GODIŠNJE SKUPŠTINE

Izvještajna godišnja skupština 03.04.2011. godina
    U Domu HVIDR-e na Plavom Polju u Slavonskom Brodu održana je redovita godišnja skupština Zavičajne udruge Ličana "Vrilo mudrosti" Slavonski Brod. Ova skupština je bila izvještajna pa je najzanimljivije bilo iscrpno izlaganje predsjednice Zdenke Topolovac o radu u protekloj godini dana. Aktivnosti je bilo dosta. Planirane aktivnosti za naredno razdoblje od 12 mjeseci su slične kao i u prošlom razdoblju. Jedina je novost što se planira izdati monografija udruge povodom 20 godina postojanja i krajem godine će trebati obilježiti ovaj jubilej. U planu je izlet u Liku za koji i dalje postoji interes. Na kraju je bio mali domjenak uz pečenku, vino i kolače. Da bi atmosfera bila vesela, svirao je i pjevao KUD "Eugen Kumičić" iz Slavonskog Broda, ličke i slavonske pjesme. Donosimo zapisnik sa skupštine.
Skupstina2011
Poziv
Poziv
Skupstina2011 Skupstina2011

Sb plus
Vrilo Mudrosti


USKORO I MONOGRAFIJA

Skupstina2011
Sa godišnje Skupštine Zavičajne udruge Vrilo Mudrosti (Foto: Ivan Salantić)

Zavičajna udruga ličana „Vrilo Mudrosti“ koja ove godine obilježava 20 godina postojanja, nastoji uspostaviti što čvršće veze Slavonije s Likom

SLAVONSKI BROD – Zavičajna udruga ličana „Vrilo Mudrosti" ove godine obilježava 20 godina postojanja. Osnovana je 6. rujna 1991. godine s namjerom da promiče domoljubne osjećaje i pomogne u očuvanju identiteta i obrani domovine. Iz godine u godinu njene aktivnosti su se pojačavale, tako da ju danas možemo svrstati u jednu od najaktivnijih u gradu Slavonskom Brodu, pa i u Brodsko-posavskoj županiji.
    Redovna izvještajna Godišnja skupština ove udruge, koja na specifičan način povezuje Liku i Slavoniju, a koju uglavnom sačinjavaju slavonci ličkoga korijena, održana u dvorani HVIDR-e na Plavom polju, još jednom je to potvrdila. Predsjednica udruge dr. Zdenka Topolovac u svom izvješću o radu, naglasila je da uz izlete u Liku i druženja na manifestacijama poput tradicionalne Ličke zabave, udruga sve veću pažnju posvećuje aktivnostima koje idu u pravcu što čvršće povezanosti Like i Slavonije. Uspostavljeni su brojni kontakti, šire se prijateljstva i suradnja, a česta su i uzajamna posjećivanja. Sve to se nastoji zabilježiti, kako bi se otrgnulo zaboravu i ostalo u trajnom sjećanju na jednim od najboljih web stranica na ovom području, koju majstorski uređuje Zdravko Grčević. Počele su i aktivnosti na izdavanju monografije udruge, koja bi trebala biti promovirana koncem tekuće godine, a u prigodi svečanog obilježavanja 20. obljetnice postojanja.
Ivan Salantić, Portal SBplus.hr, 03.04.2011. god.
Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011 Skupstina2011
Poziv
Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011 Skupstina2011
Poziv
Poziv
Skupstina2011 Skupstina2011
Poziv Poziv

Fotografije Krešimir Grčević

ZAVIČAJNA UDRUGA LIČANA „VRILO MUDROSTI“ SLAVONSKI BROD

Z A P I S N I K
S izvještajne godišnje skupštine ZUL „Vrilo mudrosti“ održane u nedjelju 03.travnja 2011. godine, u dvorani HVIDRA,Marijanovićeva 2, s početkom u 11,10 sati. Nazočno 57 članova udruge i gosti iz Udruge SJP „Šimini anđeli pakla“.
    Nakon intoniranja „Vile Velebita“ i minute šutnje za sve preminule članove udruge godišnju skupštinu je otvorila i pozdravila sve nazočne predsjednica Udruge dr Zdenka Topolovac. Za daljnje vođenje skupštine predložila je Radno predsjedništvo u sastavu: Zvonimir Petanović, Kaja Knežević i Mile Blažević. Predsjedavajući Zvonimir Petanović zahvalivši se na povjerenju pozdravio je sve vjerne članove Udruge, posebno bolesne Milu Blaževića i Ivicu Brezića. Predložio je sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela:
    a) verifikacijska komisija,
    b)zapisničar,
    c)ovjerovitelji zapisnika
2. Izvješće Verifikacijske komisije
3. zvješće o radu Udruge u 2010.godini i plan rada za 2011.godinu
4. Financijsko izvješće za 2010.godinu
5. Izvješće o članstvu
6. Izvješće Nadzornog odbora
7. Rasprava o izvješćima
8. Različito
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad.1) U radna tijela skupštine jednoglasno su izabrani:
a) za verifikacijsku komisiju: Joso Ivezić i Zlatko Biondić,
b) za zapisničara Marinko Krpan,
c) za ovjerovitelje zapisnika: Anica Živković i Silva Miljković
Ad.2) U ime Verifikacijske komisije Joso Ivezić izvijestio je da je Skupštini nazočno 57 članova od ukupno 76, što je dovoljno za donošenje punovažnih odluka.
Ad.3) Predsjednica Udruge dr Zdenka Topolovac u obimnom izvješću navela je najvažnije aktivnosti od posljednje izborne godišnje skupštine 21.3.2010.godine.     Nakon izbora novih-starih čelnika Udruge na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora (12.4.2011.), dana 26.4.2010. u prostorima Državnog arhiva organizirana je vrlo uspješna promocija knjige „Identitet Like-korijeni i razvitak“ na kojoj su govorili ugledni autori iz Hrvatskog instituta za povijest; 29. i 30.svibnja 2010. godine upriličen je dvodnevni izlet u Liku (Brinje, Otočac, Ličko Lešće, noćenje u Korenici, Udbina, Ličko Cerje, Sveti Rok); 11.9.2010. čelnici udruge nazočili su blagoslovu crkve Hrvatskih mučenika na Udbini; 22.10. organizirana je vrlo uspjela 14.Lička večer u Slavonskom Brodu; članovi udruge sudjelovali su na ličkim večerima u Požegi, Bizovcu, Belišću i Virovitici, izložbi slika prof P. Golla u Požegi, koncertu KUD-a Tomislav u Sibinju i drugim događajima u cilju ostvarenja temeljnih zadaća Udruge – povezivanju Like i Slavonije i njegovanju kulturnih obilježja zavičaja naših predaka.
    Iz plana rada za 2011.godinu najznačajnije je svečano obilježavanje 20.obljetnice postojanja Udruge (1991.-2011.) uz želju za izdavanjem prigodne monografije, izlet u Liku, organiziranje 15.Ličke večeri u Brodu i nastavak produbljavanja prijateljskih veza sa srodnim ličkim zavičajnim udrugama i institucijama iz Like.
Ad.4) Rizničarka Kaja Knežević u financijskom izvješću istaknula je da su ukupni prihodi u 2010.godini iznosili 44.489,05 kuna (prijenos prihoda iz 2009. Bio je 23.521,35 kn, prihodi od sponzora 17.100 kn, od članarina 3.800 kn, od kamata 67,70 kn), ukupni rashodi bili su 20.200,75 kuna (troškovi Ličke večeri 16.000 kn, naknade banci 409,30 kn, nabava vijenaca 600 kn, trošak godišnje skupštine 392,81 kn, isplata za putne troškove 1.200 kn, troškovi telefona, interneta i pošte 1.039,67 kn, trošak promocije knjige Identitet Like 302,69 kn, ostali troškovi 256,28 kn). Stanje imovine na dan 31.12.2010. bilo je ukupno 24.288,30 kn (sredstva na žiro računu 19.054,07 kn, u blagajni 5.234,23 kn).
Ad.5) Tajnik Marinko Krpan izvijestio je da je u 2010.godini uplaćeno 76 članarina, od čega je bilo 10 novih članova,a ukupno je na popisu evidentirano 210 članova.
Ad.6) U ime Nadzornog odbora Franjo Mataić izvijestio je kako je uvidom u materijalno-financijsko poslovanje i praćenjem rada Udruge ustanovljeno da je funkcioniranje udruge bilo sukladno statutu i pozitivnim zakonskim propisima.
Ad.7) Nakon što su sva izvješća jednoglasno prihvaćena nije bilo rasprave po izvješćima.
Ad.8) Predsjedavajući Zvonimir Petanović pozvao je sve nazočne na druženje uz prigodni domjenak i tamburaše u hodniku.
Skupština je završila radni dio u 12,15 sati.
Zapisničar: Marinko Krpan
Ovjerovitelji zapisnika: Anica Živković, Silva Miljković

Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011
Poziv
Skupstina2011 Skupstina2011
Skupstina2011 Poziv
Skupstina2011 Poziv
Skupstina2011 Poziv
Skupstina2011 Poziv
Skupstina2011 Poziv Fotografije: Krešimir i Zdravko Grčević

Izborna godišnja skupština 21.03.2010. godina
Poziv
Skupština2010

SB online
Godišnje okupljanje Ličana - Udruga Vrilo Mudrosti

     Udruga Ličana "Vrilo Mudrosti" održalo je dvorani HVIDRe svoju godišnju skupštinu. Predsjednica dr. Zdenka Topalović, održala je kratki pozdravni govor, a zatim je podnesen izvještaj o aktivnostima u protekloj godini dana. Na kraju se poslije zajedničke slike za sjećanje, te uz pun stol specijaliteta ličke kuhinje, završio još jedan susret Ličana i prijatelja Like u Slavonskom Brodu. (Foto: Ž.K)
Skupština2010 Skupština2010
Posjetite portal SBonline i pogledajte još slika

Skupština2010 Skupština2010
Skupština2010 Skupština2010
Skupština2010 Skupština2010
Skupština2010 Skupština2010

ZAVIČAJNA UDRUGA LIČANA „VRILO MUDROSTI“ SLAVONSKI BROD
ZAPISNIK S IZBORNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

21.3.2010. U 10,30 SATI, DOM HVIDRE, S.Marjanovića 2
Nazočna: 63 člana. Skupština je započela u 10,40 sati intoniranjem državne himne „Lijepa naša“.

        Skupštinu je otvorila predsjednica Udruge dr Zdenka Topolovac i pozdravila sve nazočne članove i goste: zamjenicu župana gđu Ružicu Vidaković, dopredsjednika Gradskog vijeća Vjenceslava Draženovića i počasnog člana Predraga Golla.
Pozvala je sve da minutom šutenje odaju počast svim preminulim članovima Udruge između dvije skupštine (prvi predsjednik Marko Lovinčić, Ivica Miletić, Mile Piršić...).

Predložila je Radno predsjedništvo u sastavu:
- predsjedavajući Zvonimir Petanović
- članovi Slavko Murat i Katica Knežević

Predsjedavajući Zvonimir Petanović zahvalio se na povjerenju i predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Verifikacijska komisija (Ivica Brezić, Mile Blažević)
b) Zapisničar (Marinko Krpan)
c) Ovjerovitelji zapisnika (Joso Ivezić, Anica Živković)
2. Izvješće Verifikacijske komisije (Ivica Brezić)
3. Izvješće o radu Udruge u 2009.godini (dr Z.Topolovac)
4. Financijsko izvješće (rizničarka Katica Knežević)
5. Izvješće o članstvu (tajnik Marinko Krpan)
6. Izvješće Nadzornog odbora (Franjo Mataić)
7. Rasprava o izvješćima, usvajanje i razrješenje Upravnog i Nadzornog odbora
8. Izbor novog Upravnog i Nadzornog odbora
9. Plan rada za 2010. godinu
10. Izmjena i dopuna statuta Udruge (članak 25. i 29. - produljenje mandata članova Upravnog i Nadzornog odbora na 4 godine)
11. Različito (pozdrav i obraćanje gostiju...)

Ad 1.) Izbor radnih tijela Skupštine
        Na prijedlog predsjedavajućeg Zvonimira Petanovića jednoglasno su za članove Verifikacijske komisije izabrani Ivica Brezić i Mile Blažević, za zapisničara Marinko Krpan, a za ovjerovitelje zapisnika Joso Ivezić i Anica Živković.

Ad 2.) Izvješće Verifikacijske komisije
        U ime Verifikacijske komisije Ivica Brezić je iznio podatak da je skupštini nazočna 63 člana od ukupno 81 člana s plaćenom članarinom za 2009. godinu što je dovoljno za pravovaljan rad Skupštine.

Ad 3.) Izvješće o radu Udruge u 2009. godini
        U iscrpnom izvješću o radu Udruge u 2009. godini predsjednica dr Zdenka Topolovac iznijela je detaljnu kronologiju svih aktivnosti od prošle godišnje izvještajne skupštine 22.ožujka 2009. godine. Najvažnije aktivnosti: uspješno organiziran izlet u Liku 23. i 24.svibnja 2009.: 1.dan posjet Ogulinu, Modrušu, Melnicama i Senju (s noćenjem), 2.dan Krasno, Kuterevo.
        Članovi Udruge 6.lipnja sudjelovali na tradicionalnom pikniku u Velikoj na poziv Zavičajne udruge Vila Velebita iz Požege. U srpnju (17.7.) ostali smo bez prvog predsjednika Marka Lovinčića, za Rokovo (16.8.) predsjednica udruge imala čast u Svetom Roku pozdraviti se s biskupom Gospićko-senjskim dr Milom Bogovićem, a krajem kolovoza na poziv KUD-a Podvinje sudjelovali smo u Podvinju na priredbi „Svila šuška“.
Izaslanstvo Udruge sudjelovalo na tradicionalnom Ličkom prelu 10.listopada u Belišću.
        Tradicionalna 13. Lička večer u Slavonskom Brodu održana je 23.listopada u Matičević centru koja se pokazala jednom od najbolje organiziranih i po svemu i najuspješnijih. Odazvali se brojni gosti iz Like (predstavnici Grada Gospića-dogradonačelnik Ivan Biljan i predsjednik Gradskog vijeća Petar Radošević, Ličko-senjske županije-pročelnica ureda župana Sanja Pavelić, Karlo Starčević iz Pazarišta, Šimo Pavlović iz Korenice), iz Zagreba (Slavko Degoricija i Ilija Ivezić), iz Slavonije predstavnici svih ličkih zavičajnih društava iz Požege, Belišća, Bizovca, Virovitice, Slatine. Svojim dolaskom počastio nas je i Brodsko-posavski župan Danijel Marušić, zamjenik gradonačelnika Slavonskog Broda Zoran Ivanović. Goste su zabavljali KUD Tomislav Sibinj i Berde band. Rezime Ličke večeri bio je u studenome kod Luke Katalinića u Rastušju. Umjesto božićnog domjenka nismo zaboravili na humanitarnu djelatnost i zahvaljujući gospodinu Darku Kneževiću udruga je od PBZ dobila 4 računala s printerima od kojih smo dva poklonili siromašnim dobrim učenicima, a jedno KUD-u Tomislav.

Ad 4.) Financijsko izvješće
        Rizničarka Katica Knežević detaljno je iznijela financijsko izvješće za 2009. godinu iz kojeg je vidljivo da su ukupni prihodi u 2009. iznosili 41.970,82 kune, a rashodi 18.449 kuna. Stanje na dan 31.12.2009. bilo je : na žiro računu 18.495,67 kuna, a u blagajni 5.025,35 kuna. Ukupna sredstva s 31.12.2009. = 23.524,35 kuna.

Ad 5.) Izvješće o članstvu
        Tajnik Marinko Krpan iznio je podatak da je u 2009. godini uplaćena ukupno 81 članarina (po 50 kuna, prihod od 4.050 kuna). Od toga je bilo 10 novih članova, redovnih je 168, a ukupno na popisu 350. Tijekom godine umrlo je 5 članova.

Ad 6.) Izvješće Nadzornog odbora
        U ime Nadzornog odbora Franjo Mataić je istaknuo kako je uvidom u materijalno-financijsko poslovanje utvrđeno da je poslovanje udruge u 2009. godini bilo utemeljeno na statutu i pozitivnim zakonskim propisima, što je utvrđeno i stalnim praćenjem rada Upravnog odbora i tijela udruge.

Ad 7.) Rasprava i usvajanje izvješća
        Bez rasprave izvješća su jednoglasno usvojena i dane razrješnice Upravnom i Nadzornom odboru.

Ad 8.) Izbor novog Upravnog i Nadzornog odbora
        Na prijedlog Zvonimira Petanovića jednoglasno su za članove Upravnog odbora izabrani: - Zdenka Topolovac, Zvonimir Petanović, Slavko Murat, Katica Knežević, Marinko Krpan, Željko Pavelić, Zdravko Grčević, Anica Živković, Zlatko Biondić, Ivica Brezić, Tomislav Vlajnić, Silva Miljković, Mile Perković, Nikola Ivaniš, Stjepan Furlan, Krešo Grčević, Ružica Vidaković, Tomislav Šprajc, Katica Krijan, Katica Župan Jerković, Željko Ivaniš. Za članove Nadzornog odbora: Luka Katalinić, Franjo Mataić, Mile Blažević (zamjenik Mile Rukavina).

Ad 9.) Plan rada za 2010.godinu
        Na prijedlog dr Zdenke Topolovac jednoglasno je usvojen prijedlog rada Udruge za 2010. godinu. Najvažnije aktivnosti:
- organizirati tijekom travnja promociju knjige Identite Like: korijeni i razvitak,
- Izlet u Liku (krajem svibnja ili početkom lipnja, ili u jesen)
- Izložba slika: supokroviteljstvo (naši ili autori iz Like),
- posjete na poziv ostalih zavičajnih udruga iz Slavonije (ličke večeri, piknici, kulturne i druge priredbe)
- organiziranje 14. Ličke večeri u Slavonkom Brodu (krajem listopada),
- Humanitarna djelatnost (uključivanje u humanitarne akcije u gradu i županiji),
- promicanje etičkih i moralnih vrijednosti, čuvati stečenu razinu i ugled udruge,
- raditi na povezivanju Like i Slavonije u svakom smislu, njegovati dobru suradnju sa sličnim udrugama, KUD-ovima i dr.
- bez stranačke politike u udruzi
- nastaviti rad na obogaćivanju web stranice udruge, dopuniti podatke o ličkim obiteljima i prezimenima,
- skupljati materijal za monografiju Udruge (koju bi trebalo izdati za 20. godišnjicu postojanja 2011. godine)

Ad 10.) Izmjena i dopuna Statuta udruge
        Na prijedlog Zvonimira Petanovića, članovi skupštine jednoglasno su usvojili izmjenu članka 25. i 29. Statuta udruge kojom se mandat članovima Upravnog i Nadornog odbora produžuje na četiri godine.

Ad 11.) Različito: obraćanje gostiju
        Skupštinu je pozdravila zamjenica Brodsko-posavskog župana Ružica Vidaković. Uz čestitku na radu članovima Upravnog odbora, gospođa Vidaković istaknula je da je ova udruga primjer kako se radi i odgovara svojim članovima-javno i transparentno. Pohvalila je organizaciju izleta u Liku i zahvalila se na izboru u Upravni odbor uz obećanje da će se i ubuduće odazivati pozivima, zaželjevši svim članovima puno lijepih zajedničkih trenutaka.
        Dopredsjednik Gradskog vijeća Vjenceslav Draženović pozdravio je sve nazočne u svoje osobno ime, člana udruge i Brođanina porijeklom iz Like. Izrazio je zadovoljstvo aktivnim radom Udruge i zaželio novom Upravnom odboru da nastavi na isti način, a kada uskoro ode u mirovinu obećao je da će se aktivnije osobno uključiti u rad Udruge.

Skupština je završila rad u 11,35 sati nakon čega su svi pozvani na prigodni domjenak i druženje u prostorijama HVIDRE što je potrajalo do 14 sati.

ZAPISNIK SASTAVIO: Marinko Krpan
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: Joso Ivezić i Anica Živković
Poziv

IZVJEŠĆE O RADU IZMEĐU DVIJE SKUPŠTINE

lzborna Godišnja skupština „Vrila mudrosti ,Slav. Brod 21. Ožujak 2010.
lzvješće predsjednice: Zdenke Topolovac, rođ. Šelentić
        Prije godinu dana 22. ožujka 2009.) održana je u ovom istom prostoru godišnja skupština, gdje ste detaljno izvješćeni o radu u proteklo.j godini i našim aktivnostima i planom rada za naredni period. U skladu sa zacrtnam programom održavanja i razmjene prijateljskog druženja sa zavičajnim udrugama Ličana u Slavoniji ( 12. ožujka 2009. Osnovane nove udruge Ličana Vila Velebita u Slatini a 14. 4. 09. u Virovitici ) nismo se mogli odazvati pozivu.
Slijedli priprema za IZLET u LIKU
        23. i 24, svibnja, pun autobus (i stajaće mjesto!) kreće u ranim jutarnjim satima ispred Kauflanda, stajanje na Ježevu, te dolazak u Ogulin gdje nas čeka gđa. Ankica Puškarić, direktorica TZ Ogulin, te upoznaje sa gradom. i poveznicom sa Sl. Brodom, zajedničkom Ivanom B. Mažuranić, rođenom u Ogulinu, Đulinim ponoru... Te posjetom muzeju i izletištu Sabljaci ispod Kleka, gdje smo nakon doručka polagali uz izvrsnog animatora, vozački ispit: Let na metli pod nadzorom "Klečke vještice", što sudionici mogu dokumentirati izdanom vozačkom dozvolom.
        Nakon toga put MODRUŠA gdje nas čeka gosp. Zvonko Trdić, predsjednik katedre čakavskog sabora Modruša, najvažnijeg hrvatskog srednjevjekovnog grada, koji se nazire po ostacima razorene utvrde Tržan, a tešku sudbinu doživljava u II sv. ratu kad su ga partizani "oslobodili" od njegovih stanovnika. Posjetili smo crkvu, vidjeli gradinu i degustirali izvrsne sireve (sa raznim začinima) i pravi sir škripavac i lički med i rakiju.
        Zatim put MELNICA, dirljiv susret rodaka i stajanje pred rodnom kućom Čika Luke Katalinića .. Zatim SENJ: posjet MUZEJU uz izvrsnu kustosicu, puno novih spoznaja, etnografska zbirka, a zatim susret sa najmanje 50 poznatih ljudi: autobus Ličana iz Bizovca i svatovi momka iz Ličkog Lešća, člana KKU Gacka koji je više puta bio na našim zabavama i prošarici ( pola KUU Gacka bilo je tamo) opet susret prijatelja što najveća vrijednost našeg druženja. Posjetili smo i Kulu Nehaj. Večera i pjesma u hotelu ART.
        Spavanje u Senjui, a ujutro preko Sv. Jurja na Velebit u Krasno, a pratila nas je prekrasna sunčana panorama mora i otoka. Misa u Krasnom, posjet Sirani Runolist te ručak u novom hotelu na vrhu brda blizu zavjetnc kapele Majke božije, koja je nekad bila najveće Marijansko svetište, veće od Trsata i M. Bistrice), a i sada ju posjeti više od 100 000 posjetitelja. Darovali smo vino slavonsko svćeniku koji tamo proizvodi poznatu ličku travaricu. Tamo su nas došle posjetiti nekoliko članica KUD-a iz Otočca.
        U dogovoreno vrijeme stižemo U Kutarevo, dočekuje nas legendarni lvan Pavenka Crnković, obilazimo Utočište za medvjede, te puni dojmova ponovo u autobus i povratak kući. A BRINJE ćemo posjetiti drugi put! Sretno smo stigli kući, a neki su u autobusu uz pjesmu i harmoniku i kolo zaplesali.
        6. lipnja 2009.: tradicionalni PICNIC u Velikoj, u organizaciji Vile Velebita Požega ( Topolovac, Grčević, Knežević, Biondić). 17. 7. 2009. Sahrana prvog predsjednika naše udruge, gosp. Marka Lovinčića u Slatniku ( Topolovac, Krpan) ; prekasno dobili poziv za izlet na CRET ( kolovoz -godišnji). Presjednica za Rokovu ima čast pozdraviti se sa mons. Milom Bogovićem, Biskupom ličko-senjskim, koji je držao misu u Sv. Roku, i istakao kako je sretao Ličane diljem domovine ali i inozemstva, koji sa ponosom ističu svoje ličke korijene i mjesto rođenja ( predaka), spominjući i Brod...
Zdenka i Kaja bile su u gostima u PODVINJU, "Svila šuška šlingeraj se siri"- na poziv prijatelja KUD Podvinje ( kolovoz 2009.)
        10. listopada 2009. god. na tradicionalnom LIČKOM prelu u BELIŠĆU ( Krpan, Knežević, Biondić. Miljković), puni lijepih dojmova a posebno dida Josine.
        23. listopada : 13.Lička večer Vrila Mudrosti, u Matičević centru, svira Berde Band ( svirao i na prvoj ličkoj večeri). Uz ponovni nastup KUD-a Tomislav iz Sibinj na zadovoljstvo preko 300 nazočnlh. Uz goste iz Zavičajnih udruga : Požege, Bizovca. Belišća, Virovitice, Slatine, Zagreba (Degoricije i glumac Ilija Ivezić), bili su iz Like i Karlo Starčević ( opet donirao pivo), te Šimo Pavlović... Ispred županije ličko-senjske pročelinca ureda župana, Sanja Pavelić, te zamjenik gradonačelnika Gospića dipl. ing. Ivan Biljan i predsjednik gradskog vljeća Petar Radoševlć. Ispred grada Slav. Broda bili su zamjenik gradonačelnika, lvanovlć. . sa pratnjom.... a posebno nas je počastio svojim dolaskom naš župan Danijel Marušić. Dobra glazba, dobro društvo, dobra hrana, bogata tombola, dobro raspoloženje u krasnom ambijentu, govori da je ovo bila jedna od najboljih Ličkih večeri, a posebno se slušao recept za ličku đeladiju u izvedbi izvrsnog Dida Josine, odnosmo Željka Krpana. pravnika iz Belišća. Bilo je tu o ličkog i slavonskog kola, ali svega sa mjerom, u zadržanom gradskom štihu večeri... Još jednom hvala svim članovima UO na trudu, svim sponzorima, slikarima, donatorima ... svima koji su doprinijeli uspješnom druženju!
        U studenom kod gosp. Luke Katelenića svečani sastanak tj. rezime ličke večeri, (sutradan bolni ,vječni rastanak .. s Vinkom)
Umjesto Božićnog domijenka ( recesijska godina), nismo zaboravili svoju humanitarnu djelatnost. Zahvaljujući gosp. Darku Kneževiću, UDRUGA je od PBZ dobila 4 računala sa pisačima od kojih smo dva poklonili siromašnim, dobrim učenicima gimnazije (Konjarević i Prkačin ), treći KUD-u TOMISLAV iz Sibinja, kad smo nazočili nJihovoj tradicionalnoj priredbi uoči SV. TRI KRALJA, i tako zahvalili što njeguju i lički folklor, a četvrto računalo ima naša UDRUGA .
        Tko daje taj i dobije. Tako je u veljači o.g. stigao paket od grada GOSPIĆA, potpisuje gosp. Ivan Biljan zamjenik gradonačelnika sa 5 ličkih kapa ( jer su vidjeli da smo za nastup KUD-a posudivali kape od Požežana). Te su kape ukrasile glave naših delegata ( Krpan i Murat) na 8. LIČKOJ večeri u Bizovcu, hotel "Termie" ( 13. ve1jače 2010.)!. Naše čestitke organizatoru, Klubu ličana Gacka Bizovac, koji su sašili llčke nošnje i sa članovima KUD-a Cret oformili i ličku folklornu skupinu, što je razdragalo župana ličko senjskog gosp. Milana Jurkovića, te im za "Valentinovo" namjenio 10.000 kn novčane donacije..! Lijepa gesta.. nazočnog ličkog župana na ličkoj večeri u BIZOVCU.
        5. veljače 2010 u Požegi. održana je promocija KNJIGE : Identitet LIKE: KORIJENI i RAZVITAK I i II., urednika doc. dr. sci. Željka Holjevca u izdanju INSTITUTA DRUŠTVENIH ZNANOSTI "Ivo Pilar". Knjigu su predstavili prof. dr sci. Josip Fajdić, prof. dr sci. Vlado Šakić (ravnatelj instituta), prof. dr. Ante Bežan, prof. dr. sci. Dragutin Pavličević- recenzent, prof. dr. sci. Ivan Rogić recenzent. te sam urednik knjige. Predsjednica i tajnik ( Topolovac i Krpan) bili na prestavljanju knjige "Enciklopedija o LICI" i dogovorili predstavljanje knjige i u našem gradu!
        13. ožujka 2010. u restoranu „Sara" u Požegi održana je 13. LIČKA ZABAVA u organizaciji Vile Velebita i grada Požege sa oko 500-600 uzvanika. U lijepom novom ambijentu s okruglim stolovima, novi vid druženja ( ali sve manje ličkog ugođaja- samo par ličkih pjesama na početku večeri u izvođenju reformiranog KUD-a "Vila Velebita"). Zabavljači su bili Blanka Došen i Štef Jeržek i Kavaliri. Nazočni gosti iz Zagreba (novi predsjednik Vile Velebita g. Radošević) Gospića( Mudrovčić), Pazarišta, zavičajnih udruga Slavonije te gradonačelnik Požege g. Ronko. Našu udrugu predstavljali su Topolovac, Knežević, Biondić i Grčević.
        Sve što smo radili i gdje smo bili, ali i puno više od toga, zabilježeno je u riječi i slici na našoj web stranici, www. vrilo-mudrosti.hr, najboljoj internetskoj zavičajnoj web stranici, zahvaljujući trudu gospodina Zdravka Grčevića.
        Hvala svima koji su doprinijeli uspješnom ( dugogodišnjem) radu ove udruge, posebno aktivnim članovima UO, ali brojnim donatorima, prijateljima, političkim strukturama grada i županije, turističkoj zajednici, medijima, te HVIDRI na ustupljenom "krovu nad glavom".
A VAMA hvala na strpljenju i pozornosti, i sretne i blagoslovljene nadolazeće uskršnje blagdane
Predsjednica ZUL "Vrilo mudrosti":
dr. Zdenka Topolovac

PLAN RADA ZAVIČAJNE UDRUGE LIČANA "VRILO MUDROSTI" ZA 2010. GOD.

Usvojeni plan rada na Godišnjoj skupštini 21.04.2010. god.:
1) Organizirati promociju knjiga Identitet Like: Korijeni i razvitak I i II urednika Željka Holjevca, ( travanj 2010. god. )
2.) Izlet u Liku, kraj 5. / poč. 6. mj 2010. god. ili kad je manifestacija „Jesen u Lici"
3.) Izložba slika – supokroviteljstvo ( naši ili autori iz Like )
4.) Posjete na poziv ostalih zavičajnih udruga Slavonije, ....na Ličke večeri, piknike u prirodi, kulturne, ili sportske i sl. manifestacije
5.) Organiziranje 14. Ličke večeri u Slav. Brodu
6.) Humanitarna djelatnost ( uključivanje u humanitarne akcije u našem gradu i županiji
7.) Promicanje etičkih i moralnih vrijednosti, čuvati stečeni nivo i ugled udruge,
8,) Raditi na povezivanju Like i Slavonije u svakom smislu, njegovati dobru suradnju sa sličnim udrugama i kulturnoumjetničkim društvima
9.) Bez stranačke politke u udruzi
10) Nastaviti rad na web stranici, dopuniti podatke o ličkim obiteljima i prezimenima
11) Skupljati materijal za monografiju udruge ( za 20- gpdišnjicu postojanja)

Predsjednica ZUL "Vrilo mudrosti":
dr. Zdenka Topolovac

Sastanak Upravnog odbora "Vrila mudrosti", 12.04.2010. god.

Dr. Zdenka Topolovac izabrana za predsjednicu

Zdenka Topolovac         Novo izabrani Upravni odbor izabrao je novu/staru predsjednicu za slijedeće četiri godine, dr. Zdenku Topolovac. I ostali izabrani su iz prošlog mandata, dopredsjednici Slavko Murat i Zvonimir Petanović, tajnik Marinko Krpan i rizničarka Kaja Knežević. Prema odluci skupštine, mandat je produljen na četiri godine.
        Pod ovom točkom vođena je diskusija o kadrovskoj politici koju treba osmisliti jer se mora misliti o budućnosti. Proteklih 20-tak godina članovi Upravnog odbora, kao i uže rukovodstvo nije sustavno podmlađivano, nego više stihijski. O kadrovskoj politici se malo raspravljalo i na sastanku Upravnog odbora prije godišnje skupštine pa u novom sastavu Upravnog odbora imamo i mlade snage.
        Ostale teme sastanka bile su izložba našeg počasnog člana Predraga Gola u Požegi. 23.04.2010. god. i promocija knjige "IDENTITET LIKE: KORIJENI I RAZVITAK" uz suorganizaciju Državnog arhiva u Slavonskom Brodu, 26.04.2010. god. Najavljen je posao oko organizacije izleta u Liku krajem svibnja. Za sada je samo dogovoreno spavanje u Korenici. Kao zadnje je najavljeno izdavanje monografije povodom 20 godina postojanja Udruge Vrilo mudrosti.
Zdravko Grčević

ZAVIČAJNA UDRUGA LIČANA "VRILO MUDROSTI" SLAVONSKI BROD        Glavni izbornik    Početak rubrike