji iz Podlapače, Vlasi iz Bosne su se doselili u Brlog. [288]
    Sigismund Gusić bio je senjski kapetan 1606.-1612. a Andrija Gusić 1612-1657.
1612. god. - Pismom od 23. lipnja 1612. javlja kapetan ogulinski Ivan Gal nadvojvodi Ferdinandu, da su doselile nove 24 vlaške obitelji iz turske Like a dopratili su ih njemački vojnici, članovi posade u Brinju i Senju. U okolicu Modruša prije tri godine doselili su Vlasi. Oni tu žive nemirnim životom između Modruša, Kleka i Drežnice i prave tamo domaćim ljudima velike štete. Između doseljenih pravoslavnih Vlaha i domaćih Ogulinaca došlo je do spora 20.07.1612. [225-L]
Turska zlodjela
Turska zlodjela, drvorez iz 16. st. [006]
1616. god. - Mir sklopljen 1606. nije značio da nije bilo upada s turske i hrvatske strane na granici. Potkraj proljeća 1616. obnovio je kralj Matija II. mir sa sultanom Ahmedom I., ali se krajiški sandžakbegovi i serhatski zapovjednici nisu uopće pridržavali mirovnog sporazuma. Provale i pljačke na granici su nastavljene i Sredičko je ponovno bilo napadnuto. [181]
1617. god. - Vaniček kaže da su 1617. god. iz Senja 133 uskočke obitelji naselile okolicu Otočca i Žumberka. [007]
1618. god. - Kada su 1618. godine raseljavani senjski uskoci, dovedene su u Brinje 83 uskočke obitelji. Većina njih vratila se kasnije nazad u Senj. [261-L]
20.12.1619. god. - Turci su sasjekli odjel otočke posade koja se vraćala iz Senja s namirnicama. Otočani su uz pomoć Senjana 1619. godine istjerali Turke iz Otočca, nakon čega je započelo novo naseljavanje [111]
Tvrđava Fortiva iznad Otočca
Tvrđavu Forticu iznad Otočca izgradili su 1619.
protjerani senjski uskoci. [023]
1620. god. - Godine 1620. Turci su izvršili popis stanovništva ličkih naselja. Tom prilikom je na Udbini zabilježeno preko tisuću naseljenih kuća s oko 5000 stanovnika. [018vojkrajina]
    Stara Lapačka župa, zajedno sa Nebljusima, činila je pod Turcima boričevački kotar sa središtem u selu Boričevcu. To je selo 1620. godine brojalo 80 naseljenih kuća u kojima su živjeli samo vlaški martolozi. [018vojkrajina]
1620. god. - Od područja nekadašnje starohrvatske Hotuče Turci su također ustrojili kotar sa središtem u Gračacu. Tu su obnovili staru gradinu i u nju postavili posadu od 50 ojnika. U podgrađu ove gradine živjelo je 1620. godine stotinjak muslimanskih obitelji. Među tim muslimanima bilo je dosta uglednika koji su pod svojom upravom držali nekoliko stotina vlaških martologa. Pod turskom upravom Gračac je stalno napredovao. Do sredine 17. stoljeća bilo je u njemu oko 300 naseljenih kuća. [261-L]
1620. god. - Među ličkim naseljima Turci su veliku pažnju pridavali Ribniku i njegovoj tvrđavi. Zato su ga izabrali kao sjedište jednoga od ličkih kotara. Prema već spomenutom popisu Like iz 1620. godine, u Ribniku je vojna posada brojila 60 momaka, a u ribničkom podgrađu bilo je oko sto kuća s preko 500 žitelja. [261-L]
1623. god. - Turci su došli pod Brinje ali ih je otjerao tadašnji krajiški general Vuk Krištofor Frankopan. [03brinje]
23.09.1623. god. - Turci su krenuli s 6000 vojnika na Otočac. 23.09.1623. god. stigli su pod Otočac ali ga nisu napali. Otišli su osvojiti Prozor ali ih je 24.09.1623. god. porazio Vuk Frankopan i Sigismund Gusić koji su došli u pomoć iz Senja.
03.-04.10.1623. god. - Turci se nisu pomirili s nedavnim porazom kod Prozora pa su u noći 3. na 4.10.1623. s 1200 vojnika došli pod Prozor. Za to su saznali Vuk Frankopan i Sigismund Gusić pa se Gusić sakrio s vojskom u utvrdu, a Frankopan je čekao u zasjedi. Kada su Turci krenuli prema utvrdi, Gusić je otvorio vrata i pojurio s vojskom na Turke, a Frankopan je napao s leđa. Turci su naravno poraženi.
1623. god. - God. 1623. pomojaviše se na novo turski zulumćari na ladanju karlovačkom (u Selcih i u Draganiću), dočim ih od Karlovca potjera posada pod zapovjedništvom Ferdinanda Eaubera. Karlovčani pomlate grdno Turke i otmu im sav plijen i zarobljenike i donesu do 70 turskih glava u tvrdju. [381-L]
1623. god. - Sabor je nastojao nametnuti plaćanje poreza Vlasima, no u tome su bili neuspješni. Kako bi ostali izuzeti od plaćanja poreza hrvatskom plemstvu 1623. ''Vlasi Varaždinskog generalata sakupili su se u Rovišću tražeći da ih se izuzme ispod vlasti zemaljskog plemstva i crkve.'' Pet godina nakon skupa u Rovišću 400 vlaških konjanika i 3000 pješaka opet su se vratili u Rovišće i demonstrirali s oružjem odbijajući platiti bilo kakav porez hrvatskom plemstvu. God. 1630. kralj Ferdinand II. preuzima stvar u svoje ruke te izdaje Vlasima privilegij, tzv. Vlaške statute. U slučaju napada Osmanlija dužnost Vlaha bila je bila služiti u vojnim postrojbama i braniti graničarski teritorij. [015vojnakrajina]
1624. god. - Po Massarechijevim podacima, u srednjoj Bosni na islam prešlo je 40-50.000 Hrvata katolika. [019vojkrajina]
05.07.1628. god. - U Varaždinu se raspravljalo o Vlasima. Oni odbijaju priznati hrvatsku vlast i ne žele plaćati nikakav porez. Rekli su da su odani samo kralju koji ih podržava. Vlasi jedino služe kao besplatna vojska za borbu protiv bosanskih Turaka i doprinose obrani Hrvatske. [288]
1629. god. Trebinjski biskup fra Dominik Andrijašević 1629. godine piše kako je većina naroda trebinjske biskupije prešla na pravoslavlje, a u kratkom vremenu je od dvanaest katoličkih crkava u Popovu polju sedam postalo pravoslavnim. Katolici su bili tlačeni od Turaka i pravoslavnih kaluđera pa je to bio najveći razlog prelaska katolika na islam i pravoslavlje. [045vojkrajina]
1629. god. Vladala je velika glad u Hrvatskoj jer je prethodna godina bila nerodna. Glad je trajala do žetve 1629. [288]
1630. god. - Kraljevim dekretom iz 1630. godine izdvaja se područje Vojne krajine iz hrvatskoga državnog područja i stavlja pod neposrednu upravu Beča, a zatim slijedi niz preustrojstava. [038vojkrajina]
1630. god. - Godine 1630. -1632. gospodario je Otočcem Gašpar Starešinić nazvan "veliki krajiški vitez". Dok je bio kao porkulab u gradu Ledenice bio je upleten sa senjskim uskocima, poimenice sa Vidom Lumbardićem koji je mletačkoj gospodi mnoge zadavao jade. Pogubio je mnogo odličnih Mlečana, svećenika i sjetovnjaka. Zaplijenio je mnogo dobra mletočkoga, tako jednom zgodom plijen u vriednosti 300 mletačkih dukata. [02otocac]
1630. god. - Zapovjednik Brinja je Mato Holjevac, kapetan brinjski, koji je 1631. godine dobio plemstvo. [35]
1630. god. - Turci su došli pod Brinje ali ih je otjerao tadašnji krajiški general Vuk Krištofor Frankopan. [03brinje]
    Holjevci su stari rod plemića posjednika iz Brinja, gdje su držali visoke vojničke položaje u brinjskoj vojnoj posadi. Hrvatsko-ugarsko plemstvo i grb dobio je 16. listopada 1623. godine Vuk Holjevac i njegova djeca: Matija, Vlatko, Magdalena i Margareta. Mato Holjevac, sin Vukov, bio je 1630. godine zapovjednik vojne posade u Brinju.
27.05.1631. god. U Varaždinu sastao se sabor. Između ostalog iznešene su brojne tužbe protiv nasilja pravoslavnih Vlaha. Vlasi su čak protjerivali Hrvate s nekih posjeda i naseljavali Vlahe. Vlahe katolike su tjerali da pređu na pravoslavnu vjeru. Bilo je to oko Čakovca i u još nekim mjestima.
    Vladika Maksim Petrović je svoje vjernike uvjeravao da im je je car Ferdinand darovao svu zemlju između Save i Drave. Čak je zamislio da sam vlada nad Vlasima pa je došao u sukob s generalom slavonske krajine. [288]
1636. god. - Godine 1636. graničari iz Otočca upadaju u turski Perušić i razaraju ga, ali je brzo bio obnovljen. Toponimi Razbojište i Bojište na širem području Janjča, između Perušića i Gackog polja, podsjećaju upravo na razdoblje stalnih sukoba na prostoru turske i austrijske granice.
1639. god. - Pljačkali su Turci u Primorju čak oko Staroga grada i Jablanca. [71]
26.03.1638. god. Na saboru u Požunu (Bratislava) odlučeno je da ne smiju krajiški kapetani bez dozvole bana dovoditi u Hrvatsku Vlahe iz Bosne. [288]
Pop Marko Mesić
Pop Marko Mesić, istaknuti
borac protiv Turaka [148]

1640. god. - U borbi protiv ličkih Turaka istaknuo se i pop Marko Mesić ((1640. - Brinje, 02.02.1713. - Karlobag), koji se rodio oko godine 1640. u Brinju (Stajnica), gdje je kasnije služio kao župnik. Brinjani su često s Otočanima provaljivali u tursku Liku, a uvijek je s njima na četovanje polazio i pop Marko Mesić. Neki su ljudi govorili, da takvo četovanje ne dolikuje svećeniku. Zato je Mesić pošao u Rim, da se opravda pred papom Klementom X. Papa je u svibnju godine 1676. poslao senjskom kaptolu pismo, kojim dozvoljava, da Mesić vrši službu vojničkoga kapelana. Kad je godine 1678. umro senjski kanonik Nikola Vlatković, bio je Mesić izabran za kanonika arhiđakona. [10]
veljača 1641. god. - Došli su pravoslavni Vlasi iz turske Like preko Velebita u Podgorje i Primorje na zimske paše. Napali su ih Senjski Uskoci i oteli im 2000 ovaca. [71]
1642. god. - Turci su godine 1642. u Lici utvrdili »Stari Perušić« kod Vrhovina. Krajiške posade iz Brinja i Otočca upozoriše karlovačkoga generala Vuka Frankopana na pogibelj, koja od nove tvrđe prijeti Hrvatima u Gackom polju. General odmah pošalje onamo vojsku, koju je vodio njegov sin Gašpar Frankopan, kapetan ogulinski. Gašpar udari na Perušić i zauze tvrđu; zatim pođe na istok prema Bihaću, gdje opustoši cijeli kraj oko Zavalja. Odanle se Gašpar sretno vratio u Ogulin; s njime je došlo 200 kršćana, koji uskočiše iz Turske. Iste godine 1642. pribjegoše neki Vlasi iz Korenice u Lučane kod Brinja. [10]
    Na brežuljku između Vrhovina i Babina Potoka nalaze se kameni ostatci utvrde zvane Pusti Perušić. Tu je utvrdu navodno sagradio Grk po imenu Perus. Za vrijeme dok su Lika i Krbava još bile turske, Turci su u toj utvrdi držali svoju predstražu. Godine 1642. Gašpar Tržački jurišom je osvojio utvrdu i protjerao Turke. [111]
1642. god. - 120 turskih konjanika iz Bihaća je prodrlo do Oštarija. Porazio ih je ogulinski potkapetan Martin Mogorić sa svojom postrojbom.
1642. god. - Kod Otočca su teško poraženi Turci. Hrvate su predvodili Petar Keglević, Juraj Frankopan Slunjski, Stjepan Blagojski i Nikola Frankopan Tržački. To je jedna od presudnih bitaka na području Gacke koja je zaustavila Turke.
    Juraj Frankopan Slunjski (1620.-1671.) i Gašpar II su sinovi Vuka Krste Frankopana (1578. - 1652.).
    Nikola Frankopan Tržački (1584. - 1647.), sin je Gašpara I. i Katarine Lenković.
1642. god. Godine 1642. Gašpar Frankopan II Tržački zauzeo je na juriš Stari Perušić kraj Korenice, protjerao Turke i razorio ga. [174]
Gašpar II ( ? - 1651.) je sin Vuka Krste Frankopana (1578. - 1652.) i Jelene, kćer hrvatskog podbana Stjepana Berislavića.
1643. god. - Od svih turskih utvrda u Lici na Udbini je bilo najviše vojnika - 215. [225-L]
1646. god. Ljeti 1646. mnogi kršćani iz Like predvođeni katoličkim svećenikom Stjepanom Sorićem, prijeđoše u Dalmaciju. Većina je bila smještena u okolici Zadra, a manji dio prebačen u Istru. Sorić postade poglavica svih Morlaka koji su prebjegli na mletačko područje. [192]
Fra Krsto Frankopan
Fra Krsto Frankopan (04.03.1643. - 30.04.1671.)

1648. god. Petar Smiljanić, vojvoda i ratnik i četvorica njegovih sinova (+ Ribnik u Lici, oko 15. VII. 1648.). Kao harambaša proslavio se je u borbama s Turcima i sa svojim uskocima je često ratovao po područjima pod osmanlijskom vlašću. Poginuo je kod Ribnika u Lici sredinom srpnja 1648. Nešto prije poginuli su njegovi sinovi Ivan i Mate, a nešto kasnije i preostala dva sina Ilija i Filip. Dakle, petorica junaka i mučenika iz iste obitelji.
    Smiljanići su hrvatska serdarska obitelj. Podrijetlom je iz Like, odakle su se u XVII. st. njezini članovi doselili u Ravne kotare. Njihovo je djelovanje ponajprije vezano uz vojnu službu u mletačkim postrojbama tijekom mletačko-turskih ratova na dalmatinskom području. Iz te je obitelji poteklo čak devet serdara, zapovjednika protuosmanskih postrojbi u Dalmaciji. (Hrvatska enciklopedija)
    Don Stjepan Sorić, svećenik i mučenik (+ Ribnik u Lici oko 15. VII. 1648.). Bio je vojvoda uskoka i odlikovao se je u mnogim borbama s Turcima za oslobođenje Like. Sudjelovao je sa svojim uskocima u oslobođenju Klisa 30. III. 1648. Turci su ga uhitili kod Ribnika, živu mu oderali kožu i nabili ga na kolac. Fra Ante Konstantin Matas dao je izraditi njegov veliki portret (1867) koji se čuva u Franjevačkoj gimnaziji u Sinju.
1649. god. Godine 1649. zapovjednik grada Otočca bio je Andrija Gusić. Turci su i te godine u žestokim borbama ubili oko 250 Otočana, pa se i sam Gusić, koji se istaknuo u borbi, morao spasiti bjegom. Njegov zamjenik, podkapetan Stipe Bogdanić porazio je Turke i odbacio ih daleko iz okolice Otočca. [003]
1651. god. - Senjski kapetan Petar grof Zrinski (1621. - 1671.) poduzeo je pohod na tursku Liku kada su porobili Široku kulu. Pomagali su i Otočani. Pobjedili su bosanske Turke.
1655. god. - Predvođeni grofom Petrom Zrinskim, Hrvati su prodrli do Korenice i vratili se s velikim plijenom. Te godine su dva puta pobijedili Turke. Turci su htjeli osvojiti Perušić ali ga je obranio Petar Zrinski. Iste godine je bilo nekoliko sukoba s Turcima u blizini Otočca.
1655. god. - God. 1655 zaskoče Turci četu Andrije Gušića (zapovjednik utvrde u Otočcu). Poginulo je 200 otočana i senjana. [042vojkrajina]
1655. god. - Mnogo jada zadade ličkim Turcima junački grof Petar Zrinski, koji bijaše veliki kapetan senjske Krajine. Prvi put se Zrinski sukobio s Turcima godine 1655. Turci su naime te godine potukli Andriju pl. Gusića, zapovjednika krajiške posade u Otočcu, kojom prigodom pogibe preko 200 Otočana i Senjana. Premda su Otočani brzo iza toga osvetili svoj poraz, te još iste godine 1655. dvaput razbili Turke, ipak je Petar Zrinski odlučio kazniti Turke. On je zaista s Ogulincima i Senjanima u srpnju godine 1655. kod Visibabe blizu Staroga Perušića (kraj Vrhovina) potukao Turke i porobio Korenicu, odakle se sretno vratio s velikim plijenom. Tom je prigodom iz okolice koreničke utekla velika grupa Vlaha, koji se nastaniše oko grada Plaškog. [10]
PetarZ rinski 1621-1671
Petar Zrinski 1621-1671.

1655. god. - Iz Korenice je pobjeglo 12 vlaških obitelji a 07.04.1655. kralj je odredio da se ovi Vlasi nasele u Plaškom. [288]
1657. god. - Otočani i Senjani su na Gusić polju kod Brloga rastjerali 6.000 Turaka koji su porobili Brezovac, Rudopolje, Vrhovine i Dabar. Vitezović u svojoj kronici piše, da je 100 krajiških konjanika i 200 pješaka g. 1657. potuklo kod Brloga 6.000 Turaka. Ovaj citat izgleda prenapuhan. Prema drugim izvorima naši su sretno rastjerali Turke.
1659. god. - Potukao je Patar Zrinski Turke kod Senja.
1660. god. - Bio je Brlog u turskim rukama ali ga je oslobodio Petar Zrinski 1663. nakon bitke kod Jurjevih stijena. [01brlog]
1661. god. - Razorio je Petar Zrinski veliku tvrđavu (toranj na tri kata) u Širokoj Kuli i opustošio cijelo naselje. Razorio i susjedni Grebenar.
1661. god. - Turci su došli pod Brinje ali ih je otjerao grof Petar Zrinski i potukao kod. [03brinje]
1663. god. - Pokrenut je prvi veliki protuturski rat. Petar Zrinski s 1.500 ratnika je provalio u Bosnu do Bihaća i porušio turske utvrde i domogao se bogatog plijena.
    Vraćajući se iz tog pohoda početkom kolovoza Petar je s 300 konjanika naletio na 1.300 Osmanlija kod Rakovice te je tu tursku vojsku do nogu potukao, ubivši im zapovjednika Deli-pašu Badnjakovića i preotevši im sav napljačkani plijen. [038vojkrajina]
jesen 1663. god. - U jesen provali iz Bosne Ali-paša Čengić s 10.000 vojnika i usmjeri se prema Lici i Otočcu. Njegov je ratni pohod trebao vezati na sebe sve hrvatske obrambene snage i time zapriječiti pomoć koju bi Hrvati mogli poslati na ugarsko ratište. Petar Zrinski je velikom brzinom skupio svoje vitezove i krajišnike iz utvrda Karlovačke i Primorske krajine, među njima i Brinjane. Utaborio se s tom vojskom kod kule Šišmanovke u Drenovom Klancu, nešto sjevernije od Otočca. Kao iskusan vojskovođa uspijeva premoćnim Turcima nanijeti težak poraz kod Jurjevih stijena od kojega se nisu brzo mogli oporaviti. [035vojkrajina]
Razbijena je cjelokupna vojska Bosanskog pašaluka. Osmanlije u Bosni više nisi imali snage okupiti se i ponovo krenuti u napad na hrvatske zemlje. Nikada više iz Bosne nije bilo velikih napada na Hrvatsku. Bio je to početak kraja pravog velike osmanlijske sile u Europi. [038vojkrajina]

16.10.1663. god. - Pročitajte opširnije: Bitka kod Jurjevih stijena kod Otočca.
1672. god. - God. 1672. pojaviše se Turci poslednji put pred Karlovcem, ali bez ikakvih posljedica. [381-L]
1674. god. Gavranović navodi podatak iz vatikanskog arhiva da je 1674. godine iz Bosne iselilo 6000 katoličkih obitelji zbog velike gladi. [033vojkrajina]
1676. god. - Turci su pogubili u Štitar-kuli u Kvartama kapetana Mikulu Oreškovića jer je ranije ubio u boju bihačkog bega Mustaj-bega.

Brinje 17 st
Brinje u drugoj polovini 17. st. (crtež Martina Stiera (1630. – 1669.), topografa u austrijskoj vojsci)

Rat Svete lige 1683.-1698.
Nova Sveta liga je osnovana na inicijativu pape Inocenta XI i uključivala je: Sveto Rimsko Carstvo (koje je vodila Habsburška Monarhija), Mletačku Republiku i Poljsku od 1684. godine. Njima se pridružila Carska Rusija od 1686. godine, kao i brojni njemački, engleski i škotski protestanski dobrovoljci.
1683. god. - Osmanlije su posljednji put 1683. skupile golemu vojsku i opkolile Beč, ali su ga ovaj put spasili Poljaci. Turska vojska se povlačila u neredu, a za njom su nastupili Austrijanci, Mađari, Hrvati i drugi. Počeo je veliki rat za oslobođenje u kojem je sudjelovao čitav hrvatski narod, pa je u idućih 15 godina oslobođena čitava Slavonija, Banovina, Lika, Gacka i Krbava. [043vojkrajina]
1683. god. - Lovinački kraj je oslobođen od Turaka. Izgonom Turaka uglavnom odlazi i njihovo stanovništvo. Jedini materijalni trag iz turskih vremena jest kula u Vraniku.
    Nakon poraza turske vojske pod Bečom 1683. godine, moć turske države naglo je počela slabiti. Istodobno se protiv Turaka formirao savez kršćanskih država kome su pristupili: Njemačka, Austrija, Mletačka Republika, Poljska i Hrvatska. [018vojkrajina]
    Vijest o porazu Turaka pod Bečom uzbunila je i njihove podanike u porobljenim zemljama. Svuda se javlja ustanak bijedne raje koja hoće slobodu. Tako se pobuniše i lički pravoslavni Vlasi, kojima na čelo stupiše: Vid Kušat, Sava Labusojević, Radoje Ivanišić, Cvijo Knežević, Vid Đurđević, Dragosav Tepsić i Radovan Vurušinić. Tada je u Lici bilo jošte samo 9.000 grčko-istočnih žitelja, od kojih je među ustaše stupilo 3.000, t. j. gotovo svi muškarci, sposobni za oružje. Oni su poubijali svoje age iz Lovinca, Srba i Pazarišta. [10]
    Od ove godine počimaju organizirane borbe za oslobođenje Hrvatske od Turaka pa tako i Like.
1683. god. - Poraz Turaka pod Bečom je potaklo neke obitelji iz Jablanca, Sv. Jurja i Krmpota da se 1683. ujedine s nekim Dalmatincima s područja Mletačke Republike. Ti su Dalmatinci i žitelji Primorja tada pod vodstvom starješine kneza Jerka Rukavine, kojeg su sami izabrali, i Dujma Kovačevića bez tuđe pomoći u novcu, streljivu i ostalome osvojili mjesta podno Velebita i okolicu Karlobaga sve do Oštarija, Brušana i Rizvanuše a tri godine kasnije i Trnovac, Bužim i Smiljan. To su uglavnom bili posjedi Turčina Rizvan-age Senkovića [111]
    Jerko Rukavina (? - 1699.) je bio knez ražanački. Za hrvatsku je povijest bitan kao vođa seobe i kao rodonačelnik grane Rukavina Vidovgradskih. Zajedno s knezom vinjeračkim Dujmom Kovačevićem poveo je 1683. Hrvate iz skupine Bunjevaca u Bag. Nekoliko godina poslije, 1686. poveo je svoje Bunjevce u Liku. Put kojim je poveo svoj narod bio je preko prijevoja Baških vrata. Smjestili su se u četiri sela. Ta sela su: Brušane, Trnovac, Smiljan i Bužim. Njegova je obitelj poslije dala brojne poznate hrvatske uglednike, što se posebno odnosi na njegove potomke iz Trnovca. Dali su čak tri generala i 54 časnika. Najstarije je i najbrojnije ličko vojno plemstvo. (Wikipedija)
    Dujam Kovačević je bio knez vinjerački. Za hrvatsku je povijest bitan kao vođa seobe. Zajedno sa knezom ražanačkim Jerkom Rukavinom poveo je 1683. Hrvate iz skupine Bunjevaca u Bag. Nekoliko godina poslije, 1686. poveo je svoje Bunjevce u Liku. Put kojim je poveo svoj narod bio je preko prijevoja Baških vrata. Smjestili su se u četiri sela. Ta sela su Brušane, Trnovac, Smiljan i Bužim. Dujam Kovačević naselio je Smiljan. Njegova je obitelj poslije dala brojne poznate hrvatske uglednike. (Wikipedija)
1683. god. - Iz Bunića su kapetani Dobrovoj Knežević i Predoj Zaklan konačno prognali Turke. Od tamošnjih Turaka ostao je samo Mustedar Rastić, koji se sa svojom obitelji pokrstio i prešao na katoličku vjeru. [111]
1683. - 1699. god. - Svojim sve izrazitijim prodiranjem u Podgorje, Pozrmanje i južnu Liku tijekom Bečkog (ili Morejskog) rata (1683.–1699.) Mlečani su na neki način izravno potaknuli Habsburgovce na sustavno osvajanje Like i Krbave. [110]

Otočac u drugoj polovini 17 st Valvasor
Otočac 1687. god., bakrorez (J. W. Valvasor) [111]

05.03.1684. god. - Sklopljen je savez nazvan Sveta liga za rat protiv Turaka između cara Leopolda I, poljskog kralja , Venecije a sve uz blagoslov pape. [4]
1684. god. - Pobunu protiv Turaka digli su 1684. godine Bunjevci iz Podgorja koji su ranije kao vlaški stočari živjeli oko planine Dinare i Svilaje. [121]. Nositelji pobune bijahu Jerko Rukavina iz Ražanca i Marko Kovačević iz Vinjerca. Ovdašnji ustanici provaljivali su u više navrata preko Velebita te hvatali i ubijali ličke Turke.
    Prvi veliki osvajački pohod u Lici kao i u dalmatinskom području izveli su dragovoljački odredi 1684. godine. Predvođeni knezovima, tradicionalni naziv za vojne vođe među Vlasima i Bunjevcima, Jerkom Rukavinom i Dujmom Kovačevićem napala je velika skupina dragovoljaca, većinom Bunjevaca iz dijela Krajine zvanog "Primorska krajina" , više manjih mjesta u blizini Velebita. Pošlo im je za rukom osvojiti i veća naselja, kao primjerice Oštarije i Brušane. [01siroka_kulaa]
    Slične upade na teritorij južne Like izvodili su i dalmatinski Vlasi iz obližnje Bukovice. Odavle je Stojan Janković u mletačkoj službi (1635. - 1687.) sa svojim pristalicama upadao na područje Popine, Gračaca i Bruvna i tamošnjim Turcima tjerao strah u kosti. [261-L]
    1684. godine predvodio je Stojan Janković u mletačkoj službi napade na Krbavu, Glamoč i Grahovo, gdje je porazio bosanskoga i hercegovačkoga pašu.
    Tri stotine Senjana i Brinjana pohrli k svojoj braći u Kotare, podigne tamo pod čelovodstvom Ilije Mitrovića ustanak, te osvoji tadašnje turske gradove : Benkovac, Perušić, Ostrovicu, Polešnik, Nadin i Obrovac. Na tom putu pratio je pop Marko Mesić svoje zemljake u Kotare, gdje je radio oko sporazumka i sloge medju narodnimi vodjami. [148]
    Harambaša Petar Smiljanić prešao je u Ravne Kotare vjerovatno 1647. g. i to iz Like, od Udbine sa sinovima Ilijom i Filipom.
1685. god. - Vodio je karlovački general grof Herberstein dvaputa krajišku vojsku na ličke Turke. Vojsci su zapovijedali prokušane vojvode: kapetan Turanjski barun Franjo Oršić, predak sadašnjih grofova istoga imena, i kapetani: Ogulinski barun Stjepan Vojnović, Tounjski kapetan barun Ivan Juraj Gusić i grof Adam Purgstal, kapetan u Bariloviću. Pop Marko Mesić, koji nije nikad izostao, kad se trebalo latiti kakova koristna i težka posla, pratio je vojsku kao vojni kapelan i provodić. Prvi pohod bio je u srpnju. [148]
    Vojni Krajišnika po Lici pridružio se kao vodič i pop Marko Mesić. On je Krajišnike odveo u Krbavu pod tvrđavu u Buniću.
    Cilj krajiške vojske nije bio oslobođenje Like, već samo stvaranje preduvjeta za takve akcije.
srpanj 1685. god. - Počele su vojne akcije čiji je cilj bio osim oslobođenja Like i Krbave, spriječiti mletačke pretenzije na Dalmaciju i Primorje. Karlobag je bio glavno vojno polazište za izvođenje svih vojnih operacija u Lici. Prve operacije započele su u ljeto i ranu jesen 1685. kada su krajišnici pod zapovjedništvom karlovačkog generala von Herbersteina izvršili dva snažna napada. U njima je osvojen Bunić na Krbavi.[35]
    Karlovački general Herberstein nije mirovao, već je 14. srpnja 1685. obavijestio providura Valiera da će provaliti u Krbavu i pozvao ga neka istovremeno i on uputi svoju vojsku u Liku. Zapovjednik venecijanske konjice Paolo Michieli je 22. srpnja bio u Lici zajedno s providurom Stojanom Jankovićem. Stojan je za ratničke zasluge nagrađivan mletačkim ordenima, zemljišnim posjedima i prihodima. Opustošene su tvrđavice Ribnik, Vrebac, Medak i Lovinac, te opljačkana i spaljena sela Parčić, Tepšin Dol, Čitluk i Pavlovac kod Vrebca. [181]
    General grof Herberstein prvi put navalio je s krajiškim ćetama mjeseca srpnja u Krbavu, gdje se Turci silno preplaše i na prvi juriš grad Bunić predadu. Grad bude razoren, a uhvaćene Turke odpratiše dalje u Tursku kapetani Oršić i Vojnović. Sela na okolo naši opustošiše te se vojska vrati slavodobitno sa osvojenim topom i tri mužara u Karlovac. [148]
    Nastavljaju se upadi krajiške vojske na turska područja u Primorju, Dalmaciji, a u Lici predvođeni generalom Herbersteinom te su uništili i popalili oko 1000 kuća plus turske kuće i dvorove. Sa sobom su odveli 4000 komada stoke. Lika je ostala i dalje Turska. Generalu su najviše pomagali Otočani, Senjani i Brinjaci. Osvojen je Bunić na Krbavi.
1685. god. - Kada je ljeti i ujesen 1685. godine krajiška vojska izvršila dva upada na turski teritorij Like i Krbave, poveli su Krajišnici sa sobom znatan broj Vlaha koji su svojevoljno željeli napustiti tursko zemljište. Iz okolice Bunića pristupilo je Krajišnicima oko sto vlaških obitelji, koje su za prvo vrijeme bile naseljene u okolici Brinja. Isti broj Vlaha pošao je s krajiškom vojskom i iz Like. Oni su naseljeni po okolici Otočca.

-Karlovac 1686.-1689.
Karlovac 1686.-1689.

22.07.1685. god. General Leslie i grof Herberstein zauzeli su 22. srpnja 1685. mjesto Perušić. Sudeći po ostatcima stare rimske ceste koja je vodila kroz Perušić i nekoliko crkvenih zidova pretpostavlja se da je ovdje nekoć bilo prilično ugledno mjesto. [111]

    U rujnu 1685. god. Krajišnici pod vodstvom generala Ivana Herbersteina prodiru pod samu utvrdu Bilaj, te pale podgrađe i odvode mnogo stoke (blaga) sa sobom. Ipak tada nisu uspjeli osvojiti utvrdu na brdu i potući one koji su se u nju sklonili.

    U rujnu 1685. ponovo je general Herberstein bio u akciji. On je inače opustošio Liku, smaknuo i zarobio dosta neprijateljskih vojnika uz neznatne gubitke. Njegov upad vodio je preko Budaka, Novog, Ribnika, Bilaja i Perušića s obje strane rječice Like. Turci su se žestoko branili i radije ginuli nego se predavali. Ali kako nije imao topništva da bi razorio njihove kule i gradove, morao se Herberstein zadovoljiti pljačkom i paležoin. [181]
    U odsutnosti generala Herbersteina, koji je s hrvatskim banom dobio nalog da pođe prema Dubici, obitelji naseljene u Brušanima, Trnovcu, Bužimu i Smiljanu, kao i Senjani, Brinjaci i Otočani hrabro su se branili pod mudrim vodstvom svojih vojvoda. Zauzeli su grad Novi kod Gospića, prognali Turke iz cijeloga kraja i gonili ih do čvrstih uporišta gradova Bilaja i Udbine, gdje su im se snažno oduprli. [111]
    Drugi pohod bio je namijenjen Lici, a čete se prikupe polovicom mjeseca rujna od Karlovca i Senja pod tadašnji čvrsti grad Grebenar. U blizini Široke Kule postojala je i tvrđa Grebenar s velikim i uređenim samostanom. [01siroka_kula]

    Iste 1685. izvršena je opsada tvrđave u Grebenaru. Turci iz Grebenara nisu bili voljni na predaju, već su pokušali izvesti proboj kroz redove Krajišnika i tako pobjeći u Bosnu. Satnik Franjo Oršić brzo je prozreo tursku namjeru te ih je u tome spriječio. Nato su Turci pokušali pomoću užadi spuštati žene i djecu iz tvrđave, ali im ni to nije ništa pomoglo. [018vojkrajina]

Široka Kula je malo ličko selo udaljeno tri kilometra od Ličkog Osika, odnosno jedanaest kilometara od Gospića.
    Nakon Grebenara krenula je krajiška vojska u samo središte turske Like, u Široku Kulu. Kako je ovo mjesto imalo prejaku obranu, Krajišnici su odustali od napada. Odlučili su da poharaju okolna vlaška sela i tako oslabe opskrbu turske vojske hranom.
    Ne mogavši ga bez težkih topova na brzu ruku osvojiti, odluće vojvode, da grad spale te spreme zato iz okolice silu svakojaka goriva, drvlja i slame. Kapetan Oršić, koji je obsjedanjem ravnao, vazda je u prvih redovih stojao, pa da druge potakne, sam bi gorivo pred grad snašao. Turci bjehu iz grada izašali, da napadaće odtisnu; ali ih Oršić razbije, posiječe njihova zastavnika i otme mu zastavu. U oćajnosti pred očitom smrću spuste Turci nekoliko žena i djece na konopih niz zidine, a oni, što ostaše u gradu, jadno izgorješe. [148]

    Obližnji Budak, zavičaj glasovitih plemića Budaćkih kod Karlovca, bio je tada znamenit grad. Položaj Budaka bio je posve prikladan za obranu. Grad je sazidan na strmoj litici, a obtjeće ga s jedne strane Lika, dok mu je druga strana bila pojačana palisadami i zidovi, a više ovih podizali se visoki čardaci. Čim se naša vojska gradu primakla, uništiše Turci u okolini grada kuće i usjeve te se sakriše za čvrste gradske zidine, kojim hrvatska vojska nauditi ne mogaše. Pred Budakom dočeka naše 500 konjanika i 300 pješaka turskih. Ove razbije kapetan Vojnović iza žestoka boja te usmrti 250, mnogo ih pohvata, te izruči generalu 7 otetih zastava i 70 turskih glava. Budak bude zbog srčane tadašnje obrane prozvan malim Budimom, koji je u to doba jošter prkosio velikoj vojsci sdruženih kršćana. I oko Široke Kule ovom je prigodom osvojeno i poplienjeno nekoliko manjih gradića i dvorova turskih aga. [148]

    Pod Novim popališe naši 400 kuća, a odatle krenuše na Ribnik, najugledniju tada tvrdju ličku. U njoj je bilo mnogo topova, koje Turci naperiše na naše, ali slabo gadjahu. Ribnik bude osvojen i oko njega devet manjih kula razoreno. [148]
    Usput, prema Karlovcu, oslobodili su od Turaka tvrđavu u Ribniku. Najveća korist od ove vojne sastojala se u tome što su lički muslimani uvidjeli da će uskoro biti prisiljeni na posvemašnje povlačenje iz Like i Krbave. [018vojkrajina]

    Na 17. rujna god. 1685. krene vojska na desnu ruku, mimo grada Vrebca, koji je već prije toga Stojan Janković bio porušio. Kad vojska stigne pod tvrdi na brdu osovljeni Bilaj, podigoše u njem Turci veliku graju, sazivajući u pomoć svetca Muhameda. Bilaj su čvrsto držali, kao da im je posljednji čas udario.[148]
    U rujnu 1685. god. Krajišnici pod vodstvom generala Ivana Herbersteina prodiru pod samu utvrdu Bilaj, te pale podgrađe i odvode mnogo stoke (blaga) sa sobom. Ipak tada nisu uspjeli osvojiti utvrdu na brdu i potući one koji su se u nju sklonili. [181]

    Kršćanska vojska ne zadrži se ipak pod Bilajem, već ode dalje pod Novi. Turci stanu iz grada vatru sipati na naše, a kad im naši vatru uzvrate, za malo te se nije grad upalio. General Herberstein vrati se na 21. rujna natrag u Karlovac sa silnim i bogatim plienom, pa odvede sobom i stotinu Vlaških obitelji. [148]

    Ovoga je puta u Lici na veliku štetu pokrajine, što kasnije i naši ne mogoše dosta prežaliti, spaljeno 1000 kuća, uništeni su i razoreni mnogi dvorovi aga i spahija, te je zaplienjeno više od 4000 komada stoke. Naši su čvrsto držali, da je Lika ovom vojnom tako opustošena, da se više nikad oporaviti neće. [148]
    Grof Herberstein bio je neprijatelj Hrvatske. Htio je ukloniti hrvatski Sabor i bana i umjesto njih instalirati politički gubernij (upravu) koja bi ovisila o bečkom carskom dvoru. Erdődyjevom zaslugom, Herberstein nije uspio podvrgnuti Bansku krajinu Karlovačkom generalatu i Hrvatska nije pripojena austrijskim nasljednim zemljama. Herberstein i hrvatski ban Erdődy ipak su poslije zajedno sudjelovali u oslobađanju Hrvatske. God. 1689. su godine u Bečkom ratu oslobodili djelove Like i Krbave koji nisu bili oslobođeni u prijašnjem valu oslobađanja 1685., a to su Perušić, Budak, Bilaj, Ribnik i Udbina. (wikipedija)

1685. god. - Najteža je nevolja ličke Turke zadesila godine 1685. Tih je godina Stojan Janković. prema zapovijedima mletačkih providura provaljivao u dubinu turskoga područja, najčešće pljačkajući, otimajući ljude i stoku te paleći muslimanska sela. Tako je ljeti 1685. nekoliko puta bio poslan u Liku.
    U siječnju 1685. Janković je sa 2000 ljudi napao lički Lapac.
    Na Gračac Janković kreće u dogovoru sa austrijskim generalom iz Karlovca. Pred Stojanom uzmakoše Turci iz Gračaca. On je nato prodro dalje na sjever, te je zauzeo i porušio tursku tvrđu Vrebac.
    Lovinački kraj su zauzele čete Stojana Jankovića 1685.
U rujnu ponovo upada i pustoši Liku. Odande i iz Krbave na mletačku je stranu preveo na tisuće obitelji i ljudi sposobnih za rat.
    Početkom studenoga 1685. upali su venecijanski krajišnici ponovno u Liku i provalili do Udbine, pustošeći i pljačkajući sela i paleći kule aga i begova. Na povratku s provale napali su Gračac, ali bez topova morali su odustati od napada. [181]
1685. god. - Prema habsburškim izvorima, mletački su podanici 1685. godine upali u gornju Liku i spalili kuće u Raduču, Lovincu i Gračacu, ali su ta mjesta kasnije sami napustili. Mletački vojni upadi na ta područje su dio akcije za mletačko osvajanje novih teritorija. [110]

    Senjani i Brinjaci nisu mirovali. Tako su 1685. godine pod vodstvom generala von Herbersteina s ostalim krajiškim postrojbama Karlovačke krajine prodrli u Liku, pri čemu su pobili 3.000 Turaka i zarobili preko 300 njih, zaplijenili mnogo marve, osvojili Perušić, spalili oko 25 turskih tvrđava i kuća sa svim zalihama i poveli sa sobom preko 100 obitelji turskih podanika. [111]
    Ujedinjene bunjevačke grupe tjeraju tako 1685. Turke s karlobaškog teritorija, osvajaju Konjsko, Oštarije, prelaze u Liku, osvajaju Brušane, Rizvanušu, Smiljan, Bužim i Trnovac. U tim grupama koje predvode Jerko Rukavina i Dujam Kovačevič, pored novodoseljenih Bunjevaca ima i Otočana i Vinodolaca. [192]
Vojnik u vrijeme oslobođenja Like i Krbave
Vojnik u vrijeme oslobođenja Like i Krbave [035]

1685. god. Povratak Bunjevaca iz Dalmacije u Liku intenziviran je nešto poslije povratka onih koji su se doselili iz Senjske krajine, ali je dosta vjerojatno da su se neki "dalmatinski" Bunjevci sami organizirali i vratili u svoju pradjedovinu već 1685. god. U tome treba tražiti razlog zbog kojeg Julius Fras, poznati povjesničar Vojne krajine, uopće ne spominje sudjelovanje Carevine u oslobađanju jugoistočnog dijela Like. Očito su se Lovinčani sami oslobađali ustajući protiv turske vlasti pod vodstvom Vida Kušata, a s vojskom Marka Mesića susreli su se prvi put pri sukobu s Turcima u Pločanskom klancu 1692. Turci su, naime, prethodno prodrli do Novog i Divosela, gdje su pljačkali, a plijen im oteli Ličani sačekavši ih u Pločanskom klancu. [192]
veljača 1686. god. - Godine 1686 u veljači provališe Turci iz Bilaja i Novog kod Gospića u primorsko Podgorje pod Velebitom, da na paši otmu stoku od žitelja iz Karlobaga. Ličani ih dočekaju kod Kiaca gdje dođe do borbe. Turčin Šaban Ražić pozove Ličane  neka mu dvojica izađu istodobno na megdan. Izađoše Pastuović i Nikola Rukavina, s kojima je Ražić istodobno dijelio dvoboj. Ražiću pođe zarukom te u tom dvoboju rani Pastuovića. No zato je Rukavina ubio ne samo Ražića nego i nekoliko Turaka u Lipoglavici. [059vojkrajina]

1686. god. - U proljeće 1686. godine, provalili su preko Velebita u Liku bunjevački ustanici koji su živjeli po primorskim selima. Usmjerili su se na lička sela Trnovac, Bužim i Smiljan. Lički Vlasi iz spomenutih sela pobjegli su prema Krbavi, odakle su se preko planine Plješivice povukli u Bosnu. [018vojkrajina]
    Nevolju tursku upotrebiše Podgorci, da razmaknu svoje zemlje na račun ličkih Turaka. Najprije si prisvojiše zemlje u Oštarijah, Brušanih i u Rizvanuši, a god. 1686. dopru i dalje preko Velebita u Trnovac, Bužim Smiljan, gdje stanu s oružjem u ruci zemlju orati i kopati. [148]

1686. god. - God. 1688. oplieniše Brinjani i Otočani Liku oko Budaka. [148]

siječanj 1686. god. U siječnju 1686. kreće Stojan Janković prema naredbi mletačkih providura u pohod na Lapac, pri čem uz veliki plijen zarobljava i neke turske vođe.
    Serdar Stojan Janković očisti konačno Kotare od Turaka, te prodre u Liku do Ribnika.[148]
1687. god. - Provale Stojana Jankovića u Liku i Krbavu utjerivale su stanovništvu toliki strah da se ono zaklanjalo u utvrđena mjesta i tvrđavice, zbog čega je Janković vjerovao da će Turci sami napustiti Liku.
    Početkom kolovoza Stojan je opustošio sa uskocima Liku i Krbavu.
    Potkraj kolovoza 1687. napao je Antonijo Zeno (zapovjednik venecijanske konjice) s Jankovićem Duvno, gdje je i proslavljenog vojvodu Stojana snašla smrt. Naslijedio ga je najmlađi brat Zaviša (1649-1702). [181]
    Noviji podaci kažu da je Stojan zarobljen kod Sinjskog Obrovca.
1688. god. - Tijekom 1688. godine Bunjevci i Otočani upali su na područje sjeverne Like gdje su oslobodili okupirana lička sela. Istovremeno je na područje južne Like u mletačkoj službi provalio Zaviša Janković, [018vojkrajina]
29.08.1688. god. Venecijanski upravitelj Dalmacije Girolamo Cornaro skupi sve raspoložive snage i 29. kolovoza počeo opsadu Knina. Izgubivši svaku nadu u mogućnost obrane, predao se Mehmed-paša 11. rujna 1688. na milost. Osvajanjem Knina stekla je Venecija veliku prednost, odakle se mogla domoći Krbave i Like i proširiti svoju vlast na cijelo zaleđe Velebitskog kanala te zavladati obalnim pojasom do Senja. [181]
    Na početak
Konačno oslobođenje Like od Turaka 1689.
travanj 1689. god. - Turcima u Lici uslijed napada sa svih strana nije bilo više obstanka u Lici i Krbavi. Primakne se god. 1689. kojom dospijeva sto i šestdesetgodišnja turska vlast u tih pokrajinah. Konac turskoj vlasti pospješili su donekle Mlečani, koji oslanjajući se na narodne vojvode, što su stojali pod okriljem republike, nastojahu, da si pokore ne samo Podgorje već i samu Liku. [148]
travanj 1689. god. - Da ne bi Venecija zavladala Primorjem i Likom, potkraj travnja 1689. bilo je zaključeno da general Herberstein povede vojsku iz Karlovca i Senja i osvoji Liku i Krbavu. General Herberstein s krajiškom vojskom iz Senja i Karlobaga u Liku, kojoj su se također pridružili graničari iz Otočca i Brinja, te narodne vojvode sa svojim četama. Duhovnu potporu narodu u borbi za oslobođenje davao je pop Marko Mesić, koji se nalazio u prvim borbenim redovima, hrabreći vojsku i narod.
    Iz Karlobaga je 1689. godine dio vojske pristigle brodovima iz Senja, zajedno sa slavnim popom Markom Mesićem, krenuo preko Velebita u konačno oslobođenje Like i Krbave od Turaka. [01karlobag]
    U proljeće 1689. godine, poveo je karlovački general Herberstein brojnu krajišku vojsku s namjerom protjerivanja Turaka iz Like. S brinjskog i otočkog područja krenulo je oko 3000 vojnika u oslobađanje Like uz koordinaciju popa Mesića.
    Upravo u vrieme, kad je siedi turski poslanik Sulfikar-efendija prvi put iza pojava Turaka u Evropi kraljevske dvorove u Beču obilazio i u ime sultanovo smjerno za mir moljakao, osvojena je Lika i Krbava. Herberstein pozove hrvatske krajišnike od Karlovca pa sve do mora pod oružje. Sam on podje u Senj, da spremi odanle primorsku Krajinu, dok je od Karlovca imao privesti vojsku njegov sinovac Ferdinand, služeći kao kapetan u krajiških četah. Pop Marko Mesić bio je glasnik i pouzdanik generalov kod naroda, sokoleći ga i na sve strane obletavajući mjesta i gradove, da ljudstvo za vojnu pripravi. Na Mesićev glas radostno se odazovu Hrvati Krajišnici: Senjani, Podgorci, Otočani i Brinjani, te sva karlovačka Krajina, pa se prikupe pod kapetani i narodnimi vodjami na 15. lipnja g. 1689. pod gradom Novim u Lici. S narodnimi vodjami bili su sporazumni i Kotarani, koji u isto vrieme upadoše u Liku, a na čelu im Stojan Janković i neki Franjevac, župnik u Vinjercu, kojemu spomenici niesu imena zabilježili. Pop Marko išao je vazda u prvih redovih s krstom i sabljom u ruci kao pravi brat slavnoga Kapistrana. [148]
Novi
    Hodajući ubrzano iz Karlobaga, vojska je prešla prijevoj na Velebitu na mjestu današnjih Oštarija i u poslijepodnevnim satima 15. lipnja stigla do Novog. Svi dijelovi kršćanske vojske sastali su se 15. lipnja pod turskom tvrđavom u Novom. Bili su to Krajišnici iz Brinja, Otočca, Senja i Podgorja. Vidjevši golemu kršćansku vojsku pred Novim, turska posada predala se 16. lipnja bez borbe uz uvjet da mogu slobodno otići prema Udbini. [271-L] Mesić im to dozvoli; on je dapače odredio, da 300 Hrvata otprati 80 Turaka do Bilaja. Idućega dana napustilo je osmansko stanovništvo Novi i zaputilo se prema Udbini. Ipak nijesu iz Novoga otišli svi Turci, jer se pokrstiše obitelji Asić, Čanić, Jengić, Musić, Šaban i Tunić. K njima je Mesić godine 1691. doveo Hrvate iz raznih krajeva. Tako nastade oveće selo, u kojem je isprvice bilo i sjedište ličke pukovnije. [400-L]<
Ribnik
    Saznavši od izbjeglica o predaji Novoga, posade u okolnim tvrđavicama i gradićima bile su pokolebane, procjenjujući da će bolje proći ako se predaju i slobodno povuku kamo žele. Prvi se predao Ribnik. Ribnička posada sastojala se iz svega sto vojnika, pa se i ona predala bez borbe. U Ribniku je hrvatska vojska zatekla četu Kotarana koju su, u službi Venecije, predvodili franjevački župnik iz Vinjerca Zaviša Janković. Na putu iz Ribnika za Udbinu te su Turke opljačkali i nekolicinu ubili Kotarani, jer se Janković nije držao dogovora o slobodnom prolazu. [148]
    U Ribnik stignuše odaslanici Turaka iz Vrebca, Grebenara i Široke kule s molbom, da im bude prost odlazak kao i Ribničanom General na to privoli; ali kad se na put prama Udbinji spremi 40 Vrebčana i 100 Ribničana, zatekoše ih četnici Kotarski, porobe ih a ljudstvo većim dielom pod mač okrenu. [148]
Vrebac
    Ista sudbina zadesila je i posadu tvrđavice Vrebac, kamo je hrvatska vojska stigla 22. lipnja. Opljačkali su i nekolicinu ubili Kotarani, jer se Janković nije držao dogovora o slobodnom prolazu.
Bilaj
    23.06.1689. bio je na udaru dobro utvrđeni Bilaj. Pouzdajući se u jačinu tvrđave i brojnost posade, odbili su Turci predaju, vjerujući da će Bilaj moći obraniti. Bilaj je branilo 300 Vlaha. Hrvati su drugi dan zauzeli džamiju pod burgom i odande djelovali vatrom na Turke. Nakon dva dana topovske paljbe, klonula je obrana i 26. lipnja predala se uz jamstvo slobodnog odlaska u Široku Kulu. Bilajski Turci, njih 300 na broju, odoše u Široku kulu, gdje su kanili ostati, dok se ne odluči sudbina Budaka i Perušića. I Bilaj se mogao lako još dugo braniti, da niesu obkoljenici duhom bili klonuli. Grad je to bio velik, a unutar gradskih zidina imao je još dva obora za uzmak (retirade), pa i studenac izvrstne vode. [148]
    Iz Bilaja je tad izišlo oko tristo vojnika i tisuću stanovnika. Po sporazumu su mogli ostati i primiti kršćanstvo, tako je nešto kuća ostalo, a pop Marko Mesić ih je pokrstio 1696.g. [02bilaj]
Budak
    Od Bilaja do Budaka ima samo pol drugi sat hoda« Mi smo već spomenuli, kako se je ovaj grad god. 1685. junački branio. Ovaj put su bili Budačani manje oduševljeni za borbu, videći kako su ostali gradovi po Lici već oboreni i znajući, da dolaze težki topovi, koji bijahu već u Novi stigli. I oni se predadu pod istom pogodbom kao što i ostali gradovi. [148]
    Neposredno zatim predao se i Budak, u kojem je ostalo desetak turskih obitelji koje su odlučile prijeći na katoličku vjeru.
Perušić
    Iz Budaka je general Herberstein poveo vojsku na Perušić i 28. lipnja ponudio dizdaragi na dar dva konja ako tvrđavu preda bez borbe. Tu je ponudu dizdaraga odbio, smatrajući da je ona očito neprimjerena. Odmah zatim opkolila je vojska tvrđavu i počela pucati iz topova. Shvativši da je uzaludan otpor, predala se 30. lipnja posada Perušića pod uvjetom da svi koji to žele mogu slobodno otići u Udbinu. Predale se gotovo sve turske obitelji iz Perušića i prihvatile katoličku vjeru. Perušić ostavi 150 turskih obiteljih, koje odoše na Udbinju. a 20 kuća sa 45 oružanih ljudi osta na očinskom ognjištu, da se pokrste. Istoga dana otpjevao je u Perušiću na otvorenom Marko Mesić misu zahvalnicu i pokrstio one koji nisu željeli napustiti svoju vjekovnu postojbinu.
Široka Kula
    Istoga dana, 30.06.1689. predala se i posada Široke Kule. Kada su Krajišnici došli do Široke Kule, njezini branitelji već su bili napustili grad.
Bunić
    Osvajanjem Like produžila je krajiška vojska za Krbavu, u kojoj su bili gradovi Bunić i Udbina. Ne čekajući dolazak te vojske, Turci su sami zapalili Bunić, i povukli se u Udbinu, odlučni da je brane dokle bude moguće. Jedna turska obitelj iz sela Bunića ostal je i prešla na katoličku vjeru.
Udbina
    Iz Bunića Turci su se povukli se u Udbinu, odlučni da je brane dokle bude moguće. Turska posada Udbine brojila je 500 branitelja. Opkolivši Udbinu sa svih strana započeo je 3. srpnja general Herberstein opsadu, pazeći da svoju vojsku ne izlaže uzaludnim jurišima i nepotrebnim gubicima. Turci su odbili krajišku ponudu za predaju. Udbinska tvrđava bila je vrlo jaka, a uz to bijaše dobro opskrbljena hranom. Idućeg dana, 4. srpnja od nekog prebjega doznao kako u gradu ima dovoljno hrane ali nema vode, odlučio je general čekati da se obrana izbezumljena od žeđi sama preda. Već na 17. srpnja bila je u Udbinji tolika oskudica vode, da su obkoljenici kruh i pogače samo krvlju zaklane živine miesili. Punih 18 dana trajala je agonija Udbine, dok se nije istopila i posljednja nada da će gradu možda stići pomoć iz Bihaća. Konačno, 21. srpnja 1689. predala se Udbina uz uvjet da muslimani, Vlasi i vojska bez oružja mogu slobodno napustiti grad i otići kamo žele. Po pogodbi ostaviše Turci na 21. srpnja Udbinju. Bilo ih je zajedno sa ženami i djecom do hiljadu. [148]
Lapac
    Dok su naši uzimali Udbinju, četovao je Stojan Janković okolo po Krbavi, osvojio kulu Ibrahim-paše u Lapcu i požegao Lapac. I drugi kotarski vojvoda Vid Jurjević desio se tada blizu naše vojske, porobio kulu Nuzup-age Grizića u Visuću, kojom prigodom mnogo je Turaka poginulo, ali je mrtav ostao i Jurjević. [148]

    Vojska naša predje odmah u Krbavicu, gdje je prenoćila. Drugi dan ode na Plaški, odkuda se general Herberstein 25. srpnja povrati u Karlovac, a pop Marko Mesić odtisne se s primorskimi krajišnici, kojim su bili na čelu vojvode: Zdunić, Holjevac, Orešković i Novačić u Zrmanju te sdruživ se tu sa četami Stojana Jankovića i Ilije Smiljanića, otmu Zvonigrad i Rakovnik bezima Jaiću i Atlagiću. Vojnom od mjesec dana pokorena je tako sva Lika i Krbava, nekoć ponosna turska država, koju Turci nikad zaboraviti, nikad dosta oplakati ne mogoše. [148]

    Ulaskom krajiške vojske u Udbinu i postavljanjem posade od stotinu vojnika završio je general Herberstein vojni pohod. Uz vrlo male gubitke i bez prolijevanja krvi, za nešto više od mjesec dana bile su tako Lika i Krbava zauvijek oslobođene osmanske vladavine. U Lici su porušene su sve džamije, dvorovi aga i spahija, te brojni drugi objekti kulturne vrijednosti.
    Lika je konačno oslobođena od Turaka. Što se tiče stanovništva, Lika je skoro bila prazna. U borbi protiv Turaka posebno se istakao pop Marko Mesić iz Brinja. Ban Erdödy i general Herberstein oslobode Liku i Krbavu (Perušić, Budak, Bilaj, Udbinu) uz pomoć tamošnjih vojvoda (Knežević, Došen, Kovačević, Mesić).

Oslobođenjem Like od Turaka, velika većina muslimanskog stanovništva se vratila u Bosnu, osim na sjeveru Like gdje je ostalo nešto starosjedilaca, ostali dijelovi su bili slabo naseljeni ili pusti. Krajem 17. st. i tijekom 18. st Liku će naseliti potpuno novi stanovnici.
    Na početak

Brinje u doba popa Mesića
Brinje u doba popa Mesića [148]
    Na početak

Događaji nakon oslobođenja Like 1689.
1689. god. - Nakon oslobođenja Like od Turaka, po drugi je puta opljačkana, spaljena i uništena u svakom pogledu - bila je zemlja bez stanovništva i gospodarstva.
    Lika je gotovo nenaseljena osim sjeverne Like koja nije bila pod Turcima. U slijedeća dva deesetljeća Lika je ponovo naseljena ali su to sasvim drugo stanovništvo od onog prije Turaka.
    Izvještaj popa Marka Mesića o Lici i Krbavi poslije oslobođenja od Turaka: U Krbavskoj županiji zbog straha od Turaka nitko ne stanuje, izuzev straža koje zapravo trajno trebaju boraviti u Prozorcu, Buniću, Pisaću i Udbini, i to u Udbini 40 ljudi, u svakom drugom mjestu po deset. Pisano na Trsatu, 24. veljače 1695. [371-L]
24.05.1690. god. - Mletački providur (general) u Dalmaciji Alessandro Molini postavio 24. svibnja 1690. godine Ivana Zinobada za guvernadura Zvonigrada sa zadaćom da organizira postrojbu od pedeset domaćih pješaka, koja će čuvati tu utvrdu. [110]
    Mlečani su sasvim prevladali u Pozrmanju, a 1690. godine mletački je zastavnik Juričević s posadom zaposjeo i Gračac, koji se zbog svoje strategijske važnosti naziva ne samo “najznačajnijim mjestom gornje Like” nego i “vratima Like i Krbave”. Stoga su habsburške vlasti morale reagirati, pa je krajiški zapovjednik barun Johann Wilhelm von Kušlan, na zapovijed tadašnjeg upravitelja Karlovačkog generalata grofa Josipa Rabatte, uskoro “armata manu” istjerao mletačku miliciju iz Gračaca. [110]

Ogulin 1689. (Valvasor)
Ogulin 1689. (Valvasor)

1691. god. Osvajanjem Broda, Gradiške i Pakraca bila je Slavonija 1691. godine konačno i zauvijek oslobođena od osmanske vladavine. Idući tada Slavonijom moglo se danima putovati od mjesta do mjesta da se ne vidi drugačija slika i ne susretne ljudski stvor. Zemlja je godinama ležala pusta i neobrađena, jer nikoga nije bilo, a niti je imao s čim da je obraduje.
    Još turobniji izgled imale su Lika i Krbava, donje Pounje i Pokuplje, nekad životna snaga stare Hrvatske. Ni sela ni gradova, svuda samo razvaline i pustoš. Ničega na tom prostoru lijepa ni značajnijega, osim ljepote prirode.
    Posljedice dugotrajnog ratovanja za oslobođenje dijelova Hrvatske od osmanske vladavine imale su razmjere najteže katastrofe. Za to vrijeme izgubila je Slavonija gotovo 80%, a Lika i Krbava oko 95% svoga stanovništva, što nigdje nije zabilježeno u Europi ni u doba velike epidemije kuge 1348. godine.
    Kad je u jesen 1691. godine zamukao zveket oružja i kad je osmanska opasnost u Slavoniji, Lici i Krbavi otišla u nepovrat, život se sporo vraćao u opustošene gradove i gradiće, napuštena sela i selišta. [181]
proljeće 1692. god. - Naseljavalo je stanovništvo iz okolice Senja, Brinja i Otočca Liku I Krbavu, kao i veći broj Vlaha iz Bosne koji su zaposjedali napuštena zemljišta. Bježeći iz Bosne preko Une selili su također Hrvati i skupine Vlaha u Pounje i Pokuplje. [181]
1692. god. - Novi je nastradao godine 1692., kada u Liku prodriješe bosanski Turci, koji su opljačkali i spalili Novi i Divoselo. Ličani su ove Turke na povratku potukli u Ploščanskom klancu. Vjerojatno su Turci tom prigodom zapalili i tvrđu iznad Novoga. To naslućujemo po opisu biskupa Sebastijana Glavinića, koji godine 1696. veli, da je ta tvrđa imala 4 kule, ali da sada postoje samo njezine ruševine. [400-L]
    Godine 1692. bosanski su Turci provalili u Liku, da opljačkaju nove žitelje, koji se nastaniše na nekadašnjim turskim posjedima. Turci su tom prilikom popalili sva sela sve do Divosela kod Gospića. Ovdje ih dočekaše Ličani iz Trnovca, Smiljana i Pazarišta, koji su pljačkaše i palikuće potjerali sve do Plošćanskog Klanca, gdje ih potukoše. U tom boju izgubili su živote junaci: Ivan i Mijat Brkljača iz Trnovca, Sedmak Vrkljan iz Pazarišta, te Jure Milaković i Stipan Tomljenovć iz Smiljana. [059vojkrajina]
    Turci nahrupe istoga ljeta i po drugi put u Liku, a bilo ih je 3200 momaka. I ovi zdravi ne utekoše, već ih uhvati pop Mesić, sakupiv u brzi mah Brinjane i Stajničane, što bijahu na poredovni (straži) u Podlapači i na Udbinji, pa i druge Krbavce, te ih hametom potuče u dolini Tužici kod Kurjaka blizu razvalina nekadašnje od četvrtasta kamena gradjene znamenite crkve. Mesić ote Turkom sav plien, ubije 85 Turaka i ugrabi mnogo vrstih konja. [148]
21.02.1696. god. - Senjski će kaptol 21. veljače 1696. potvrditi da je na području Like i Krbave nakon oslobođenja kršteno 882 muslimana. 14 Od toga 252 ih je iz Perušića i bliže okolice. 15. [370-L]
1696. god. - Kad ie Lika oslobođena od Turaka, a u borbama se osobito istaknuo pop Marko Mesić, budu preseljeni ledenički Uskoci na zemlje oko Novoga u Lici, gdje ih je g. 1696. bilo 34 kuće, kako to spominje biskup Sebastijan Glavinić u svom opisu Like i Krbave. Seobom ledeničkih Uskoka počne staro ledeničko mjesto pustjeti i konačno sasvijem opusti. [01ledenice]
11.09.1697. god. - Princ Eugen Savojski se 11 rujna 1697. približio pontonskom mostu kod Sente, preko kojeg je osmanska vojska prelazila Tisu i porazio Turke. Među tisućama poginulih bio je veliki vezir Elmas Mehmed-paša i mnoštvo viših i nižih vojnih zapovjednika. Gubici carske vojske iznosili su svega 40 poginulih, pa je rijetko kada i u kraćem vremenu izvojevana tako briljantna i dalekosežna pobjeda, koja je označila kraj jedne i početak nove epohe u europskoj povijesti.
Osmansko Carstvo više nema snage vratiti izgubljeni prostor između Save, Dunava i Drave, a još manje pokrenuti kotač povijesti unatrag. Bitkom kod Sente bilo je završeno tri stoljeća dugo ratovanje Hrvata s Osmanskim Carstvom. Hrvati su nadljudskim naporima u neravnopravnoj borbi preživjeli i očuvali svoju političku, etničku i kulturnu opstojnost. Kolika je bila stvarna materijalna, ljudska i duhovna cijena njihova opstanka, moguće je samo približno odrediti. Bilo je još bitaka ali sve spredne vrijednosti. [181]

1697. god. - Na rimokatoličku vjeru prešlo je do 1697. godine oko 1.700 muslimana. Od vlaških porodica pravoslavne vjere najviše ih je ostalo oko Kosinja i Smiljana. [121]
1697. god. - Tuži se grof Coronini, kako su Primorje istočno od Karlobaga kod Dračevca zaposjeli Mlečani pa naselili 100 kuća Vlaha katolika i šizmatika, pa sad Ličani nemaju zimske ispaše, a bez toga gornja Lika teško može opstati. [71]

Novi doseljenici u Liku, Gorani ilil Kranjci
Nakon oslobođenja Like od Turaka novi doseljenici iz Pokuplja i Kranjske bili su Gorani ili Kranjci [126]

1699. god. - Austrija dobiva u posjed Liku 1699. godine, mirovnim ugovorom s Turskom, u Srijemskim Karlovcima. Provodi se plansko naseljavanje: vraćaju se Hrvati starosjedioci, zatim Hrvati Bunjevci, te u velikom broju pravoslavani Vlasi. [022vojkrajina]
08.06.1699. god. - Habsburška vojska – pod zapovjedništvom grofa Antonija Coroninija i drugih vojnih vođa – krenula 8. lipnja 1699. godine iz Gračaca prema obližnjem selu Popini. Odatle se spustila u dolinu rijeke Zrmanje i 9. lipnja 1699. godine u poslijepodnevnim satima stigla pred Zvonigrad. Barun Kušlan s oko 1500 vojnika (uglavnom unovačenih Ličana) zatražio je predaju utvrde, ali je mletački zapovjednik odvratio da će se oduprijeti. Malobrojni Mlečani su ubrzo predali i slobodno otišli prema Zadru. [110]
15.08.1699. god. - Habsburški, mletački i osmanski povjerenici za razgraničenje ustanovili su 15. kolovoza 1699. godine trojnu habsburško-mletačko-osmansku granicu (Triplex Confinium) u ličko-primorsko-dalmatinsko-bosanskom dodirnom prostoru na Medviđoj Glavici (dan. Medveđak), vrhu Velikog (ili Debelog) brda, sjeverozapadno od Knina, preciznije u području između Knina i izvora Zrmanje. [110]
kraj 17. st. - U Otočcu i okolnim selima starosjedioci su krajem 17. stoljeća imali oko 350 naseljenih domova. [121]
    Oko 100.000 katolika starosjedilaca iselilo je koncem 17. stoljeća iz Bosanske Krajine preko Save. [033vojkrajina]

Ličke kapetanije 1712.-1746. u Vojnoj krajini
Ličke kapetanije 1712-1746. u Vojnoj krajini

1712. god. - Od 1712. veći dio Like inkorporiran je u Vojnu krajinu. Komorska uprava baruna Andrije Oberburga suspendirana je rješenjem kralja Karla III. 1712. god. kojim je Lika i Krbava konačno oduzeta komorskoj upravi i potčinjena karlovačkom generalu; umjesto komorskoga upravitelja postavljen bude na čelo pokrajine posebni veliki kapetan grof Karlo Attems. [192]
1716. god. - Kapetan Ivan Rukavina iz Perušića, 1716. napao je tursku utvrdu Izačić, ali je u tom napadu izgubio brata. [111]
kolovoz 1716. god. - U kolovozu 1716. godine 2.000 Hrvata je pod vodstvom senjskoga nadkapetana Bartholomäusa Teuffenbacha kod Močila prodrlo na tursko područje, spalilo Ostrožac i Brekovicu te dotjeralo mnogo sitne i krupne rogate marve preko Rakovice. [111]
    Godine 1716 u ratu s Turcima jurišali su Ličani na tursku tvrđu Izačić, tom prigodom junački se poniješe braća Rukavina. Dva brata kapetan Ivan i Panža Rukavina poginuše kod samog juriša, treći brat Marko Rukavina zadobije sedam teških rana, ali ostade živ. On se kasnije tako oporavio da je dočekao i duboku starost. Umro je u Perušiću kad mu je bilo 90 godina. [059vojkrajina]
    Obitelj Rukavina pripada bunjevačkom rodu i spada u najbrojnije hrvatske obitelji. Rukavine su živjela i danas živi na prostoru Like, Primorja, Dalmacije, pa i u drugim mjestima diljem Hrvatske. Mnogi članovi ove obitelji zbog vojničkih zasluga dobili su plemstvo i grb i odlikovani su najvišim vojničkim odlikovanjima, a neki su nosili i barunski naslov. Ova je obitelj dala i nekoliko generala, podmaršala i maršala austrijske vojske. [01rukavina]


Odlazak serežana u rat (Vjekoslav Karas, 1856.)
    Postrojbe serežana bile su ustrojene nakon Karlovačkoga mira (1699.) Činile su ih elitne, neredovite vojne postrojbe koje su umjesto odore nosile narodno ruho, a bile su naoružane puškom, dvama pištoljima i jataganom. Vojnu su obvezu služili bez plaće, ali su imali povlastice i bili izuzeti od svih oblika podavanja. Bili su zaduženi za nadzor granice s Osmanskim Carstvom, provođenje sanitarnih zakona, carinske poslove, a kao vrsta vojnoga redarstva i za održavanje reda unutar pukovnija kojima su pripadali. U sastavu krajiških pukovnija nalazio se po jedan odjel serežana pod zapovjedništvom oberbaše ili harambaše. (Hrvatska enciklopedija)

    Došeni su bunjevačkog podrijetla, koja se u vrijeme velikih bunjevačkih seoba tijekom 17. st. naselila u Podgorje, Smiljan, Lovinac, Bilaj i Gospić. Zbog zasluga u borbi protiv Osmanlija na cijelom području Vojne krajine, neki članovi ove obitelji su zbog vojničkih zasluga i revnosti u obrani, promaknuti u austrijski vojnički plemićki stalež. [01došen]
    Vjerojatno su Oreškovići u Otočac doselili nakon 1551. godine iz Grižana ili Ogulina. Oreškovići su bili visoki časnici krajiške vojske na dugoj granici prema Turskoj. Zbog vojničkih zasluga bili su promaknuti u plemićki stalež s pravom uporabe grba. Plemstvo je obitelj Orešković iz Široke Kule pokraj Gospića dobila od Marije Terezije izdato u Beču 23. svibnja 1761. godine u kojemu carica daje plemstvo kapetanu Matiji Oreškoviću nadimak Grube, alias Oreskovich Mathias von Breithen – Thurn. [001 i 002Orešković]
1729. god. - Od 1729. g. Gospić je sjedište Ličke i Otočke pukovnije, ali i Štabsko mjesto, pa je intenzivirana izgradnja za vojne, časničke potrebe. [03gospic]
1737. god. - Dvojica paša, paša od Bosne i paša Kulenovič od Vakupa krenuli su na Mazin. Opljačkali su stoku, kuće zapalili i ljude zarobili. Nisu uz sve napore osvojili samo jedan čardak imenom Ilića. Stigao je kapetan Dujam Došen sa svojom vojskom i pobjedi bosanske Turke. Turci su pobjegli ali su se i vratili na Gubovače polje. Navale na njih nekoliko stotina Kaura i pobili su 3000 martologa i 200 zarobili. Među zarobljenim bio je Klučki beg kojeg je ranio i zarobio Tadia Šarić od Lovinca. Od Kaura poginuo je prokulab Čukić, zastavnik Marinković i 50 vrijednih Kaura. [056vojkrajina]
Granicar iz Like
Granicar iz Like

24.08.1739. god. - Turci su 24. kolovoza. 1739. pod vodstvom triju paša s jakim snagama prodrli preko Mazina i Sv. Petra sve do grkonesjedinjene crkve i Kamenog Kriza kod Gračaca. [116]
    Tri paše turske provališe 24. kolovoza 1739. iz Bosne s velikom vojskom u Liku. Turci su oplijenili selo Mazin i pohvatali mnogo ljudi. Drugi se Mazinjani zakloniše u Ilica čardak, gdje su ih Turci uzalud podsjedali. Pop Marko Polovina ustrijelio je Turčina, koji htjede zapaliti kuću njegovu. Vojvoda Dujam Došen dočekao je prednju tursku četu kod mazinske Previce. Tu su Ličani isprvice mnogo Turaka postrijeljali, ali ipak su morali zmaknuti, kad je nadošla glavna turska vojska. Nato su Turci oplijenili selo Bruvno i gornji Gračac sve do Kamenoga križa. Odavle se vratiše putpolja Gubavce, gdje su prenoćili. Međutim su iste ove noći ovamo sasvojim četama pohrlili Dujam Došen, Grube Orešković, porkulab Jukić i porkulab Marinković. Još po noći zaposjedoše Ličani klanac Gubaci, gdje je sutradan (25. kolovoza) došlo do boja s Turcima. U tome boju poginuše mnogi lički junaci; a s njima također porkulab Marinković iz Mekinjara, te porkulab Simo Jukić i njegov brat Marko iz Srednje Gore. Ipak budu Turci potučeni i prisiljeni na povratak u Bosnu. Jedni Turci su se vraćali preko Mazina, ali ih kod Gluvih Dubrava potuče lički pukovnik Depoczy. Još gore prođoše Turci, koji su se vraćali preko Glogovca, Popine i Tromeđe. Na njih je naime u Crnim potocima kod Tromeđe udario glasoviti lički junak Martin Knežević, koji bijaše tada porkulab, a kasnije postade generalom. Knežević je sabrao Zrmanjce, Popinjane i dalmatinske pastire, koji su svoja stada pasli na ličkom zemljištu. S njima je razbio Turke i oslobodio mnogo zarobljenika Mazinjana i Bruvnjana. Tom prigodom domogao se Knežević i srebrene sinije, koju je imao jedan od spomenutih triju paša turskih. [020]
1739. god.Godine 1739 dok je još trajao rat sa Turcima, sastavio je vojvoda Medo Rukavina iz Lovinca odjel Ličkih dobrovoljaca, s kojima je provalio u Bosnu do Bilajskog Polja. Kad se Rukavina vraćao sa brojnom pohvatanom stokom, pođoše Turci iz Vakufa u potjeru za njim te ga stigoše kod razvalina kule Borićevac. ovdje je došlo do jutog boja u kojem Ličani savladaše Turke te se sretno vratiše u Lovinac s ugrabljenim plijenom.

1767. god. - U Gospiću je sjedište generala brigadira, koji zapovijeda ličkoj i otočkoj krajiškoj pukovniji; za njega je g. 1767. sagrađena zgrada, u kojoj se uz njegov stan nalaze i brigadni uredi.[02gospic]
1788. god. - Ogulinski pukovnik i kasniji barun Peharnik od Hotkovića oslobodio je Drežnik. Zarobljeno je 178 Turaka. U Lici je bila bogata žetva.
Brinje 1749.
Brinje 1749. god.

1788. god. - Počeo je austrijsko-turski rata koji je trajao do 1791. god. Lika je bila poprište ratovanja pa je zapuštena proizvodnja hrane. Oslobođeno je Ličko Pounje. [35]
09.02.1788. - Car i kralj Josip II navjestio je Turskoj rat. Odmah su krajiške čete po noći prešle tadašnju tursku među na vrhuncu Ličke Plješivice. Istodobno se u Lici sabraše »Crnoaljci«. To su bile 4 satnije starijih ljudi (»brkajlije«), koji nisu imali vojničku uniformu, već su bili obučeni u domaće crno sukno. Prvi sukob nastade na Uncu mjeseca ožujka 1788. god. Tamo se sa svojim junaštvom odlikovao stražmeštar Ivica Kovačević. U toj borbi je poginuo i beg Radaslić iz Glamoča. Jednako je kod sela Očigrije iznad Rmanja poginuo beg Žambegović. Ličanima su se pridružili mnogi uskoci iz Bosne, koji su uoči rata sa svojim obiteljima prebjegli u Liku. U borbi sa Turcima zadobio je lički barjaktar Pile Došen 4 rane. Rat je završio 4. kolovoza 1791.
    Na granici naime Hrvatske i Bosne vodio se t. zv. "mali rat". Ovdje su se borili i klali junački ljudi istoga zika: muslimani iz Bosne i krajíšnici iz Hrvatske. Nebrojena junaštva počiniše u tom ratu osobito naši Ličani.
    Medju šerežani ličkimi odabere Budisavljević (zastavnik krajiške ličke pukovnije) 15 smionih ljudi, koji će s njim poći na četovanje u Bosnu. Malena ova četica dopre početkom srpnja g. 1788 sve do tvrdje Glamoč. Odvažni Budisavljević usudi se dapače, da se po noći sa šerežani penje na zidine tvrdjave. Njihov štropot uzbuni stražu, a ova probudi čitavu posadu. Budisavljević morade sa šerežani uzmicati. Turci su ga progonili, te je na putu došlo i do okršaja. Ipak šerežani utekoše bez ikakove štete, jedini zastavnik Budisavljević dopade rana. [055vojkrajina]
Karta Lika-Krbava 1755
Karta Lika-Krbava 1755. god.    Karta u punoj veličini

    Tako je i početkom srpnja 1788. oko 400 Turaka navalilo na one kršćane, koji su se izselili iz sela Podić i Zbjeg, te su već doprli do gornjeg Unca (pritoka Une). Turci već namjeravahu da pliene biednu raju, kad li se u blizini pokaže Budisavljević, koji se sa svojimi šerežani upravo vraćao od Glamoča. Budisavljević je navalio toli odvažno, te su Turci mislili, da on imade oveću vojsku, radi čega pobjegoše glavom bez obzira. [055vojkrajina]
Jeseni g. 1788 vodio se na kordunu hrvatskom t.zv. "mali rat", ponajviše u tu svrhu, da krajiske čete pribave preko zime potrebiti živež. Za takovu svrhu nije bilo sgodnijeg čovjeka od zastavnika Budisavljevića. Sa 50 šerežana uputi se Budisavljević 13. rujna preko planine Crljivica pod zidine same tvrdjave Petrovac. Dok se ondje Turci sabirahu na obranu tvrdje, polove šerežani oko Petrovca 500 goveda i 20 konja. I premda se Turci dadoše u potjeru za Budisavljevićem, vratio se ovaj kući bez ikakova gubitka. [055vojkrajina]
    Otac i dva brata Budisavljevićeva, koji su takodjer služili kao častnici u pukovniji ličkoj, odaberu u Lici 500 dobrovoljaca, te s njimi 15. travnja 1789. provale u Bosnu. Medju Turci bosanskimi je tada uživao veliku slavu junački Izmail Kalinović, beg vakufski. Stari Budisavljević doznade, da se beg nalazi kod Ključa, te se i on s Ličani zaputi onamo preko Unca. Turci bijahu posve iznenadjeni. U nastalom boju pogibe mnogo Turaka, medju njima i beg vakufski. Preostali Turci su utekli u tvrdju. No Ličani zapale tvrdju, te je ona izgorjela zajedno s onimi, koji u njoj potražiše utočište. [055vojkrajina]

Mušaluk
Mušaluk [148]

1789. god. - Bilježimo bitku kod sela Željava na Plješivici u kojoj su otočki graničari potukli Turke.
1789. god. - Rat iz 1788. nastavio se i narednih godina sa teškim i velikim žrtvama. Kod Bobare je sama Divoselska satnija izgubila 106 mrtvih junaka 22.05.1789 god. Turci su 27.05.1789 god. više puta bez uspjeha jurišali na lički šanac (opkop, rov) kod Dobroga sela, gdje pade i turski vođa paša Žutelica. Tokom mjeseca svibnja god. 1789 poginulo je u borbama sa turcima 300 Ličana i 13 Ličkih časnika među njima također; satnik Filip Knežević, natporučnik Butorac, zastavnik Dane Radošević, pa i stari 77-godišnji satnik Zekan Tomljenović iz Smiljana. (ovaj se Tomljenović još 1739., dakle prije 60 god. odlikovao u ratu s Turcima). [010vojnakrajina
28.05.1789. - Lička se pukovnija morala pred Turcima 28.05.1789. povući preko tadašnje granice na perivoju kod Mazina. Turci pojuriše za Ličanima, ali dopriješe samo do Lumbardenika, jer je Ličanima pomogla četa dobrovoljaca koju je ustrojio tadašnji potpukovnik Filip Vukasović. Od vojnika Crnogoraca, Austrijanaca i Ličana sastavio je dobrovoljačku pukovniju" Gyulay" [03udbina]
    Potpukovnik Filip Vukasović rođen je u Sv. Petru (Bruvnu) u Lici 1755. godine. Sin je Petra, graničarskog časnika i majke Ane, rođene Bašić, koja je također podrijetlom iz poznate ličke časničke obitelji. Umro je pd posljedica ranjavanja 1809.
Barun Filip Vukasović (1755.-1809.)
Barun Filip Vukasović (1755.-1809.)

11.11.1789. god. - Turci i Arnauti udariše na Priboj, selo na Plješivici. Ondje ih je dočekala Otočka pukovnija kojoj su bile pridodane još 4 Ličke satnije, otočki pukovnik Kulnek potuče Turke i postade generalom.
Car je 1789. godine uveo »medalje za hrabrost«. Ove su medalje u ličkoj pukovniji prvi dobili Pešo Krpan, Marko Stošić i Belko Utvić. [010vojnakrajina]
27.05.1789 god. - Turci su više puta bez uspjeha jurišali na lički šanac (opkop, rov) kod Dobroga sela, gdje pade i turski vođa paša Žutelica.
1789. god. Bilježimo bitku kod sela Željava na Plješivici u kojoj su otočki graničari potukli Turke.
1789. god. - Tokom rata u Lici znatno je porastao proj izbjeglica iz Bosne. Pošto za njih nije bilo više mjesta u Lici, otpremila je krajiška uprava u studenom 1789. mnoge izbjeglice u Slavonsku i Varaždinsku krajinu. [010vojnakrajina]
1790. god. - Rođen je Budislav Budisavljević general-major austrijske vojske (Pećani kod Korenice, 25. IX 1790 — Gospić, 12. VIII 1862). Od 1799. pohađao je školu (Trivialschule) u Podlapcu (poslije Podlapača), a 1801–04. u Gospiću. (Hrvatski biografski leksikon)
1790. god. - Ličani su god. 1790. god. stajali utaboreni na turskoj međi, kod Mazinske previje i u Popinskom klancu. Mjeseca svibnja provališe u Bosnu, gdje su pohvatali mnogo stoke kod Petrovca i na Bilajskome polju. U rujnu 1790 god. dođe s Turcima do primirja, a u kolovozu god. 1791. bio je sklopljen i pravi mir. Tek su se tada Ličani vratili svojim kućama. [010vojnakrajina]
Ličanin krajem 18 st.
Ličanin krajem 18 st. [442-L]


Ličanka krajem 18 st
Ličanka krajem 18 st. [442-L]
04.08.1791. god. - Sklopljen je pravi mir u Svištovu na Dunavu s Turcima. Mirom u Svištovu godine 1791 dobila je lička pukovnija od turske bosne 7 četvornih milja zemljišta na rijeci Uni. Ličani su godine 1793. kordunske čardake (stražarnice) natovarili nakola te ih pod jakom vojničkom pratnjom dovezli na medju prema Turskoj. Na tom novom kordunu počeli su Ličani odmah uređivati straže. Ipak je označavanje prave granice završeno tek 23.12.1795., kada me mješovito povjerenstvo odredilo tursku granicu kod tzv. Tromeđe, gdje se Austrijska Lika sastala sa turskom Bosnom i s Mletačkom Dalmacijom. Ličkoj pukovniji tada su pripala sela: Lapac, Cetin, Dežnik, Borićevac, Dobroselo, Doljane, Kupirovo, Osredci, Srb, Suvaja, Vagan, Zavalje i Tiškovac. U ovim selima su se nastanili mnobgi bjegunci iz Bosne koji su prošlih godina boravili u Hrvatskoj, a u Lapac i Borićevac također Hrvati iz Lovinca. [010vojnakrajina]
23.11.1795. god. - Iz hrvatske perspektive ovaj je rat važan jer je potpisivanjem mirovnog ugovora u Svištovu 1791. god. i demarkacijom granice do 1795. uglavnom definirana današnja granica između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine te zato što su tijekom rata u sastav Habsburške Monarhije, dakle i u sastav hrvatskih zemalja, ponovo inkorporirane važne srednjovjekovne utvrde poput Cetina, Drežnika, Lapca, Boričevca, kao i niz drugih većih i manjih sela. [264-L]
Ova granica postala je trajna razdjelnica svjetova i kultura.
1798. god. - Gospić je štapsko mjesto ličke pukovnije; zato je tu; g. 1798. sagrađen stan za pukovnika ličke pukovnije. Napose su g. 1768. sagrađene kuće, u kojima stanuju major i pukovnijski liječnik. [02gospic]
Vojna krajina u Lici krajem 18 st.
Vojna krajina u Lici krajem 18 st. [006]

10.05.1809. god. - Nagovoreni od Francuza provališe bosanski Turci 10. svibnja 1809. preko Une te spališe sva sela (Gornji Donji Lapac, Boričevac i Oraovac), koja su morali odstupiti g. 1791., samo poštediše Kupirovo i Tiškovac. Francuzi iz Dalmacije – pod vodstvom maršala Marmonta – prodriješe u Liku, gdje se 21.05.1809. bio ljuti boj kod Bilaja. Ličani i Ogulinci suzdržavahu Francuze dotle, dok nije stigla carska zapovjed, da se povuku prema Modrušu. To je učinjeno zato, da se zaštiti Karlovac, komu je zaprijetila pogibelj od francuske vojske iz Italije. [010vojnakrajina]
1809. god. - Međutim Ličani se iz Modruša vratiše u Liku, gdje ukinuše francesku privremenu vladu i zarobiše sve Francuze. Ličani sastaviše četu, s kojom 3. lipnja 1809. general Petar barun Knežević krene u tada već francesku Dalmaciju. Tu su Ličani 21. srpnja 1809. zauzeli Šibenik, a zatim opkolili Trogir i Split, te udarili tabor u Crnom povrh Zadra. [010vojnakrajina]
06.07.1809. god. - Iza pobjede kod Wagrama (6. srpnja 1809.) prisilili Napolenon austrijskog cara Franju I. dne 14. listopada 1809. na t.zv. Bečki mir, kojim je car izgubio i južnu Hrvatsku. Po tome miru zapade Napoleona i 6 krajiških pukovnija, poimence: lička, otočka, ogulinska, slunjska i 2 banske ( glinska i petrinjska). Tako su i Ličani morali 26. studenoga 1809. priseći vjernost Napoleonu Bonaparti, kao novom vladaru svomu. Ipak su mnogi časnici lički prije toga otišli u Austriju. [010vojnakrajina]
1809. god. - U jednam od upada osmanlijske vojske, 1809. godine uništena su naselja Donji i Gornji Lapac, te susjedna sela Boričevac i Oraovac. [01donji_lapac]
svibanj1810. god. - Maršal Marmont počne 01.01.1810. iz Karlovca uređivati 6 ilirskih krajiških pukovnija. Vojnici dobiše modro odijelo sa crvenim zavratnikom,. Zapovjednikom ličke pukovnije postade pukovnik Šljivarić. On dade početkom svibnja g. 1810. istjerati bosanske Turke iz područja rijeke Une, gdje su turci prije godinu dana spalili sve crkve i časničke stanove. Turci budu 5. svibnja 1810. protjerani iz Vaganca, a 7. svibnja zapališe Ličani grad Bihać, da se osvete Turcima. [010vojnakrajina]
1811. god. - God. 1811. župnik Ćuk odveo je 4000 Krbavaca iz Udbine i sv. Petra (Bruvna) u Slavoniju i Banat. [029vojkrajina]
10.04.1830. god. - Blizu Boričevca uredila je Vojna Krajina »raštel«, koji se zvao Lisičjak. Tu se vodila trgovina između Turaka i graničara. 10.04.1830. god. su na raštel Lisičjak udarili brojni Turci koji su se zavadili s trgovcima. [400-L]
Mirom u Svištovu konačno i stvarno je završeno četiri stoljeća dugo ratovanje Hrvata s Osmanskim Carstvom. Pljačkaški upadi preko granice i okršaji na tom prostoru koju godinu kasnije i početkom 19. stoljeća, bili su tek posljednji trzaji umirućeg Carstva, koje više ni samo nije imalo nadzora nad svojom vrlo udaljenom pokrajinom. [181]
15.07.1881. god. - Dana 15. srpnja 1881. Hrvatski sabor je donio odluku o ponovnom sjedinjenju Vojne Krajine s maticom Hrvatskom. To se dogodilo nakon opetovanih zahtjeva za ujedinjenjem tog vjekovnog starog hrvatskog teritorija sa maticom zemljom.

U jesen 1918. Osmansko Carstvo doživjelo je konačni slom da bi 1922. iz njega iznikla Republika Turska i niz država sjeveroistočne Europe i Bliskog istoka.

Priredio Zdravko Grčević, 2016., nadopune siječanj i kolovoz 2019.
    Na početak
Nekoliko velikih bitaka protiv Turaka
      Sigurno ovdje nisu opisane sve velike bitke protoiv Turaka nego samo neke, vezane za Liku. Dodana je epopeja svjetskih razmjera, a nije se odigrala u Lici, nego na Baniji, Obrana i pad Gvozdanskog.

Velika pobjeda 1491. na prijevoju Vrpila kod Korenice
Veličanstvena pobjeda nad Turcima 1663. kod Jurjevih stijena
Obrana i pad Gvozdanskog
Krbavska bitka

Velika pobjeda 1491. na prijevoju Vrpila kod Korenice

      Bitka na Vrpilama između Hrvatskog Kraljevsta i Osmanskog carstva odigrala se listopada 1491. godine i jedna je od slavnih hrvatskih pobjeda. Mjesto bitke je bio klanac Vrpile, nedaleko od Korenice. Hrvati su do nogu porazili tursku vojsku i oteli im golem plijen koji su napljačkali po hrvatskim i slovenskim zemljama. Ova velika pobjeda Hrvatske vojske na Osmanlijama na prijevoju Vrpile, ostala je na marginama historiografije i publicistike.
Političke prilike
      Iskoristivši rat između njemačkog cara Maksimilijana i ugarsko-hrvatskog kralja Vladislava II. za prijestolje, novopostavljeni upravitelj Bosanskog pašaluka Jakub (Hadum) - paša (rođen sredinom XV st. - umro 1510.) poslao je turske akinndžije u pljačkaški pohod u dubinu hrvatskog teritorija. Protiv Turaka su se borili samo Hrvati jer Srbi nakon poraza na Kosovu polju 1389. nisu više pružali Turcima otpor. 1463. "Bosna šaptom pade" i nisu više pružali otpor Turcima.
Akindžija - neredoviti jurišni konjanici u sastavu vojske Osmanskog Carstva koji su djelovali gerilskom taktikom, a bili plaćeni onim što zarobe i zaplijene. Tijekom svojeg osvajanja Osmansko carstvo, prodorom na nove teritorije, novačilo je pravoslavne kršćane (pripadnike Pravoslavne crkve), uglavnom obrtnike i seljake kao akindžije, odnosno jurišne konjanike u svojim upadima prema tadašnjoj Europi.

Karta okolice Korenice
Karta okolice Korenice, Mrsinj i Vrpile
Prijevoj Vrpile
      Vrpile je selo na prijevoju između Koreničkog i Krbavskog polja. S lijeve strane je Mrsinj, vlasništvo Nikole Gusića, Na jednoj od glavica je lovački dvorac Nikole Gusića Mrsinjskog. Između njih kao da je uleknuće preko kojeg vodi ovaj put i spušta se u Korenicu. Ovim prijevojem često putuju trgovačke karavane. Idu iz Bosne, prolaze kroz Lapačku dolinu, pa preko Udbine i Krbavskog polja dalje. Na prijevoju je ravnica Razdolja.
      Gusići potječu iz Krbave, iz roda Mogorovića, grane Disislavić, gdje su imali svoje posjede. Ovaj rod pripada jednom od 12 slavnih i najstarijih hrvatskih plemena ili plemićkih rodova. Rano su stekli plemićki naslov i postali austrijski baruni i grofovi. Od roda Gušića potječu Kurjakovići, a i kasniji grofovi Karlovići.
      Naselje Korenica se nalazilo u dolini rječice ponornice Korenice, koju je stanovništvo u starini zvalo Zlaticom, a Koreničko polje je dio većega Krbavskog polja. Korenica je inače nastala u podnožju srednjovjekovnog grada Mrsinja.
      Godine 1185. formirana je nova (krbavska) biskupija, koju papa Urban III. potvrdi a Matej je bio prvi biskup. Sjedištem krbavske biskupije postade grad Mrsinj, gdje je biskup Matej podigao stolnu crkvu i uredio svoj kaptol. Drži se, da je biskup Bonifacije prenio sjedište krbavske biskupije iz Mrsinja na Udbinu. Možda je već on sagradio i biskupski dvor na Udbini, koji je zaista postojao već sredinom 14 vijeka. Mrsinj je bio sazidan na širokoj podlozi i u vrlo lijepu obliku. Oko njega je bio uzdržavan velik vrt s plemenitim vrstama grmovita voća. Grad je bio u posjedu knezova Krbavskih (1468.) a zatim u posjedu Frankopana. Jedna loza tih knezova se prozvala "Mrsinjski". Turci su Mrsinj zauzeli 1527. god. a 1530. je Ibrahim vojvoda grad obnavljao.

Turski pljačkaški pohod
Turski pljačkaški pohod
Turski pljačkaški pohod
      Fra Ivan Tomašić piše da je Škajin-paša rujna 1491. sa 17.000 vojnika iz Bosne provalio u Hrvatsku i Kranjsku, te se mjesec dana zadržavao plijeneći i pustošeći ognjem i mačem. Drugi izvori navode da je u Hrvatsku provalio Hasan-beg. Utaborili su se kod Metlike na dan sv. Mihovila. Narasli vodostaj rijeka odagnao ih je od daljnjeg prodora pa su se u listopadu odlučili vratiti u Bosnu. Nakon uspješne pljačke, paleži i inog pustošenja, akindžije su se vraćale s velikim plijenom preko Hrvatske. Osmanske su snage bile usporene zbog plijena i mnoštva zarobljenih ljudi i izgubili su svoju manevarsku sposobnost koja im je uvijek davala taktičku prednost.
      Tada su Hrvati još držali sve tvrđe na srednjem i donjem tijeku rijeke Une, poimence: Jasenovac, Kostajnicu, Novi, Otok, Krupu, Ostrožac, Bihać i Ripač pa se Turci nisu mogli vratiti tim putem. Izabrali su za povratak u Bosnu put pereko Like i Krbave što su Hrvati uspjeli saznati.
Hrvatska vojna taktika
      Hrvatski ban Ladislav od Egervara sastavio je veću vojsku, u kojoj su najbrojnije čete imali knezovi Frankopani, poimence: Bernardin Ozaljski (1453.-1529, Ivan IX Frankopan Cetinski (rođ. ? - poginuo 1493. na Krbavskoj bitki) i Mihalj Slunjski. Turke su dočekali u teško prohodnom klancu kod Vrpila nedaleko od srednjovjekovnog tvrdog grada Mrsinja između Koreničkog i Krbavskog polja. Turci nisu mogli razviti svoje snage, jer su bili iznenada zaskočeni u uskom klancu na gorskom prijevoju, pa su doživjeli potpuni poraz. Ova velika pobjeda nad Osmanlijama izvojevana je zahvaljujući lukavoj strategiji Frankopana.

Ostaci grada Mrsinja
Ostaci grada Mrsinja

Tijek bitke
      Ban je razmjestio hrvatsku vojsku u četiri bojna reda. Prvim pak bojnim radom ravnali su Ivan Cetinski i Mihajlo Slunjski, knezovi Frankopani, piše fra Ivan Tomašić. Bernardin je imao 1500 pješaka i 1000 konjanika. Mihovil je imao 1000 konjanika i 500 pješaka. Karlo Gusić je imao 2500 pješaka i 500 konjanika i još 500 konjanika Nikole Gusića. Banske vojske je bilo 1500 konjanika i 1000 pješaka. Ukupno su Hrvati raspolagali s 4500 konjanika i 5500 pješaka. Toliko je odprilike bilo i Turaka.
      Hrvatska vojska bila je raspoređen od Korenice do ruba Krbavskog polja. Pješaci su bili sakriveni u šumarcima a konjica još dublje u šumi. Tursku izvidnicu su pustili da prođe nesmetano i onda su ih uhvatili ali su dvojica uspjela natrag pobijeći. Turska prethodnica s oko 2000 vojnika se penjala iz Koreničkog polja prema Vrpilima. Daleko iza njih je bila glavnina vojske s Hasan-pašom na čelu. Prošli su kraj Mrsinj grada kojeg nisu napali jer su imali dosta ratnog plijena. Dvojica turskih izvidnika koji su uspjeli pobjeći, obavijestili su prethodnicu što im se dogodilo. Na Razdolju su hrvatski pješaci napali tursku prethodnicu koja se razdvojila na lijevu i desnu stranu napadajući hrvatske pješake koji su se povukli a navalila je konjica. Potom je napala iduća grupa konjanika pa su Turci bili opkoljeni sa sve četiri strane. Turci su izgubili skoro polovinu ljudi, dio je zarobljen a dio je pobjegao prema glavnini turske vojske.
      Ban Ladislav čekao je Hasan pašu na uzvisini iznad sela Vrpile a ne na Razdolju jer je tamo bila bitka s prethodnicom. Njegova vojska je isto bila sakrivena. Kada je glavnina Hasanove vojske izlazila iz Koreničkog polja, došao je do njih ostatak prethodnice koju su progonili hrvatski konjanici. Tada je napala banova vojska a uskoro je stigla i vojska koja se borila s prethodnicom. Turci su i ovdje bili opkloljeni sa svih strana.
      Vidjeviš da se ne mogu oduprijeti hrvatskoj vojsci, Turci su krenuli u bijeg starim putem preko sedla planine Plješivice iz Krbave u područje gornjega tijeka Une, odakle se dolinom Uninog pritoka Unca vratiše u Bosnu.
Nakon bitke
      Do nogu su Hrvati porazili 10.000 turskih konjanika i oslobodili svo roblje. Radilo se o 18.000 zarobljenih kršćana. U bitci su se istakli Ivan Frankopan Cetinski i Mihovil Frankopan Slunjski. Nakon te pobjede Osmansko Carstvo dvije godine nije upadalo u Hrvatsko Kraljevstvo. Jakub-paša čim je doznao za poraz počeo je pripremati osvetnički napad na Hrvatsku te je cijelu iduću 1492. proveo u pripremama.
      Turski ljetopisac je zabilježio: "Umorni, iznemogli goli vojnici! Snage da se biju nisu imali. Nevjernici uništiše ih sve, samo neke zarobiše. Hasan beg sa dva ili tri čovjeka pobježe u dubinu šume i spase se. A ostali svi izgiboše."
      Suvremeni Ijetopisac Unrest opisuje taj poraz Turaka na Krbavskom polju: "Općenito se pripovijeda, da je vrhovni kapetan njihov (turski), - vrativši se u Bosnu, - imao svojih (ljudi) manje za dvije tisuće i tri stotine. Za tu pobjedu moramo Boga slaviti, a zahvaliti pobožnim ljudima, koji su se borili".
      Dvorski tadašnji pisac Bonfinije pripovijeda, da je u tome boju na Krbavskom polju 1500 Turaka ubijeno, a isto toliko zarobljeno. Od zarobljenih Turaka poslao je hrvatski ban 120 kralju, a nekoliko njih kraljici.

Izvori:
Rudolf Horvat: Povijest Hrvatske I. - Hrvatska god. 1491.—1495.
Rudolf Horvat: Lika i Krbava, Zagreb 1941.
Jure Karakaš: Vrpile (povijesni roman)
Wikipedija
[400-L] Horvat-Stari gradovi, utvrde, dvorci i srednjovjekovna kultura

Priredio Zdravko Grčević, studeni 2016.
    Na početak
Veličanstvena pobjeda nad Turcima 1663. kod Jurjevih stijena

dodati [038vojkrajina]       Kod Jurjevih stijena, između Otočca i Vrhovina, odigrala se 16.10.1663. jedna od najslavnijih bitaka u borbi protiv Turaka u kojoj su Hrvati odnijeli veličanstvenu pobijedu. Od naroda na Balkanu protiv Turaka su se borili samo Hrvati. U Bosni otpora Turcima nije bilo kao i u porobljenoj Srbiji. Turci nisu nikada zauzeli cijelu Hrvatsku, nego jedan dio ali zato jesu cijelu Rašku i Bosnu gdje su ostali 400-500 god. Jedna od posljedica turske vlasti je kulturološka razlika između Hrvatske i istoka Balkana. Negativno za Hrvatsku je gubitak hrvatskih teritorija u današnjoj Bosni.
      Ovom veličanstvenom pobjedom Petar Zrinski i hrvatski krajišnici zauvijek su spriječili prodor Osmanlija u Gacku. Veliki značaj pobjede je u tome što je razbijena cjelokupna vojska Bosanskog pašaluka. Turci iz Bosne su oslabljeni i više nikada nisu pokušali napasti Hrvatsku, a vladavina Turaka u Europi približila se svome kraju.
      Ova pobjeda je prva velika pobjeda isključivo hrvatske vojske poslije velikog poraza na Krbavskom polju 1493. Slavljena je ne samo u domovini već i izvan njenih zemalja. Nije nam jasno zašto ova pobjeda kod Jurjevih stijena nije poznatija u našoj široj javnosti.
Osmansko carstvo", drugi nazivi Otomansko i Tursko Carstvo je bilo tursko carstvo koje je 1299. godine osnovao Osman I. Na Bliskom Istoku, koje je na vrhuncu moći kontroliralo teritorije u današnjoj Turskoj, jugozapadnoj Aziji, sjevernoj Africi i jugoistočnoj Europi između 14. i 20. stoljeća. U 16. i 17. stoljeću, Osmansko Carstvo bila je jedna od najjačih država na svijetu.
pašaluk - najveća upravno-teritorijalna jedinica u Turskom Carstvu, pokrajina kojoj je na čelu paša

Karta Hrvatske 1606
Karta Hrvatske 1606.

Jurjeve stijene
      Nedaleko od Otočca, između Vrhovina i Zalužnice, iz guste šume izviruju velike bijele stijene koje narod Gacke od davnina naziva Jurjeva kosa odnosno Jurjeve stijene. Zapravo taj prolaz, taj klanac, nalazi se poviše Doljana i vidi se s ceste koja vodi prema Vrhovinama. Ako se krećemo od raskrsnice prema Sincu u smjeru Zalužnice, na lijevoj strani se vide te stijene. Naravno da je priroda učinila svoje, da je sve zaraslo u drveće, ali nekoliko velikih bijelih stijena svjedoči o tom nadaleko poznatom lokalitetu.
      Što se dogodilo i kako je bitka tekla, doznajmo iz prve ruke. Augustinac Marko Forestal, pisac povijesti obitelji Zrinski, zabilježio je ovaj događaj iz prve ruke od nepoznata kazivača, sudionika same bitke.

Zašto je došlo do bitke ?
      Bila je već jesen i Petar Zrinski se namjeravao uputiti s vojskom u sjevernu Hrvatsku i pomoći bratu Nikoli u Ugarskoj pošto je tamo bilo veliko ratno žarište. Namjera Ali-paše Čengića je upravo i bila da veže hrvatske snage u Hrvatskoj kako Petar Zrinski ne bi pohitao u pomoć bratu Nikoli u Ugarsku i da se lakše omogući prolaz turske vojske prema Beču. Jednim dijelom vojske Čengić je namjeravao skršiti hrvatsku vojsku u domovini a drugim dijelom kontrolirati teritorij, ali to mu nije uspjelo. Plan je bio pobijediti konačno Petra Zrinskog, zagospodariti Gackom dolinom, odnosno osvojiti Brlog pa Otočac i produžiti u Kranjsku.

Utvrda Brlog, 17st
Vojna utvrda Brlog iz 17. st.

Brojnost vojske
      Tursku vojsku je predvodio hercegovački sandžakbeg Ali-paša Čengić, mladi i sposobni vojskovođa, do tada nepobjediv. Okupio je veliku vojsku od 8000 ratnika i provalio u Hrvatsku. Bilo je tu boraca, najviše iz Bosanskog pašaluka - iz Glamoča, Jajca, Bihaća itd. Iz Like je bilo iz Udbine, Bunića, Perušića, Novoga itd. Bilo je čak vojnika iz Makedonije i iz Stambola. Dio njih je išao ratovati samo zbog plijena. Radilo o snagama koje je okupio cjelokupni Bosanski pašaluk, dakle sve raspoložive snage iz Bosne i šire. Dijelom vojske zapovjedao je Bakši-beg, brat Ali-paše Čengića i Karabeg.
      Obranu Gacke vodio je Petar Zrinski, jedan od najvećih hrvatskih ratnika tog vremena. Postavljen je 1658. na položaj ogulinskog i senjskoga kapetana te kapetana cijeloga Primorja. Iako su dobro organizirani branitelji Gacke na vrijeme primijetili dolazak Turaka, postojao je jedan veliki problem – njihova brojnost. U obranu Gacke stalo je 2000 hrvatskih krajiških vojnika. Samo 2000 hrabrih krajišnika protiv 8000 dobro uvježbanih turskih boraca.

Utvrda Otočac 1667
Otočac na bakrorezu iz 1687. god.

Hrvatska vojna taktika
      Petar Zrinski cijeli svoj život posvetio je borbi protiv Turaka, a njegovo geslo je glasilo: Vincere aut mori (Pobjeda ili smrt). Još jedanput odlučio je obraniti svoju zemlju i po cijenu smrti. Bio je odličan strateg i znao je da malobrojna krajiška vojska nema nikakve šanse u borbi na otvorenom polju. Shvatio je da Turke mora iznenaditi i napasti iz zasjede. Ohrabrio je svoje ljude i rasporedio ih oko klanca ispod Jurjevih stijena.
      Petra Zrinskoga ovaj osmanlijski pohod nije iznenadio. Naime, imao je on pristojno organizirane postrojbe i svoje zapovjednike, a k tome valja dometnuti i dobru uhodarsku službu, danas bismo rekli da je imao dobre izviđače i obavještajnu službu. O pokretu Turaka Petra Zrinskog je obavijestio i carski pukovnik i zapovjednik utvrde Otočac Andree Bernhardin von Oberburg. Saznanje o pokretu Turaka davalo je nadu kako je Osmanlije moguće iznenaditi. Bila je to i jedina prednost koju su branitelji imali jer je Petar Zrinski mogao neprijatelju suprotstaviti tek nekih 2000 ljudi. Čim je doznao da se bosanska vojska kreće prema Hrvatskoj, odmah je skupio vojnike iz Primorske i Karlovačke krajine, te je tu malenu vojsku smjestio u Drenovu Klancu kod kule Šimšanovke. Turci su na putu prema Otočcu morali proći kroz stjenoviti klanac ispod Jurjevih stijena.
Prikaz bitke kod Jurjevih stijena 1663
Prikaz bitke

      Znao je da zbog osmanlijske brojčane premoći neće moći na otvorenu polju dobiti bitku. Zato nije prepustio Ali-paši Čengiću da on diktira mjesto odvijanja bitke, već je razradio taktiku kako iznenaditi Osmanlije i nanijeti im poraz. Nikako im nije smio dopustiti da se iz Vrhovina spuste u ravnicu Gackog polja u Založnici ili još bliže Otočcu, već ih je kanio satrti u klancu.
      Dakle potpuno taktički različito od naivnoga bana Derenčina koji je „viteški“ izbjegao sačekati Osmanlije također u klancu prije Krbavskog polja, već na otvorenu polju i doživio poraz te 1493. godine. Zato je Zrinski jedan dio vojske postavio na brda s jedne i druge strane prosjeke („siče“) između brda Godača i nasuprotnog brda koji se nekada zvalo „Jurjeva kosa“, odnosno „Jurjeve stine“ po dominantnim i vidljivim kamenim liticama, dok je ostatka vojske bio na samom izlazu iz klanca prema Zalužnici.

Tijek bitke
      U ranu zoru 16. listopada 1663. Turci su krenuli iz Selca kraj Vrhovina prema Otočcu. Znali su da je hrvatska vojska u Drenovu klancu i planirali su ju napasti iznenada u zoru. Turci su krenuli s oko 4000 boraca a druga polovina je ostala s pašom u logoru u Selcu. Predvodio ih je Karabeg, spahija iz Jajca. Pješadijom janjičarima zapovijedao je Alipašin brat Bakši-beg. Mustajbeg iz Udbine je zapovjedao konjicom.
      Svaki pokret turske vojske još iz tabora u Selcu pratilo je 12 uhoda Petra Zrinskog. Turci su napredovali prema šumskom prosjeku ispod Jurjevih stijena. Prosjek ili "siča" po lički, napravili su seljaci iz Škara i Doljana da bi lakše odvozili drva sa brda Godače. Prosjek je bio širok toliko da mogu proći zaprežna kola i dug oko dvije do tri milje.
      Grof je postavio straže s obje strane šumskog prolaza, prema Vrhovinama i prema Podumu. Na svakom kraju su straže bile ispod Jurjevih stijena i s druge strane prolaza. Hrvatska vojska je bila postrojena na polju između Poduma, Jurjevih stijena i crkve Sv. Marka. Kada je turska vojska počela izlaziti iz šumskog prosjeka na čisitnu, straže su puškama dale znak za napad krajišnika. Turci su se nakon izlaska iz prosjeka pokušali prestrojiti ali im nije uspjelo. Nastala je panika i naguravanje. Padali su kao pokošeni pod sabljama i puškama hrvatskih krajišnika. Oni što su nadirali kroz prosjek nisu shvaćali što se zapravo događa pa su čuvši buku i pucnjeve navalili naprijed i stvorili neviđenu zbrku: oni koji su uspjeli pobjeći i jurnuti natrag u prosjek sudarali su se s onima što su nadirali naprijed.
      Grof Petar s momcima koji su ga okruživali nahrupio je u šumski prosjek i unio još veću zbrku među Turke. Prosjek je bio prekriven turskim leševima. Turski konji su jurili po bojištu gazeći mrtve. Dio turske vojske se spasio bježeći kroz gustu šumu natrag prema svom logoru kod Vrhovina. Bakši-beg je uhvaćen živ a Mustajbeg je ubijen.
      Sa vojskom kod Jurjevih stijena nije bio Ali paša Čengić nego je ostao u logoru u Selcu kraj Vrhovina s 4000 konjanika. Dok je još trajala bitka kod Jurjevih stijena, s dijelom vojske Petar Zrinski je pohitao prema taboru Ali-paše Čengića. Sada su svi bili na konjima jer su koristili i turske zarobljene konje. Vojsku je predvodio Petar Zrinski sa žumberačkim uskocima, arkebuzirima i Primorcima. Bio je i Fran Krsto Frankopan sa svojom vojskom. Turske uhode se nisu vratile u logor u Selcu jer su ih krajišnici ranije uhvatili. Opkolili su Hrvati turski logor i udarili takvom silinom da se Alipaša nije stigao ni na konja popeti. Poginuo je od mača Petra Zrinskog. Iznenađenje je bilo potpuno jer Turci nisu uspjeli organizirati obranu. Hrvatska vojska je i tu razbila Turke, a preživjeli su se dali u bijeg prema Perušičkom polju i Turjanskom. Hrvati su progonili Turke sve do Trnovca.
      Ukupno je bitka trajala od rane zore do dva sata po podne.
arkebuza - (fr. arquebuse) stara puška s kokotom i dugom cijevi, preteča današnje puške

Hegedušić-Petar Zrinski u borbi protiv Turaka

Vojni gubici
      Iako četiri puta brojniji, Turci su doživjeli težak poraz. Izvori kažu da je poginulo 2380 Turaka, a 370 ih je zarobljeno. Među njima su Alibeg Kovačević, livanjski dizdar Šabanbeg i spahija Butorčić. Navodno je s hrvatske strane poginulo samo 16 vojnika i 40 ranjeno. U boj je išlo 1907 hrvata a pozadina s preostalom opremom i kuhinjom je bila u Drenovom klancu. Hrvati su se domogli oko 500 konja. Koliko su oružja zaplijenili, nije izbrojeno. Ukupno, ratni plijen je bio ogroman.

Sudionici bitke
      Otočane je vodio zapovjednik utvrde Otočac, pukovnik Andree (Andrija) Oberburg i vicekapetan Stipan Bogdanić. Senjane je predvodio zapovjednik satnije Vicko Ukasović a Brinjake pop Mesić. Grof Petar Zrinski u boj je išao s Primorcima, krajišnicima s arkebuzama. Zapovjedali su im zastavnik Janko Hranilović i njegov pomoćnik, čuveni haramija Nikola Pogledić. Ispred grofa Zrinskoga husarski vicekapetan Ivan Delniković rasporedio je svoje husare kao da štiti grofa, zajedno sa svojim zastavnikom, krupnim Baltazarom Oršićem sa svojom kumpanijom husarskom. Iza grofa su bili markiz Fran Krsto Frankopan a svojim vitezovima i husarima i kapetan Petar Hranilović s vicekapetanom Ištvanom Vojnovićem i njihovim husarima. Pounjani predvođeni grofom Petrom Paradeiserom, krajiškim kapetanom, svrstani u dva reda kao zaleđe markizu Franu Krsti. Iza Paradeisera bili su ogulinski konjanici na čelu s porkulabom Petrom Puškarićem i vojvodom Mikulom Dokmanovićem. Na kraju su bili raspoređeni žumberački uskoci na svojim konjima, a s njima i uskoci pješaci kao bočni jurišnici. Pješaci kao mušketiri i arkebuziri bili su na jednoj i drugoj strani konjanika a zapovijedao im je knez Ferenc Oršić. Primorskim pješacima zapovijedao je grof Petar Zrinski, ujedno i glavni zapovjednik.
kumpanija - danas je to satnija
haramija – za turskih ratova u Hrvatskoj to je lako naoružani pješak (suprotno od oklopljenog «nimca») protuteže turskim pješačkim bandama – martolozima. To je pripadnik banske vojske, stražar na granici. U Vojnoj krajini haramije su posade utvrđenih gradova i majstori brzih akcija – prepada, zasjeda
husar – riječ mađarskog porijekla koja je najprije označavala konjanika u oklopu kojeg su vlastelini (na svakih dvadeset podanika) morali slati kralju u vojsku. Kasnije je to pripadnik lake konjice. Od tridesetogodišnjeg rata (1618. – 1648.) hrvatski i ugarski husari postaju pojam pokretljivosti, smionosti, brzine, i ulaze u povijest kao specijalisti za prepade, nagle prodore, zasjede i upade za tako zvani mali rat
porkulab - zapovjednik

Petar Zrinski
ban grof Petar Zrinski (06.06.1621. - 30.04.1671.)

Fran Krsto Frankopan
markiz Fran Krsto Frankopan (04.03.1643. - 30.04.1671.)

Slavlje nakon bitke
      Najprije je u Karlovcu bilo veliko veselje povodom pobjede. U Beč su poslali caru 16 najljepših turskih zastava. Vijest o uništenju turske vojske kod Jurjevih stijena brzo se proširila Europom. Vijest o pobijedi žurno je nošena u Rim, navodno da su u čast te pobjede zvonila zvona na Bazilici sv. Petra i na drugima rimskim crkvama.

Tužan kraj
      Stalne čarke i manji sukobi Petra Zrinskog s Osmanlijama u Bosni nisu bili po volji vojnokrajiškim časnicima njemačkog podrijetla. Osobito to nije bilo po volji zapovjedniku Hrvatske krajine karlovačkom generalu Herbertu Auerspergu. Ne treba niti dvojiti da ga je sam Auersperg, ali i niz drugih njemačkih časnika, stalno optuživao na Bečkom dvoru, navodeći da stalno krši mir s Osmanlijama te da se potpuno samovoljno ponaša, ne uvažavajući hijerarhiju u Vojnoj krajini. Optužbe su išle dotle da mu se imputiralo kako vodi svoje privatne ratove protiv bosanskih begova i aga, a to je za jedno Carstvo posve neprihvatljivo.
      Pobjeda kod Jurjevih stijena izvojevana je bez „pomoći“ njemačkih časnika Vojne krajine, dakle s čisto hrvatskim snagama, kako u zapovjednu kadru, tako i u vojsci. To je iz suvremenog opisa bitke posve vidljivo. Nadalje, plijen nakon bitke je bio ogroman. S plijenom i zarobljenim osmanlijskim vojnicima Petar Zrinski je otišao u Karlovac i tamo na veleban način proslavio vojnu pobjedu. Je li to bila Petrova želja da još više istakne svoj značaj i veličinu pred nesklonim mu Auerspergom, ostaje nagađati. Istine radi valja kazati da u vrijeme bitke i slavlja u Karlovcu Auresperga nije tamo bilo, bio je u Ljubljani, no glasi su se očito redovno i revno širili Carstvom. Taj isti Auersperg, da bi se domogao velike otkupnine iz zarobljeništva bosanskih odličnika, tužio Zrinskoga Bečkom dvoru, što dodatno ukazuje na njihov animozitet.
      Bečki dvor je imao neke druge planove i interese, nastojao je Hrvatskoj nametnuti centralizam i apsolutizam kakvim se već upravljalo u austrijskim nasljednim zemljama, uključujući i Češku (koja je postala „nasljedna zemlja“ nakon Bjelogorske bitke 1620.). Takvu sudbinu krojio je Dvor i hrvatskim zemljama, čemu se Zrinski i Frankopani, kao tada najmoćniji hrvatski velikaši protive. Zato velika pobjeda u Bitci kod Jurjevih stijena nije išla Zrinskom nimalo u prilog, dapače uzeta mu je kao grijeh, okarakterizirana je kao nevjera prema Bečkom dvoru, pripisan mu je neposluh i sve ono što se može pripisati protuhrvatskoj politici istoga dvora. Zbog čiste objektivnosti, zaključimo da ova bitka nije bila presudna za kasnije pogubljenje Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana.

Izvori:
Milan Kranjčević: 350. obljetnica Bitke kod Jurjevih stijena - I, II i III. dio, Glas Gacke, 2013. god.
Jure Karakaša: RATNIK (Petar Zrinski)
doc. dr. sc. Hrvoje Gračanin: Petar Zrinski s 2000 krajišnika potukao 8000 Turaka i - kažnjen, Večernji list 04.07.2010.

Priredio Zdravko Grčević, studeni 2016. god.
    Na početak
Obrana i pad Gvozdanskog

Uvod
      Velika vojna vještina, otpor do posljednjeg čovjeka i svjesno žrtvovanje za domovinu učinilo je Gvozdansko simbolom hrvatske želje za slobodom i otpora protiv stranih osvajača. Kada su Turci konačno 13.01.1578. ušli u Gvozdansko našli su svuda samo blijede leševe izranjavanih, izgladnjelih i smrznutih ljudi koji su svjesno pošli u smrt.
      Epizoda s mrtvim braniteljima Gvozdanskog ostala je do današnjih dana nekako prešućena i vrlo slabo poznata. Ne zna se čak ni jesu li se preostali živi branitelji međusobno poubijali da ne padnu u turske ruke ili su jednostavno svi izginuli.
      Takvih primjera nema mnogo u svjetskoj ratnoj povijesti, zapravo su poznata samo dva slična. Jedan se zbio iste godine, nešto kasnije u ljeto 1578., kada su izginuli svi portugalski branitelji tvrđave Alkazar (Al-Kasr al Kabir) u sjevernoj Africi braneći se od nadmoćnijih islamskih napadača. Drugi je slučaj znatno stariji. Riječ je obrani Herodotove palače Masade na litici iznad Mrtvog mora, koja je bila posljednje uporište židovske obrane protiv Rimljana u tzv. Judejskom ratu od 66.-73. Tada su se preostali branitelji međusobno poubijali zajedno sa ženama i djecom.
      Tek u slobodnoj Hrvatskoj počelo se pisati o Gvozdanskom i njegovim junacima.

O Gvozdanskom
Tlocrt utvrde Gvozdanski
Tlocrt utvrde Gvozdanski

      Naselje Gvozdansko imalo je starohrvatsku utvrdu koju su podigli hrvatski plemenitaši Zrinski. U njemu je Nikola III. Zrinski imao topionicu, ljevaonicu i kovnicu novca. Utvrda je građena da bi sačuvala obližnje rudnike željeza, bakra, olova i srebra. Nakon pada utvrde Ferhadpaša dade kod Gvozdanskog razoriti sve rudnike iz kojih su knezovi Zrinski vadili srebro i kovali novac. [288]
      Gvozdansko je utvrda smještena petnaestak kilometara sjeverozapadno, na glavnoj cesti između Dvora i Gline, na brdu iznad utoka potoka Gvozdne u potok Žirovac. Prvi se put spominje 1488., a posebno često od 1524. Imena utvrde su različito zabilježena: Kosdansko, Guosdannskhi, Gwoszdannszkho, Gozdanczky, Giessdenitzka, Gnasdannskho i sl., pa stoga i nije čudno što je ponekad bilo nesporazuma između imena Kostajnice i Gvozdanskog. {050vojkrajina]. Ova utvrda se u 16. stoljeću postavila kao brana pred turske osvajače i njihove vlaške sluge s istoka.
      Kad je 1556. g. pala pod Osmanlije utvrda Novigrad, današnji Dvor na Uni, Gvozdansko je došlo na udar, budući da se nalazilo na strateški važnom putu u meki trbuh Hrvatskog Kraljevstva. Dolinom potoka Žirovnice na zapad išao je stari put koji je padom Novigrada postao nebranjen i otvoren za turske provale.
Gvozdansko
Gvozdansko
Gvozdansko
Gvozdansko
      Mještani Gvozdanskog oduvijek su bili čvrsti u katoličkoj vjeri. Iz prvoga poznatoga popisa župa Zagrebačke biskupije 1334. godine, vidi se pripadnost Gvozdanskog župi u Žirovcu. Popis župa iz 1501. spominje već tada katoličku župu u Gvozdanskom. A onda su Turci sve uništili, a sizuacija se nije popravila do današnjih dana.
Neuspjeli pokušaj osvajanja Gvozdanskog, 1561.
      Već 1561. godine zloglasni poturica Malkoč-beg (Dugalić) u dva je navrata opsjeo utvrdu, no oba je puta napadač odbijen. U travnju je braniteljima u pomoć priskočio kapetan Ivan Lenković nakon čega su se osmanlijske snage povukle.
Neuspjeli pokušaj osvajanja Gvozdanskog, 1574.
      Dvaput je Ferhad-beg Sokolović 1574. pokušao osvojiti utvrdu. Svaki su put članovi gvozdanske posade odbile napade, a svaka je opsada bila dramatična i u dramatičnim okolnostima hrvatske su snage odbile napade osmanskih snaga i njihovih martoloških saveznika. Utvrdom su zapovijedali kapetani Damjan Doktorović i Jure Gvozdanović, nazivan Šišmanović. Zapovijedali su posadom od 60 Hrvata i 30 primorskih rudara iz Novog Vinodolskog i Bakra. Kasnije je pristigla vojska generala Herberta Auersperga i grofa Franje Blagajskog i rastjerali tursku vojsku. [050vojkrajina]
Neuspjeli pokušaj osvajanja Gvozdanskog, lipanj 1576.
1576. godine (Kapidži-paša) poduzeo je veliki napad na utvrdu. Nakon višednevnog bombardiranja teški osmanlijski topovi probili su istočni zid grada te su Kapidži-pašini pješaci jurnuli prema nastalom otvoru. Isti otvor bio je zatrpan mrtvim tijelima turskih vojnika. Nakon gotovo tri dana teške borbe oko istočnog zida braniteljima je ponovno u pomoć došao general Auersperg nakon čega su se Osmanlije u panici povukli.
      Slobodno krstareći u većim ili manjim skupinama vojske između Une i Kupe, negdje sredinom lipnja 1576. osvojili su Turci na prevaru Bužim, stari i tvrdi grad grofova Keglevića. Neposredno zatim bila je napadnuta tvrđava Gvozdansko, na koju su Turci tri danajurišali i pokušavali slomiti obranu, ali je opsjednutom gradu pravodobno stigla pomoć.
Konačni pad Gvozdanskog, 1578.
      Već tijekom ljeta 1577. turska je vojska sagradila most preko rijeke Une kod Novigrada preko kojega je prešla velika komora i sedam velikih topova za rušenje tvrđavskih bedema i još 30 manjih topova. Lukavo je 3.listopada 1577. blokirao sve pravce iz kojih je posadi mogla stići pomoć te odvojio dio vojnika da posadu drže u okruženju.

Opsada Gvozdanskog 1577-78
Opsada Gvozdanskog 1577.-78.

Pad Pounja u 16. st.
Pad Pounja u 16. st.

      Saznavši da braniteljima Gvozdanskog neće pristići pomoć, Ferhad-paša procijenio je sredinom listopada kako ima dovoljno vremena da pošalje dio svoje vojske na obližnji Zrin. Čuvši da će i oni ostati bez pomoći, zapovjednik Zrina, kaštelan Petar Kamenjak odlučio se predati Osmanlijama u zamjenu za slobodan prolaz u neokupirane hrvatske krajeve. Predaja je izvršena 20. listopada, no Ferhad-paša odveo je branitelje Zrina kao zarobljenike u Bosnu.
      Zatim je zahvaljujući teškom topništvu zauzeo preostale susjedne hrvatske utvrde među kojima su bile: Kladuša, Pećigrad, Podzvizd, Ostrožac i Drežnik. Potom se s glavninom vojske vratio pred Gvozdansko.
      Opsada Gvozdanskog je počela 3. listopada 1577. godine. Za razliku od prethodnih, bila je znatno bolje pripremljena.
      Utvrdu je branilo svega 300 branitelja. Oko 250 su bili seljaci i rudari iz podgrađa Jame sa ženama i djecom, te nešto hrvatskih haramija i kranjskih puškara. Drugi izvori spominju hrvatske rudare iz Bosne, iz Japrage, današnje Ljubije i okolice. Stalnih tvrđavskih stražara, posade zrinskih vojnika bilo je svega pedesetak. Zapovijedali su iskusni ratnici i kapetani: Damjan Doktorović, Juraj Gvozdanović, Nikola Ožegović i Andrija Stipšić. Obranom utvrde zapovijedao je kapetan Damjan Doktorović. Tri mjeseca su branitelji odolijevali napadima Turaka. Njih je zapisao osvajač, turski kapetan Ahmed aga Veletanlić.
      Damjan Doktorović i njegova supruga Dora Zrinski.
      Juraj Gvozdanović, žumberački uskok, bio je (1574-1578) jedan od četiri kapetane utvrđena grada Gvozdanskog. Prema obiteljskoj predaji, podrijetlom iz sjeverne Makedonije, gdje su 1460. posjede Turci oduzeli Šišmanu, najstarijem poimence poznatom članu obitelji. Prije 1525. u hrvatske su se krajeve pred Turcima sklonili knez Tomo i brat mu Antun. God. 1531. na Žumberak se doselio vojvoda Resan Šišmanović koji je 1535. od kralja Ferdinanda I. dobio zemlju u Grabru. Kapetan Juraj poginuo je 1578. braneći grad Gvozdansko – po kojemu su se Resanovi potomci nazvali Gvozdanovićima.
      Nikola Ožegović iz obitelj Ožegović od Barlabaševca koja je bila najznačajnija obitelj kalničkog plemstva.
      U međuvremenu osmanlijsko je bombardiranje Gvozdanskog trajalo gotovo dva mjeseca, ali su čvrste gradske zidine odolijevale topovskim udarima. Oko Božića se Ferhad-paša vratio podno Gvozdanskog kako bi nastavio opsadu. Ponovno je pozvao branitelje na predaju (treći puta), što su oni opet hrabro odbili vjerojatno saznavši za sudbinu branitelja Zrina. Predaju su odbilinadajući se da će im ponovno u pomoć pristići general Auersperg. Nažalost, general Auersperg nije raspolagao dovoljnim ljudstvom te se nije usudio udariti na tako brojnu osmanlijsku vojsku.
      Turske snage od 10.000 utaborile su se zajedno s vlaškim četama podno grada. Hrvatske su snage bile odsječene od slobodnog dijela Hrvatskog Kraljevstva. Logistika je bila u očajnom stanju. Pomoć u ljudstvu nije nikako stigla tijekom opsade, niti u hrani, dok su zalihe bile sve potrošene. Te osjetljive informacije znao je turski osvajač.
      Uvidjevši da braniteljima pomoć ne pristiže, Ferhad-paša odlučio se na odugovlačenje s konačnim jurišom. Rasporedio je svoje topništvo po okolnim brdima te je naredio neprestano bombardiranje grada. Vrlo je vjerojatno dio svoga topništva Ferhad-paša postavio na brežuljak Vijenac, sjeverozapadno od Gvozdanskog, a ostatak na današnje Naokovo brdo zapadno od grada, odakle se najlakše moglo tući po gradu. Također je blokirao sve prilaze gradu i onemogućio dolazak branitelja do potoka Žirovac ili Gvozdina, što je obustavilo obnavljanje zaliha vode.
      Ferhad-paša nastupio je suprotno dotadašnjem načinu ratovanja. Nije čekao proljetnu sezonu, kad bi narasla trava kojom se hranilo konje i vučnu stoku, odnosno nije se povukao zbog zime kada više nije bilo hrane za životinje i kad su se se vojske obično povlačile u zimovnike sve do novog proljeća. Odlučio je po svaku cijenu zauzeti Gvozdansko, što je zateklo branitelje koji nisu bili spremni za zimsku opsadu.
      Zima je bila iznimno hladna. Od hladnoće u gvozdanskim šumama drveće je pucalo od hladnoće, a konji na otvorenom su ugibali od studeni.
      Stalno bombardiranje topovima znatno prorijedivši braniteljske redove. Posada je i nadalje odbijala turske ultimatume. Zbog nedostatka hrane, prisiljeni su bili jesti pse-čuvare.
      Posada se naime održavala tako što je jela jednog po jednog psa čuvara. 9. siječnja 1578. posada je ostala sasvim bez hrane, jer su Turci strijelama ubacili otrovano meso i njime otrovali posljednja dva psa. Pozvao je posadu neka se preda, no odbili su odgovorivši da će radije umrijeti nego se sramno predati.
      Nakon tvrdoglavog odbijanja pozive na predaju, bijesni Ferhad-beg 10. siječnja zapovjedio je juriš. Posada koja je smanjena na tridesetak živih branitelja, koji su bili izranjeni, izgladnjeli, žedni i promrzli, junački je odbila napad i ostali bez streljiva. [050vojkrajina]
      No već sutradan Osmanlijama su došle nove snage iz Bosne, stoga su ponovno jurnuli na gradske bedeme koji su dotad bili već teško oštećeni, ali je i taj napad odbijen.       Štoviše, odbijen je i treći juriš osmanlijske pješadije 12. siječnja. Do kraja toga dana u utvrdi je ostalo svega tridesetak glađu i žeđu izmorenih branitelja, od kojih je većina bila teško ranjena.
      Tada je Ferhad-paša ponovno promijenio taktiku te se odlučio na noćni napad na kaštel koji je trebao biti izveden u noći s 12. na 13. siječnja.
      U zapisima stoji: "Kad je pristigla glavnina osmanske vojske Ferhat-paša poslao je izaslanika do gradskih zidina s ponudom braniteljima Gvozdanskog da u 3 sata napuste utvrdu i slobodno otiđu sa svom pokretnom imovinom na slobodni prostor Hrvatske. Kako već mjesecima nije bilo komunikacije grada sa slobodnim ostatkom Hrvatske, a ni pomoć ni hrana nisu stizali do grada, zalihe u gradu su nestale, pa se paša sa svojim zapovjednicima nadao da će se u takvim okolnostima grad predati. No i u noći na treći dan opsade iz grada nije bilo predaje, hrabri vitezovi nisu pokleknuli. Te noći 12. na 13. siječnja ljeta 1578. Ferhat-paša zapovjedio je osobnoj straži da nalože još nekoliko vatri i donesu još bundi jer nije mogao zaspati od hladnoće. Temperatura zraka toliko je pala da su i konji, koji su bili na otvorenom, počeli ugibati od hladnoće. Cijele noći čuli su se jezivi pucnjevi drveća, koje je pucalo od hladnoće.
      Tijekom noći ugasile su se sve vatre u gradu i više se nije čulo ni glasa. To je strašno uznemirilo turske izvidnice, koje su o tome smjesta izvjestile pašu. Paša je zbog bojazni da bi mogao uslijediti napad iz utvrde podigao uzbunu i pripremio svoju vojsku za obranu, no cijele noći, čas se grijući, čas motreći naizmjence, turski i vlaški vojnici bili su u strahu. Ferhad-beg odgodio je napad do zore. 13. siječnja.
      U jutro su osmanske su snage izvršile topničku pripremu te krenule u juriš. No s druge strane paljbe nije bilo. Provalili su vrata tvrđave, ne naišavši na otpor, i ostali su osupnuti prizorom. Zatekli su grad pun ruševina u kojem su bila na svojim borbenim položajima mrtva tijela smrznutih branitelja izmučenih glađu i mrazom koji su svjesno pošli u smrt. U gradu nije bilo ni hrane, ni vode, ni strjeljiva, ni ogrjeva. Prizor je potresao osmanskog zapovjednika koji je zadivljen junaštvom hrvatske posade zapovijedio dovesti katoličkog svećenika da bi se poginule pokopalo po kršćanskom obredu uz vojne počasti. Cijeli je pokoreni predjel oslobodio plaćanja većeg dijela poreza. [050vojkrajina]
      Inače Turci nisu dugo vladali Gvozdanskim jer je hrvatsko-kranjska vojska još iste godine oslobodila i tu i sve ostale obližnje utvrde, a Ferhad-bega i njegovu razbijenu vojsku protjerala preko Une. No taj je veliki uspjeh obezvrijedila epidemija kolere koja je dovela do rasula u kršćanskoj vojsci i omogućila Ferhad-begu da još iste godine vrati sve prije zauzete utvrde. [050vojkrajina]

najstarija slika Gvozdansko
Najstarija poznata fotografija Gvozdanskog
Ostaci utvrde Gvozdansko
Ostaci utvrde Gvozdansko
Ostaci utvrde Gvozdansko
Ostaci utvrde Gvozdansko
Ostaci utvrde Gvozdansko
Ostaci utvrde Gvozdansko

Za kraj
      Obrana Gvozdanskog i njezin ishod nadmašili su sve ratne strahote s kojima su se Hrvati nosili gotovo dva stoljeća braneći svoj opstanak u borbi protiv Osmanskog Carstva. U suodnosu i nasuprot stvarnosti čina branitelja grada, sve antičke tragedije doimaju se jednostavno kao izazovno duhovno štivo u kojem se isprepliću osobne strasti i sudbine na granici mogućeg i nestvarnog u iskazivanju moralnih i ljudskih vrlina. Posada u Gvozdanskom svojim je životom tvorno pokazala i potvrdila snagu i veličinu moralnih, duhovnih i ljudskih vrijednosti u kojima se istodobno zrcalio i sam duh naroda kojem je ona pripadala. Izjednačujući pravo na opstanak, slobodu i smrt, u Gvozdanskom je samo smrt mogla biti pobjednik. Svjesno i u mukama odlazeći u nepovrat, sudionici tih više nego stravičnih zbivanja nisu ni slutili da će, zapravo, umrijeti poslije smrti, a smrtni udarac zadat će im vlastiti narod koji nije našao za shodno da ih sačuva od zaborava i pretvori u vječiti plamen i spomenik odlučnosti, hrabrosti i slobode, kao jednoj od značajki svoga povijesnog bića. [181]
      Ante Tresić Pavičić, nadahnut djelima fra Andrije Kačića Miošića napisao je ep o “najviteškijem i najnevjerojatnijem djelu u povijesti čovječanstva”. Tri godine (od 1937. do 1940. ) pisao je najveći hrvatski ep “Gvozdansko” sastavljen od 21 406 rimovanih deseteraca u 24 pjevanja kako bi probudio hrvatski narodni ponos.

Izvori:
[037vojkrajina] Opsada Gvozdanskog 1577. - 1578. – Wikipedija
[181] Ive Mažuran POVIJEST HRVATSKE 15-18 st
[288] Rudolf Horvat: Povijest Hrvatske, knjiga I. od najstarijeg doba do 1657., Zagreb 1924.
[050vojkrajina] Časopis Građevinar 55 (2003)
[01gvozdansko] Gvozdansko, predziđe krščanstava, Hrvatske pravice, 2019.
[02gvozdansko] Gvozdansko - svetište hrvatskog junaštva dio 1, portal Hrvatskog kulturnog vijeće, 2018.
[03gvozdansko] Gvozdansko - svetište hrvatskog junaštva dio 2, portal Hrvatskog kulturnog vijeće, 2010.
[04gvozdansko] Gvozdansko - svetište hrvatskog junaštva dio 3, portal Hrvatskog kulturnog vijeće, 2010.
[05gvozdansko] Heroji Gvozdanskog, Selo.hr, Vladimir BRNARDIĆ www.hrvatski-vojnik.hr [06gvozdansko] Nema predaje: Junački otpor malobrojnih hrvatskih branitelja protiv Osmanlija u Gvozdenskom
Damir Borovčak - Gvozdansko - hrvatsko velejunaštvo bez svjetskih uzora, drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje monografije, 2019.

Priredio Zdravko Grčević, kolovoz 2019.
    Na početak
Krbavska bitka 1493. - tragični poraz

      Bitka na Krbavskom polju drži se početkom i glavnim uzrokom raspada cijelog hrvatskog kraljevstva čiji su temelji bili temeljito uzdrmani. Iz Like i Modruša mnoge su plemićke obitelji zajedno s pučanstvom odselile na sigurniji sjever. Hadum-paša još je neko vrijeme pustošio, a onda je kralj Wladislaw s Turcima sklopio primirje.
      Tragičnu i tužnu sudbu hrvatske vojske poražene na Krbavskom polju potanko su opisali povjesničari Bonfinije, Unresi i Tubero, ali kud i kamo vjerodostojnijim čini se opis ninskoga biskupa Jurja Divnića koji je odmah nakon bitke pohitao u Liku i svoje izvješće o boju sročio za papu Aleksandra VI. upozoravajući ga na pogibelj koja je zaprijetila cijeloj Europi. Bitku je opisao i češki putopisac Ivan Hasišteinski.
       Turci su se vraćali iz pljačkanja Štajerske. Osim pljena vodili su sa sobom i zarobljeni narod. Turke je vodio Hadrem Paša s oko 10.000 konjanika. Hrvati su skupili oko 3.000 konjanika i 8.000 pješaka predvođeni banom Emerikom Derenčinom.. Kada su Turci saznali da ih čekaju Hrvati, najprije su pobili sav zarobljeni narod. Pripremili su zamku. Dio turskih konjanika sakrio se u šumu a dio je bio mamac za zamku. Pokazali su se Hrvatima koji su krenuli za njima i započeli borbu. Tada su Turci počeli bježati, ali prema svojim sakrivenim konjanicima koji su opkolili hrvatske snage i pobili Hrvate na Krbavskom polju. Poginulo je puno naših velikaša, knez Ivan Frankopan Cetinski, sin bana Emerika i još oko 10.000 bojovnika. Ostali su bili zarobljeni kao i ban Derenčin.
Knez Ivan Frankopan je zagovarao da se Turke napadne u brdovitom području, a na na otvorenom polju. Prevladalo je mišljenje bana Emerika pa se bitka odigrala kod rijeke Krbave.
      Nepunih pola tisućljeća kasnije Krbavsko će polje ponovno biti poprište bitke, ali s potpuno drukčijim ishodom. Već prvoga dana vojno-redarstvene akcije Oluja hrvatski su vojnici na potezu Bunić-Krbava-Svračkovo selo-Podlapača Krbavsko polje oslobodili u cijelosti. Dana 7. kolovoza 1995. 9. gardijska brigada oslobodila je Udbinu i kod Donjeg Lapca se ujedinila sa 118. domobranskom pukovnijom.
      Krbavska bitka je tragična prekretnica za budućnost Like i Hrvatske. Slijedi 200 god. borbe s Turcima, nakon koje se Hrvati izgubili teritorije u današnjoj Bosni. Slijedile su velike seobe Hrvata zbog turske opasnosti. Lika je najvećim dijelom bila raseljena i više nikada neće imati značaj kao prije dolaska Turaka. No, osim Turaka odigrali su se i drugi povijesni procesi.
    Na početak
Izvori:
[003] Enver Ljubović-Grbovi i plemstvo Like, Gacke i Krbave, Zagreb 2003.
[004] Nikola Tominac - STAJNICA I OKOLICA, Zavičajni klub Stajnica Zagreb, Zagreb 2004.
[006] Hrvoje Salopek-Stari rodovi Ogulinsko-modruške udoline, Matica Hrvatska Ogulin, Zagreb 2000.
[007] Milan Kranjčević-Švica, Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, Otočac 2003.
[010] Rudolf Horvat-Lika i Krbava dio1, Matica Hrvatska, Zagreb 1941., -stao na 15 str.
[020] Stjepan Pavičić-Seobe i naselja u Lici, Jugoslavenska kademija Zagreb, Zagreb 1962.
[025] Petar Runje-Otočac, srednjovjekovna biskupija i kulturni centar, Senjski zbornik 33, 2006.
[035] Nikola Tominac-Stajnica i okolica, Zavičajni klub "Stajnica" Zagreb, Zagreb 2004.
[036] Hrvoje Hitrec-Hrvatska povjesnica, Most Zagreb 1999.
[064] Ivan Šarić-Novi nalazi starohrvatskog oružja u Lici, Vjesnik Arheološkog muzeja Zagreb
[071] Stočari u Lici i na Velebitu kroz povijest, LikaWorldNet.hr
[084] Osvajanje županija Like, Krbave i Zvonigrada, CRO-eu.com
[104] Kratki povijesni pregled zla nad Hrvatskom, Zagreb 2006.
[107] Porijeklo stanovnika velebitskih naselja, web Velebit, 2012.
[110] Željko Holjevac-PROBLEMI HABSBURŠKO-MLETAČKOG RAZGRANIČENJA U PODGORJU I POZRMANJU POTKRAJ 17. I POČETKOM 18. STOLJEĆA, Institut društvenih znanosti ‘Ivo Pilar’ u Zagrebu, Zagreb 2002.
[111]Franz Bach-POVIJEST OTOČKE PUKOVNIJE, HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA POKRAJINE GACKE, ZAGREB - OTOČAC, prosinac 2010.
[115] Vjekoslav Klaić-Krčki knezovi Frankopani (OD GOD. 1118. DO GOD. 1480.), njiga prva, Matica Hrvatske, Zagreb 1901.
[116] Franjo Julije Fras-Cjelovita topografija Karlovacke Vojne Krajine, Ličke župe Gospić, 1988.
[117] Stajnica-CRKVA KROZ POVIJEST
[121] Marko Marković-O etnogenezi stanovnistva Like, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1995.
[126] Drago Roksandić-Triplex Confinium (Granice i regije hrvatske povijesti 1500.-1800), Barbat Zagreb, Zagreb 2003.
[148] Radoslav Lopašić-Dva junaka - Marko Mesić i Luka Ibišimović, Matica Hrvatske, Zagreb 1888.
[155] Zorislav Horvat-O NEKIM OSOBINAMA SAKRALNE ARHITEKTURE U LICI NAKON PROTJERIVANJA TURAKA, Senjski zbornik 30, 2003.
[158] Hrvoje Kekez-Lička županija i Kasezi u srednjem vijeku,
[174] Zorislav Horvat-Turske kule i gradovi u Lici i Krbavi, Senjski zbornik 40, 2013.
[176] Klaić -Hrvatsko kraljevstvo u XV. stoljeću i prvoj četvrti XVI. stoljeća (1409.-1526.)
[178] MIRKO VALENTIĆ-Turski ratovi i hrvatska dijaspora u 16. st., Senjski zbornik 17, 1990.
[181] Ive Mažuran - POVIJEST HRVATSKE 15-18 st.
[185] R. Horvat-Povijest Hrvatske 1491-1495.
[191] MilanKruhek-Utvrde senjske kapetanije u 16 st., Senjski zbornik 17, 1990.
[192] Damjan Pešut-ETNIČKA I KONFESIONALNA PODJELA NAKON OSLOBAĐANJA LIKE OD TURAKA, Senjski zbornik 24, 1997.
[201-L] [210-L] Rudolf Horvat-Kralj Ferdinand (dio knjige 288 Povijest Hrvatske)
[212] Tade Smičiklas-Poviest Hrvatska, dio prvi, Matica Hrvatske, Zagreb 1882
[216-L] Naseljenici u ličkim selima 1700. godine, prema literaturi [121], CRO-eu.com
[219-L] Jure Karakaš-Podlapac monografija, Ministarstvo kulture RH, Zagreb 2001. [224-L] DINASTIČKI SUKOBI I OSMANSKA OPASNOST XV i XVI st. [225-L] KRUHEK-Turske utvde u Lici i Krbavi 1527.-1689., Senjski zbornik 40, 2013.
[261-L] Mirko Marković-Područje Like u razdoblju vladavine Turaka, CRO-eu.com, 2008.
[270-L] Udruga Uskok Sošice-Žumberački Uskoci branitelji Hrvatske i Europe kroz stoljeća, Žumberački krijes 2015.
[271-L] Marko Šarić-Osmanski korijeni Gospića: nahija Novi u XVI. i XVII. stoljeću, Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.
[288-L] Rudolf Lopašić: Karlovac, knjiga VI, Poučna knjižnica, Matica Hrvatska, Zagreb
[288] Rudolf Horvat-Povijest_hrvatske, knjiga I, od početka do 1657., Zagreb 1924.
[370-L] MILE_BOGOVIC-RESTAURACIJA KATOLIČKE CRKVE U LICI I KRBAVI NAKON OSLOBOĐENJA OD TURAKA GODINE 1689., Senjski zbornik 20, 1993.
[371-L] MILE_BOGOVIĆ-DVA PISMA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA I JEDNO MARKA MESIĆA, Senjski zbornik 21, 1994.
[381-L] Radoslav Lopasić - Karlovac, Matica Hrvatske, Zagreb 1879.
[388-L] Milan Kruhek-Fortifikacijsko graditeljstvo i obrana hrvatskih zemalja tijekom stoljeća, CRO-eu.com, 2009.
[389-L] Krešimir Matijevi ć - Utvrđeni gradovi srednjovjekovne Like, Lička revija, 2015.
[391-L] www.saborsko.net - Povijest Like 2
[400-L] Rudolf Horvat-Gradovi u Lici – Prvi dio, https://darkoantolkovic.wordpress.com/, 2017. [430-L] LOVORKA ČORALIć-ISELJAVANJE STANOVNIKA MODRUŠA I NJIHOV ŽIVOT U VENECIJI U 15.1 U PRVOJ POLOVICI 16. STOLJEĆA, Senjski zbornik 21, 1994.
[441-L] Marija Šercer- Nadgrobna ploča Stjepana II. Frankopana, Modruški zbornik 2008.
[442-L] Balthasara Hacqueta - Abbildung und Beschreibund der südwest – und östlichen Wenden, Illyrer und Slaven, Lepzig 1804.

001vojkrajina-Ava Maria Grunfelder-reforme Vojne krajine
009vojkrajina- Jurisic-Rat za oslobođenje od Turaka
010vojkrajina-Iz kronike Like i Krbave od 1689
015vojkrajina-Jurjako-Vojna granica posljednje borbe
[016vojkrajina] ] Bosna i Hrvatska uoči turskog osvajanja, Posavski vremeplov siječanj 2010. (Trpimir Macan - Povijest hrvatskog naroda)
[017vojkrajina] Enver Imamović - Šta je Bosni Turska, a šta Turskoj Bosna, Dnevni avaz 23.11.2014.
[018vojkrajina] Područje Likeu u razdoblju vladavine Turaka, CRO-eo.com (Mirko Marković)
[019vojkrajina] Osmanska vlast tamni vilajet i beskrajni rat 1463-1878, web stranic Herceg Bosna, 22.08.2010.
[020vojkrajina] Nikola Tominac - Velikani naše povijesti-Pop Marko Mesić,web stranica Zavičajni klub Stajnica, 04.03.2005.
[021vojkrajina] Robert Stipetić - Propast Modruša, web stranica Katedra čakavskog sabora
[022vojkrajina] Općina Lovinac - Povijest lovinačkog kraja kroz razdoblja, web stranica
[023vojkrajina] Osmankso carstvo, Hrvatska enciklopedija
[024vojkrajina] Stjepan Antoljak - Jesu li Hrvati sudjelovali u Kosovskoj bici 1389. godine ?, Historijski zbornik, Savez povijesnih društava Hrvatske, Zagreb 1989.
[025vojkrajina] Stogodišnji hrvatsko-turski rat, Wikipedija
[026vojkrajina] Krvavi sabor u Križevcima, www.krizevci.net
[027vojkrajina] Dominik Mandić - Hrvati i Srbi - dva stara različita naroda, Posavski vremeplov web stranica, kolovoz 2011.
[028vojkrajina] Mladen Lojkić - Reliquiae reliquiarum, Hrvatska udruga Enedikt web stranica, 09.05.2014.
[029vojkrajina] Radoslav Lopašić - O epraihiji karlovačkoj (1879)
[030vojkrajina] Dragan Ilić - Hrvati su u svojoj povijesti dobili više bitaka protiv Turaka dok su se Srbi samo skrivali, HOP PORTAL, 2016
[033vojkrajina] Ante Milinović - Etničko porijeklo današnjih Bošnjaka, 2011.
[035vojkrajina] Vrijeme od Osmanlija do Prvog svjetskog rata, iz knjige [035] Stajnica i okolica
[038vojkrajina] HRVATSKI DUHOVNIK I RATNIK PETAR ZRINSKI DIO DRUGI
[040vojkrajina] Osvajanje županija Like, Krbave i Zvonigrada, CRO-eu.com, 2009.
[042vojkrajina] Od Brinja do Gospića, CRO-eu.com, 2010.
[043vojkrajina] Hrvatske zemlje pod osmanskom vlašću (Wikipedija)
[045vojkrajina] Srpska laž da je BiH srpska država, Nezavisna država Sandžak
[050vojkrajina] ZRINSKE UTVRDE U HRVATSKOM POUNJU, Gvozdensko-tvrđava, GRAĐEVINAR 55 (2003)
[051vojkrajina] TOMISLAV RAUKAR - HRVATSKA NA RAZMEĐU XV. I XVI. STOLJEĆA, Senjski zbornik 17, 1990.
[052vojkrajina] Porijeklo stanovnika velebitskih naselja, Velebit, 2011.
[055vojkrajina] Junak iz Like, CRO-eu.com, 2009.
[056vojkrajina] Lovinac - rat s Turcima, CRO-eu.com
[057-1vojkrajina] Hamdo Camo-Povijest Bosne RAT I OTOMANSKI POREDAK 1463.-1606.
[057-2vojkrajina] Hamdo Camo- Povijest Bosne SRBI I VLASI
[059vojkrajina] Junaštva nekadašnjih Ličana. Naša Lika-forum, 2008.
[062vojkrajina] Ivan Jurković-TURSKA OPASNOST I HRVATSKI VELIKAŠI - KNEZ BERNARDIN FRANKAPAN I NJEGOVO DOBA
[084vojna krajina] Ive Mažuran-Osnivanje vojne granice u Slavoniji 1702., Državni arhiv u Osijeku, Osijek 2005.
[085vojnakrajina] Valvasor i Rabatta o Vojnoj krajini 1689-1719-karte, Barbat Zagreb 2003.
[03boricevac] Nasa - Lika Forum, 2007.-2013.
[01brlog] Brlog nad Gackom, enciklopedija
[03brinje] IVAN STANDL: FOTOGRAFIJSKE SLIKE IZ DALMACIJE, HRVATSKE I SLAVONIJE, 1870., Hrvatski državni arhiv
[01donji_lapac] Povijest Donjeg Lapca, Službena stranica Općine Donji Lapac
[01dosen] Enver Ljubović - Lička i bunjevačka obitelj Dossen.Došen, Hrvatski portal u Švicarskoj
[02gospic] Gospić godine 1834.,CRO-eu.com, 2008.
[03gospic] Povijest Gospića, stranica Grada Gospića,2013. [02jesenice] Kronologija nastanjivanja Jesenice, stranica Saborsko - grad na Kapeli, 2017.
[01karlobag] Mnogobrojna stradanja utvrde u Karlobagu, časopis Građevinar 53, 2001.
[01mrsinj] Ogromna zmija i danas čuva blago Mrsinj-grada, najviše srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj, Lika klub, 2018.
[001oreskovic] Enver Ljubović - Lička obitelj Orešković
[02otocac] Otočac u Lici, CRO-eu.com, 2013.
[01rukavina] Enver Ljubović - Bunjevačka plemena i časnička obitelj Rukavina, Senjski zbornik 31, 2004.
[01siroka_kula] Široka Kula, CRO-eu.com, 2009.
[03udbina] Iz kronike Like i Krbave od 1689., Naša Lika - forum, 2008.
[016vlasi] Vlasi... ko su i odakle potiču?, Melnica-Online

    Na početak

ZAVIČAJNA UDRUGA LIČANA "VRILO MUDROSTI" SLAVONSKI BROD
Pišite nam na e-mail: vrilo-mudrosti@vrilo-mudrosti.hr