• Ivica Brezić - Gips
 • Nikola Samaržija
 • Prpićeva "Prva brodska pekarna Lika"
 • Matija Mesić
 • Katinka Tomljenović
 • Mato Klišković
 • Miloš Krpan
 • Sofija Krpan
 • Marija Račan
 • Tadijanovićev djed i baka
 • Marijan Matijević - junak iz Like
 • Ruža Sertić
 • Josip Markovinović
 • Mia Čorak Slavenska
 • Marko Lovinčić
 • Josip Butorac
 • Vid Došen - pisac i svećenik