• Izlet u Liku 2017. god.
 • Izlet u Liku 2016. god.
 • Izlet u Liku 2015. god.
 • Izlet u Liku 2014. god.
 • Izlet u Liku 2013. god.
 • Izlet u Liku 2012. god.
 • Izlet u Liku 2011. god.
 • Izlet u Liku 2010. god.
 • Izlet u Liku - 2009. god.
 • Izlet na Plitvice, Korenicu i Udbinu - 2006. god.
 • Koncert Muškg komornog zbora crkve Svetog Trojstva u Lici - 2006. god.
 • Obilazak Like - 2005. god.
 • Obilazak Like - 2003. god.
 • Izlet Liku - 1999. god.
 • Izlet Liku - 1997. god.
 • Izlet Liku - 1995. god.