Velika seoba slavena je politička izmišljotina

Uvod      Genetska istraživanja biloškog podrijetla (porijekla) pojednih naroda svijeta dala su novi doprinos povijesti ali i razkrinkala povijesne laži. Kada se uzimaju u razmatranju rezultati genetskih istraživanja uvijek se mora imati na umu da ta istraživanja daju samo slijedeće odgovore (mi ćemo se baviti samo Hrvatima):– podrijetlo muškog stanovništva prema haplotipovima (skupine kromosoma Y) i haplogrupama–… Nastavi čitati Velika seoba slavena je politička izmišljotina