GODIŠNJE SKUPŠTINE

Izabrano novo/staro rukovodstvo udruge
    Na sastanku Upravnog odbora "Vrila mudrosti" održanog 19.05.2014. god. u Domu HVIDRE, S. Marjanovića 2 u Slav. Brodu, izabrano je novo/staro rukovodstvo Udruge. Novo izabrani Upravni odbor izabrao je novu/staru predsjednicu za slijedeće četiri godine, dr. Zdenku Topolovac. I ostali izabrani su iz prošlog mandata, dopredsjednici Slavko Murat i Zvonimir Petanović, tajnik Marinko Krpan i rizničarka Kaja Knežević.
    Predsjednica je istaknula kako je Upravni odbor jedna dobro uigrana ekipa koja uspješno odrađuje zacrtani program. Glasovanjem je ukazano povjerenje dosadašnjem rukovodstvu. Novi Upravni odbor ima i nekoliko novih članova.

Upravni odbor Vrilo mudrosti 19.05.2014
Izborna godišnja skupština 11.05.2014. godina

Sadržaj:
1. Slike sa skupštine
2. SB portal - Učvršćivanje veza Like i Slavonije
3. e-brod - Održana godišnja skupština zavičajne udruge Vrilo mudrosti
4. Zapisnik s Godišnje skupštine od 11.05.2014.

Poziv na godišnju skupštinu Vrilo mudrosti
    Kao i prijašnjih nekoliko godina, skupština je održana u dvorani Doma za stare i nemoćne u Slavonskom Brodu. Okupilo se dosta članova udruge a stigla je i ekipa iz Like na čelu s Karlom Starčevićem. Skupština je imala standardni tijek, osim što je ova bila izborna pa je izabran novi Upravni dobor koji će na prvoj sjednici izabrati predsjednika/cu, tajnika, rizničara i dopredsjednike. Predsjednica Zdenka se zahvalila na korektnom radu Upravnog odbora i zahvalila podršci članova na posjećenosti kod organizacije izleta i Ličke zabave. Ohrabrujuće je što imamo dosta novih članova prema izvješću tajnika Marinka Krpana. Na kraju je bila informacija o ovogodišnjem izletu u Liku.
    Novi članovi Upravnog odbora su: Zvonimir Petanović, Slavko Murat, Zdenka Topolovac, Kaja Knežević, Marinko Krpan, Zdravko Grčević, Anica Živković, Zlatko Biondić, Krešimir Grčević, Katica Krijan, Kata Župan, Silva Miljković, Ivica Brezić, Zvonko Ivezić, Željko Ivaniš, Joso Ivezić, Ružica Vidaković, Ivan Tomičić, Franjo Knežević i Darija Agičić.

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014
ZAVIČAJNA UDRUGA LIČANA „VRILO MUDROSTI“ SLAVONSKI BROD

Z A P I S N I K

S GODIŠNJE IZBORNE SKUPŠTINE, ODRŽANE 11.SVIBNJA 2014. U SLAVONSKOM BRODU, U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE, Ulica kraljice Jelene

Nazočno: 63 člana, gosti: Karlo Starčević, Sanja Rukavina, Ante Franić (iz Donjeg Pazarišta i Gospića).

Skupština je započela radom u 11,05 sati, intoniranjem ličke himne „Vila Velebita. Skupštinu je otvorila predsjednica dr. med. Zdenka Topolovac-Šulentić pozdravivši sve nazočne, posebno najstarije članove Luku Katalinića i Franju Mataića, i zahvalivši svima koji su doprinijeli 23-godišnjem djelovanju Udruge i ugodnom druženju. Potom je pozvala da se minutom šutnje oda počast svim preminulim članovima i hrvatskim braniteljima.

Predložila je da ovu skupštinu vodi Radno predsjedništvo u sastavu: Zvonimir Petanović, Slavko Murat i Mile Blažević, što je jednoglasno prihvaćeno.

Predsjedavajući Zvonimir Petanović zahvalio se na izboru i svima na odazivu i predložio dnevni red:
1.Izbor radnih tijela Skupštine:
1.a.)Verifikacijske komisije (Ivica Brezić, Zlatko Biondić), 1.b.)Zapisničara (Marinko Krpan), 1.c.)Ovjerovitelja zapisnika (Anica Živković, Joso Ivezić),
2.Izvješće Verifikacijske komisije,
3.Izvješće o radu Udruge u 2013. godini (predsjednica Z.Topolovac)
4.Financijsko izvješće za 2013. (rizničarka Katica Knežević)
5.Izvješće o članstvu (tajnik M.Krpan)
6.Izvješće Nadzornog odbora (Mile Blažević)
7.Rasprava o izvješćima i usvajanje,razrješenje Upravnog i Nadzornog odbora,
8.Plan rada za 2014. Godinu (Z.Topolovac),
9.Izbor novo Upravnog i Nadzornog odbora,
10. Različito (pozdrav i obraćanje gostiju, informacija o izletu u Liku 7. I 8. lipnja...)
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad.2.) Ivica Brezić izvijestio je da je Skupštini nazočno više od jedne trećine članstva: 63 od ukupno 79 članova koji su platili članarinu za 2013. godinu, što prema Statutu Udruge omogućava da sve donijete odluke budu pravovaljane.

Ad.3.) U opširnom izvještaju o radu u 2013. godini predsjednica Udruge dr. Z.Topolovac nabrojala je osnovne aktivnosti u protekloj godini i do održavanja ove skupštine: nakon nazočnosti promociji zbirke pjesama Književnog društva Berislavić i članice Udruge Marije Korać Rukavine (20.5.) uslijedio je iznimno sadržajan dvodnevni izlet u Liku 8. i 9. lipnja 2013. (Žuta Lokva, Ličko Lešće, Veliki Žitnik, Starigrad Paklenica, Sveti Rok, s noćenjem na Baškim Oštarijama), potom odlazak na 5.Ličku večer u Viroviticu 13.9., uspon na Velebit-Sveto brdo „Tragom zbjega lovinačkog kraja (14.9.), odlazak na 11.Ličko prelo u Belišću (4.10.), organizacija uspjele 17.Brodske ličke večeri 25.10. u Matičević-centru, odaziv na koncert KUD-a Tomislav u Sibinju 6.1.2014., sudjelovanje na 12.Ličkoj večeri u Bizovcu 15.2., nazočnost 18.Ličkoj zavičajnoj zabavi u Požegi 15.3. i 18.Ličkoj večeri u Zagrebu 21.2., te gostovanje u Požegi 17.4. na Ličkom velikom četvrtku i promociji dokumentarnog filma o Ličanima u Slavoniji. Održano je ukupno 10 sastanaka Upravnog odbora, pri čemu Udruga nije zanemarila ni svoju humanitarnu djelatnost pomažući obitelj hrvatskog branitelja Josipa Krmpotića u Gospiću i jedne obitelji s bolesnim djetetom u Zlatnom cekinu na prijedlog T.Alara. Predsjednica se na kraju posebno zahvalila svim članovima Upravnog odbora na suradnji i pomoći u još jednoj aktivnostima ispunjenoj godini čime je ostvarena svrha postojanja ove zavičajne udruge !

Ad.4.) Rizničarka Katica Knežević podnijela je Finanijsko izvješće u kojem stoji da su Ukupni prihodi u 2013. godini iznosili 32.872,56 kuna (od toga prijenos iz 2012. godine 22.436,01 kn, prihod od kamata 36,55 kn, od sponzora 6.500 kn, i od članarina 3.900 kn). Ukupni rashodi iznosili su 11.103, 84 kune (naknada banci 351,40 kn, najam sale Matičević 7000 kn, vijenci i cvijeće 655 kn, putni troškovi 600 kn, telefon i internet 1318,75 kn, ostalo-uredski materijal, poštarina 121,40 kn, izlet u Liku 276,60 kn). Stanje imovine na dan 31.12.2013. bilo je: sredstva na žiro računu: 16.804,03 kn, sredstva u blagajni 4.964,69 kn, ukupno stanje: 21.768,72 kune

Ad.5.)U izvještaju o članstvu tajnik M.Krpan naglasio je kako je u 2013.godini ukupno plaćeno 78 članarina (3900 kn), od čega se bilježi 17 novih članova. U Udruzi je inače aktivno oko 100 članova. Posebno je pozdravio nove članove koji su došli iz daleke Kanade: bračni par Zidarević, Branka i Zdenku.

Ad.6.)Član Nadzornog odbora Mile Blažević rekao je kako je uvidom u materijalno-financijsko poslovanje i donošenje odluka Udruge u 2013. godini utvrđeno da je rad i poslovanje Udruge bilo utemeljeno na Statutu i pozitivnim zakonskim propisima. Tom prilikom podsjetio se davne 1991. godine i osnivanja udruge u skloništu za vrijeme opće opasnosti.

Ad.7.) Bez rasprave jednoglasno su prihvaćena izvješća o radu, financijskom poslovanju, o članstvu i Nadzornog odbora te odluka o razrješenju Upravnog i Nadzornog odbora.

Ad.8.) U Planu rada za 2014. Godinu predsjednica Z.Topolovac navela je da nastavljamo uhodanim stazama, bez prevelikih pretenzija i donacija.Cilj je nastaviti sve redovne aktivnosti: organizirati izlet u Liku i posjet korijenima u lipnju, nastaviti tradiciju s 18.Ličkom večeri u Brodu krajem listopada, nastavak druženje s ličkim zavičajnim udrugama iz Slavonije i Zagreba, humanitarne akcije i tople ljudske susrete i povezivanje s Likom, ostajući i dalje vjerni svim odrednicama na domoljubnom planu. Na kulturnom planu planira se i promocija knjiga s ličkom tematikom te organizacija izložbe slika Zvonimira Petanovića.

Ad.9.) Predsjednica Z.Topolovac predložila je članove za novi Upravni i Nadzorni odbor: UPRAVNI ODBOR 1. Zvonimir Petanović
2. Slavko Murat
3. Zdenka Topolovac
4. Kaja Knežević
5. Marinko Krpan
6. Zdravko Grčević
7. Anica Živković
8. Zlatko Biondić
9. Krešimir Grčević
10. Katica Krijan
11. Kata Župan
12. Silva Miljković
13. Ivica Brezić
14. Zvonko Ivezić
15. Željko Ivaniš
16. Joso Ivezić
17. Ružica Vidaković
18. Ivan Tomičić
19. Franjo Knežević
20. Darija Mataić-Agičić

NADZORNI ODBOR:
1.Mile Blažević, predsjednik
2.Mile Blažević
3.Ankica Vidaković
(zamjenski član: Vjenceslav Draženović)
Prijedloi su jednoglasno prihvaćeni.

Ad.10..)Različito: Skupštinu su pozdravili uvaženi gosti: poduzetnik iz Donjeg Pazarišta, dragi prijatelj brodskih Ličana i gradski vijećnik Gospića Karlo Starčević te gospođa Sanja Rukavina, jedina kandidatkinja iz Like za Europski parlament. Emotivnim govorom u sjećanje na svog preminulog oca i s ponosom na ličke korijene skupštinu je pozdravila i Ružica Vidaković, a član UO Zdravko Grčević upoznao je sve nazočne s planom izleta u Liku 7. I 8.lipnja 2014. Godine.

Na kraju skupštine u 12,25 sati predsjedavajući Zvonimir Petanović pozvao je sve nazočne na prigodni domjenak u prostorijama Doma za starije i nemoćne.

Zapisničar:
_______________________________
Marinko Krpan
Ovjerovitelji zapisnika:
_______________________________
Joso Ivezić
_______________________________
Anica živković

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014
sb plus portal    Skupština ZUL Vrilo mudrosti
Učvršćivanje veza Like i Slavonije


Jučer (11.05.2014.) je u Domu umirovljenika održana Skuština Zavijčajne udruge Ličana Vrilo mudrosti
Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

    SLAVONSKI BROD - Već pune 23 godine uspješno djeluje Zavičajna udruga Ličana, pod nazivom Vrilo mudrosti. Kroz sve te godine, njeni članovi, nastojali su raznim aktivnostima povezivati Liku i Slavoniju. Tako je bilo i u prethodnih godinu dana, naglasila je, između ostalog, u svom izvješću o radu predsjednica ove udruge Zdenka Topolovac na redovnoj Godišnjoj skupštini održanoj jučer u Domu umirovljenika.
    Uz Liku su, neraskidivim vezama, povezani mnogi Slavonci, bilo da su u njoj rođeni ili iz nje vuku svoje porijeklo, ali i oni koji ovaj prelijepi dio Hrvatske doživljavaju na poseban način. Učvršćivanje tih veza prvi je i osnovni zadatak svih u udruzi. Oni su to činili i čine čestim odlascima u Liku, kao i ugošćavanjem ljudi koji tamo žive.
    Već su postali tradicionalni lipanjski izleti u Liku, ali i Lička zabava koja se svake godine u listopadu održava u Slavonskom Brodu.
    Iz blagajničkog izvješća, kojeg je podnijela blagajnica Kaja Knežević, razvidno je kako ova udruga posluje sa skromnim sredstvima (bez gotovo ikakvih stalnih dotacija od lokalne zajednice), ali i s pozitivnim saldom.
    Izabran je novi Upravni odbor u kojeg su ušli: Zvonko Petanović, Slavko Murat, Zdenka Topolovac, Kaja Knežević, Marinko Krpan, Zdravko Grčević, Anica Živković, Zlatko Biondić, Krešimir Grčević, Katica Krijan, Kata Župan, Silva Miljković, Ivica Brezić, Zvonko Ivezić, Željko Ivaniš, Ružica Vidaković, Ivan Tomičić, Franjo Knežević i Darija Mataić-Agičić.
    Na svojoj prvoj sjednici, Upravni odbor će izabrati novog predsjednika udruge.
Ivan Salantić

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014
sb plus portal
Održana godišnja skupština zavičajne udruge Vrilo mudrosti


    Skupštini su prisustvovali kao počasni uzvanici Karlo Starčević, Ante Franić i Sanja Rukavina, koji su se obratili prisutnim članovima udruge. Nakon sjednice svi prisutni razmijenili su novosti i sjećanja na stari kraj.
    Gosp. Karlo Starčević nezavisni vijećnik u Gradu Gospiću, poznati lički poduzetnik i dobrotvor, upoznao je prisutne sa gospodarskom i političkom situacijom u Lici. Kao najveći problem istaknuo je loša demografska kretanja te tešku gospodarsku situaciju. U Lici se nedostatak proizvodnih radnih mjesta godinama nadomještao umirovljenjima i zapošljavanjem u administraciji. Danas kad to više nije moguće pokreće se još jedan val iseljavanja. Depopulacija Like dovodi cijeli prostor do dugoročno neodrživog stanja. Podsjetio je prisutne da naseljenost od 9 stanovnika/km2, a istočne Like od 4,3 stanovnika/km2. Politički ova situacija da na 10% teritorija Republike Hrvatske živi svega 1 % stanovništva dovela je već sada do marginalizacije cijelog područja.
    Gđa Sanja Rukavina se obratila prisutnima kao jedina kandidatkinja za Europski parlament iz Like. U Europskom parlamentu gđa Rukavina, po struci agronom, namjerava se prije svega baviti javnim politikama vezanim uz zaštitu prirode, upravljanje vodama i zajedničku poljoprivrednu politiku. To su sve politike koje su veoma važne za ruralne krajeve Republike Hrvatske, pa tako i Liku. U Europskoj uniju kroz niz različitih programa podupire se razvoj ruralnih područja na kojima u Europi živi 250 milijuna ljudi ili 50 % njenih stanovnika, a čiji utjecaj mi još ne osjećamo zbog nepripremljenosti administracije. Naglasila je da bez obzira na stranačku opredijeljenost nema tako velikog područja Republike Hrvatske koje neće imati bar jednog zastupnika u Europskom parlamentu. Lici je taj prostor sužen već na samim kandidacijskim listama gdje je ona jedini kandidat iz Like koja je spojnica hrvatskog sjevera i juga.
    Stoga je zamolila prisutne za podršku njoj i kraju iz kojeg potječu na način da izađu na izbore za Europski parlament 25. svibnja i dadu joj svoj preferirani glas, jer u Europski parlament ulaze oni kandidati koji sakupe najviše preferiranih glasova, bez obzira na poredak na listi. Gđa Sanja Rukavina je 9. kandidat na kandidacijskoj listi broj 12 (Nacionalni forum, Hrvatska socijalno liberalna stranka – Primorsko goranski savez i Lista za Rijeku).
    Na kraju je sve nazočne pozdravila i Ružica Vidaković koja je naglasila da sve nazočne pozdravlja kao članica Udruge i kao Slavonka čiji su preci davne 1903.g. doselili iz Like (trbuhom za kruhom).
„Danas je manje stanovnika po zadnjem popisu i u Slavoniji za 200.000 stanovnika . Nažalost i sada su nas opet kao i davno prije mnogo godina pogodili teški gospodarski problemi. Upitna je egzistencija većine radno sposobnih ali nisu više sigurne niti isplate mirovina onih koji su ih zasluženo stekli. Za mlade koji ne mogu pronaći posao ili i one koji rade a ne dobivaju plaću nema više nade za pristojnu egzistenciju unutar granica Hrvatske. Jako je mali broj sretnika koji ipak pronađu posao ali većina njih seli preko granice i to je ono što narušava demografsku sliku i ostanak. Nisam sretna što danas ponovno Ličani ali i i Slavonci sa strepnjom žive za egzistenciju svojih potomaka. To je na žalost opće prisutno stanje u cijeloj Hrvatskoj i to je grč svih nas a ne samo Slavonaca i Ličana. Danas smo ovdje skupa da bi valorizirali rad ove izuzetno vrijedne i odgovorne Udruge ali i da bi upozorili na tešku gospodarsku situaciju. Pozdravljam i podržavam svaku inicijativu koja jamči ostanak i opstanak, boljitak kulturnog i gospodarskog identiteta bilo kojeg dijela Hrvatske “.
Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014
/ebrod/, Objavljeno: 12.05.2014.
Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014

Godišnja skupština Vrilo mudrosti 2014
Snimio Zdravko Grčević
Izvještajna godišnja skupština 12.05.2013. godina

Poziv

    Kako je bilo i planirano, održana je dobro posjećena izvještajna godišnja skupština. Kao i prijašnjih godina, predsjednica je podnijela izvješće o radu između dvaju skupština. Zanimanje je pokazano kao i prošlih godina za izlet u Liku. Na kraju je bio mali domjenak.

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

Skupština 2013 Vrilo-mudrosti

ZAVIČAJNA UDRUGA LIČANA "VRILO MUDROSTI" SLAVONSKI BROD

Z A P I S N I K
S GODIŠNJE IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE, ODRŽANE 12.SVIBNJA 2013. U SLAVONSKOM BRODU U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE, Ulica kraljice Jelene

Nazočno: 63 člana, gosti: Velibor Potnar (Gospić)
    Skupština je započela radom u 10,40 sati intonacijom državne himne „Lijepa naša Domovino“ i ličke „Vila Velebita“. Predsjednica ZUL „Vrilo mudrosti“ dr Zdenka Topolovac pozdravila je sve nazočne i pozvala da minutom šutnje odaju počast svim umrlim članovima i hrvatskim braniteljima.
    U uvodu predsjednica je zahvalila svima koji su omogućili da ova Udruga traje već pune 22 godine, svima koji su razumjeli bit postojanja udruge koja njeguje ličku zavičajnost kao našu sudbinu i svetinju ne umanjujući pritom nimalo ljubav prema slavonskom domu. Potom je predložila da ovu skuštinu vodi Radno predsjedništvo u sastavu: Zvonimir Petanović, Slavko Murat i Mile Blažević, što je jednoglasno prihvaćeno.
    Predsjedavajući Zvonimir Petanović zahvalio se na izboru i svima na odazivu, posebno pozdravivši doajene: Milu Blaževića, Luku Katalinića i Franju Mataića.
    Potom je predsjedavajući Z.Petanović predložio dnevni red godišnje izvještajne skupštine:
1.Izbor radnih tijela Skupštine: 1.a.)Verifikacijske komisije, 1.b.)Zapisničara, 1.c.)Ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće Verifikacijske komisije
3. Izvješće o radu Udruge u 2012. Godini i Plan rada za 2013. (predsjednica Z.Topolovac)
4. Financijsko izvješće za 2012. (rizničarka Katica Knežević)
5. Izvješće o članstvu (tajnik M.Krpan)
6. Izvješće Nadzornog odbora (Franjo Mataić)
7. Rasprava o izvješćima i usvajanje,
8. Različito (pozdrav i obraćanje gostiju, informacija o izletu u Liku...)
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 1.a.) za članove Verifikacijske komisije jednoglasno su izabrani Ivica Brezić i Zlatko Biondić.
1.b.)Za zapisničara je jednoglasno izabran tajnik Marinko Krpan
1.c.)Za ovjerovitelja zapisnika jednoglasno su izabrani Joso Ivezić i Anica Živković.

Ad.2.) Ivica Brezić izvijestio je da je Skupštini nazočno 63 člana od ukupno 70 članova koji su platili članarinu za 2012. Godinu, što prema Statutu omogućava da sve donijete odluke budu pravovaljane.

Ad.3.) U opširnom izvještaju o radu u 2012. godini predsjednica Udruge Z.Topolovac nabrojala je osnovne aktivnosti u protekloj godini i do održavanja ove skupštine: iznimno sadržajan dvodnevni izlet u Liku 2. I 3. Lipnja 2012. (s noćenjem na Baškim Oštarijama), doček KUD-a Brinje na „Brodskom kolu“ u Slav.Brodu u lipnju, odazivu na poziv KUD-a Podvinje u rujnu na folklornu priredbu „Svila šuška“..., odlazak na 4.Ličku večer u Viroviticu 21.9., suorganizaciju koncerta Glazbenog društva „Vila Velebita“ iz Požege u dvorani Glazbene škole 3.10., organizaciju uspjele 16.Ličke večeri 19.10. u Matičević-centru, odlazak u Belišće na 10.Ličko prelo 5.10., odaziv na koncert KUD-a Tomislav u Sibinju 6.1.2013., odlazak na predstavljanje knjige o autoru prve gramatike hrvatskog jezika Šimi Starčeviću u Požegi 25.1., sudjelovanje na 11.Ličkoj večeri u Bizovcu 16.2., nazočnost 17.Ličkoj zavičajnoj zabavi u Požegi 16.3. i Ličkoj večeri u Zagrebu 12.4.
    U Plan rada za 2013. Godinu predsjednica je predložila tradicionalni izlet u Liku početkom lipnja, odlazak na priredbe svih prijateljskih ličkih zavičajnih udruga, organizaciju kulturnih priredbi (izložba, promocija) i nastavak humanitarnog djelovanja, ostajući i dalje vjerni svim odrednicama na domoljubnom planu.

Ad.4.) Rizničarka Katica Knežević podnijela je Finanijsko izvješće u kojem stoji da su Ukupni prihodi u 2012. Godini iznosili 34.144,63 kune, (od toga prijenos iz 2011. Godine 22.609,01 kn, prihod od kamata 35,62 kn, od sponzora 8.000 kn i od članarina 3.500 kn).
Ukupni rashodi iznosili su 11.708,62 kune.
Stanje imovine na dan 31.12.2012. bilo je: sredstva na žiro računu: 18.118,88 kuna, sredstva u blagajni 4.317,13 kn, ukupno: 22.436,01 kuna.

Ad.5.)U izvještaju o članstvu tajnik M.Krpan naglasio je kako je u 2012. Godini ukupno plaćeno 70 članarina, od čega se bilježi 6 novih članova. U Udruzi je inače aktivno oko 120 članova.

Ad.6.)Predsjednik Nadzornog odbora Franjo Mataić rekao je kako je uvidom u materijalno-financijsko poslovanje i donošenje odluka Udruge u 2012. Godini utvrđeno da su rad i poslovanje Udruge bili utemeljeni na Statutu i pozitivnim zakonskim propisima.

Ad.7.) Bez rasprave su izvješća o radu, financijskom poslovanju, o članstvu i Nadzornog odbora jednoglasno prihvaćena.

Ad.8.)Skupštini se obratila zamjenica Brodsko-posavskog župana Ružica Vidaković i uz pozdrav svima koji čuvaju uspomenu na svoja ognjišta i poštuju novu zajednicu u koju su se integrirali, istaknula kako ova Udruga s puno entuzijazma i odgovornih ljudi zavređuje pohvalu i punu potporu.
    Član Upravnog odbora Udruge Zdravko Grčević upoznao je nazočne sa sadržajem predstojećeg izleta u Liku i posjete zavičajnim korijenima. Planiran je polazak autobusom u subotu 8.lipnja, prvoga dana obići će se Žuta Lokva i spomenik poginulim policajcima uz polaganje vijenca, potom slijedi posjet Ličkom Lešću - robogojilištu i špilji Pećine, zaustavljanje u Otočcu te posjet rodnoj kući Ante Starčevića u Velikom Žitniku i dolazak u Baške Oštarije gdje će se noćiti u crkvenom domu. U nedjelju nakon doručka slijedi put do Starigrada gdje će se posjetiti Nacionalni park Paklenica, planirano je i kupanje u moru i odlazak u Liku preko tunela Sveti Rok. U Lici će biti upriličen ručak, još se ne zna točno gdje (Sv.Rok, Ličko Cerje ili Udbina). Dolazak u Slavonski Brod oko 23 sata.
    Članica Upravnog odbora Anica Živković infomirala je nazočne da će se uskoro izraditi majice s obilježjima udruge koje će se moći kupiti.
    Predsjedavajući Z.Petanović zahvalio se svima na dolasku i pozvao sve nazočne na tradicionalni domjenak i ljudikanje u prostorima Doma za starije i nemoćne, čijem osoblju se zahvaljujemo na susretljivosti. Skupština je završila radni dio u 11,45 sati.

Zapisničar:
_________________________
Marinko Krpan
Ovjerovitelji zapisnika:
_________________________
Joso Ivezić
_________________________
Anica živković

Izvještajna godišnja skupština 27.05.2012. godina
    U Domu za stare i nemoćne osobe, Kraljice Jelene 26 u Slavonskom Brodu održana je redovita godišnja izvještajna skupština Zavičajne udruge Ličana "Vrilo mudrosti" Slavonski Brod. Niz zadnjih godina smo skupštinu održavali u Domu HVIDRE ali su tamo nastale neke kadrovske promjene a s tim je došla nova poslovna politika pa smo odustali od toga prostora, Hvala im na gostoprimstvu svih ovih godina.
    Najprije je predsjednica Zdenke Topolovac podnijela izvješće o radu u proteklom periodu. Skupštini su se obratili prisutni gosti i još je bilo riječi o skorašnjem izletu i planu rada za iduću godinu. Na kraju je bio mali domjenak uz nareske, vino, pivo i kolače.
Dom za stare i nemoćne Slavonski Brod
Dom za stare i nemoćne u Slavonskom Brodu
Poziv

Dom
Dekoracija u Domu
Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012
Treba sve pripremiti za domjenak nakon skupštine
Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012
Vrlo lijepa dvorana je spremna
Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012
Lička himna "Oj ti vilo Velebita" je uvijek na početku skupštine.
Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012

Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012

Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012

Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012
Skupštinu je otvorila predsjednica Zdenka Topolovac
Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012
Radno predsjedništvo
Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012
Ružica Vidaković, članica naše u druge i zamjenica župana Brodsko-posavske županije
Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012

Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012
Radno predsjedništvo
Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012

Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012
Zamjenik gradonačelnika Slavonskog Broda Zoran Ivanović
Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012

Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012
Brođanin Velibor Potnar koji radi u Gospiću
Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012
Prvi ratni zapovjednik Specijalne policije „Šimini anđeli pakla" Stjepan Vuković
Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012
Zdravko Grčević
Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012

Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012
Kaja Knežević
Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012

Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012

Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012
Snimili: Krešimir i Zdravko Grčević

Službene stranice grada Slavonskog Broda

GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA ZAVIČAJNE UDRUGE LIČANA “VRILO MUDROSTI” SLAVONSKI BROD

Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012

    U nedjelju 27.svibnja u Domu za starije i nemoćne osobe održana je godišnja izvještajna skupština Zavičajne udruge Ličana “Vrilo mudrosti”. U povodu dana Grada 16.svibnja Udruga je nagrađena Grbom grada u povodu 20. obljetnice djelovanja u promicanju ugleda grada Slavonskog Broda, razvijanja suradnje i prijateljstva s brojnim institucijama i udrugama iz Like, osobito na kulturnoj, gospodarskoj i humanitarnoj razini, čuvajući i njegujući kulturnu baštinu, tradiciju i običaje Ličana koji su u Slavonskom Brodu ostavili dubok društveni trag.     Predsjednica udruge dr Zdenka Šulentić-Topolovac i ovom prigodom zahvalila se brodskim slikarima (P.Goll, B.Pešut, J.Šimić) na kandidaturi za nagradu, a gradskim vlastima na prepoznatoj težnji za povezivanjem ličkog i slavonskog zavičaja brojnih potomaka ličkih doseljenika koji su organizirano djelovali u gradu još početkom 20.stoljeća. Pozdravljajući članove Zavičajne udruge “Vrilo mudrosti” zamjenik gradonačelnika mr. Zoran Ivanović istaknuo je da je Grad prepoznao dugogodišnja postignuća Udruge u promicanju ugleda grada i čuvanju ličkih zavičajnih kulturnih osobitosti te poželio nastavak dobre suradnje.

Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012
Nedjelja, 27.05.2012.

sbPlus.hr
Udruga Vrilo mudrosti
Za prepoznatljiv rad niz priznanja

Zavičajna udruga Ličana Vrilo mudrosti održala izvještajnu Godišnju skupštinu

    SLAVONSKI BROD – Zavičajna udruga Ličana „Vrilo mudrosti", u Domu za starije i nemoćne, održala je svoju redovnu izvještajnu Godišnju skupštinu. Predsjednica Zdenka Topolovec, u svom izvješću o radu nabrojala je mnogobrojne aktivnosti ove udruge, koja je za svoj dugogodišnji rad na povezivanju Like i Slavonije, dobila niz priznanja, a najsvježije je ono nedavno od Grada Slavonskog Broda.
Ova udruga osnovana je 6. listopada 1991. godine, a svojom aktivnošću inicirala je osnivanje još niz sličnih udruga u čitavoj Slavoniji.
Gosti skupštine bili su dožupanica Ružica Vidaković (i sama članica ove udruge), dogradonačelnik Zoran Ivanović, prvi ratni zapovjednik Specijalne policije „Šimini anđeli pakla" Stjepan Vuković i predstavnik Ličko-Senjske županije Velibor Potnar.
Javno je pohvaljena i web stranica ove udruge www.vrilo-mudrosti.hr koju već godinama uspješno uređuje Zdravko Grčević.
U Planu rada za iduće vremensko razdoblje, između ostalog, zacrtano je organiziranje tradicionalne Ličke večeri, izleta u Liku, prigodna izložba slika, promicanje etičkih i moralnih vrijednosti i nastavljanje rada na povezivanju Like i Slavonije.
Godišnja skupština Vrila mudrosti 2012
Autor: Ivan Salantić, 27.5.2012.

ZAVIČAJNA UDRUGA LIČANA "VRILO MUDROSTI" SLAVONSKI BROD        Glavni izbornik    Početak rubrike